Porekadlá

Pridať nový záznam do kategórie Porekadlá...


 • Pridal: žvofik .. 6/20/2018 11:50:09 AM
  Možno cala pripovidačka ?
  Kazal pan,
  pan psovi,
  pes chvostovi.
  Pes sebe ľehnul,
  chvust śe ańi ňehnul.
  Kazal pan,
  muśel sam !
 • Pridal: teľov .. 1/1/2013 2:04:23 PM

  Śmich – najĺepša medecina .

 • Pridal: th3m0r0n .. 3/7/2012 10:28:55 AM
  Kazal pan, mušel sam. Pán prikázal, musel sám.
 • Pridal: th3m0r0n .. 3/7/2012 10:28:07 AM
  Zapomnul vul, že ceľecom bul. Zabudol vôl, že teľaťom bol.
 • Pridal: žvofik .. 1/1/2012 12:24:38 AM

  Buc spokojni s malom, ... na veĺo, ĺehko zviknuc
 • Pridal: teĺov .. 1/1/2010 4:14:34 PM

  Ĺiščim, ĺičim,
  zaĺičujem,
  pes ma štyri nohi, piatu ric,
  pohojime nebudze ci nič.

 • Pridal: barbora .. 9/1/2009 3:53:04 PM
  Trime śe jak pražny mech pri povnim.
 • Pridal: lenka .. 3/27/2009 1:21:38 PM
  Nechcaca kmotrička źedla calu hus
 • Pridal: marian .. 2/25/2009 2:39:10 PM
  Sity konik poperduje,hladny ani nebzikne.
 • Pridal: teľov .. 1/16/2009 9:25:48 PM

  Ďabol mu dal
  ďabol ho vźal
 • Pridal: švabi .. 1/1/2009 9:06:27 AM

  Kuń dojdze slavi kopitami –

  vichodńar s jazikem


 • Pridal: dusi .. 9/21/2008 3:00:09 PM
  Trepe še jak ľuteran do neba.
 • Pridal: teľov .. 1/1/2008 3:27:01 PM
  Praźni klas dzviha dohuri
 • Pridal: nuklik .. 11/15/2007 3:58:26 AM
  Ani chlip, še neda naraz zejsc.
 • Pridal: sss .. 11/14/2007 7:07:57 PM
  Dajak bulo, dajak budze.
 • Pridal: barbora .. 8/6/2007 4:23:43 PM
  Za korunu bi sebe dal koľeno vertac.
 • Pridal: barbora .. 7/25/2007 1:07:31 PM
  Kedz śe vedze, ta śe vedze. ...Jeden neúspech stíha ďalší. alebo Lepí sa smola na päty.
 • Pridal: barbora .. 4/19/2007 4:14:22 PM
  Jedno ľiči, druhe kaľiči. ...poukázanie na nežiaduce účinky lieku
 • Pridal: mokurik .. 4/4/2007 1:07:49 PM
  Kedz še darí, ta še darí! (keď sa všetko kazí)
 • Pridal: mokurik .. 4/4/2007 12:34:53 PM
  Koňa hľedal, na nim bul.
 • Pridal: barbora .. 3/21/2007 1:51:20 PM
  Śmeje śe jak meśačok na hnoju.
 • Pridal: barbora .. 2/12/2007 10:09:47 AM
  Aňi Pamboch ňestvoril śvet za jeden dzeň.
 • Pridal: barbora .. 1/29/2007 4:57:13 PM
  Chto ňeslucha oca, matku, ten upadňe do upadku.
 • Pridal: aja .. 1/14/2007 4:46:02 PM
  Nemala roboti,narobela klopoti.
 • Pridal: žvofik .. 1/14/2007 12:19:54 AM
  Klam śe zradzi sam
 • Pridal: žvofik .. 1/9/2007 11:04:37 PM
  Marne celom vabiš, ket ten druhi ma hluche oka
 • Pridal: barbora .. 1/5/2007 12:50:58 PM
  Na koňu śedzi a koňa hľeda.
 • Pridal: paskudka .. 12/26/2006 2:19:20 AM
  Jake požič, take vrac.
 • Pridal: paskudka .. 12/26/2006 2:16:55 AM
  Ked je medzvedzovi dobre, idze na ľad tancovac.
 • Pridal: paskudka .. 12/26/2006 2:15:41 AM
  Ľeta jak suka s prebitu labu.
 • Pridal: anna .. 11/17/2006 5:37:36 PM
  Pridze glupi co to kupi!
 • Pridal: paskudka .. 10/26/2006 11:46:56 PM
  Kemu pán Boh ta temu i šicke svaté.
 • Pridal: teľov .. 10/13/2006 8:03:23 AM
  dobri čĺovek ńikemu ńeubĺiži
 • Pridal: teľov .. 10/13/2006 8:01:37 AM
  dobreho ńechvaĺe planeho śe boja - ľudia sú závisliví a bojazliví
 • Pridal: šariš .. 8/5/2006 8:54:24 AM
  jaki čas taki klas - od počasia závisi úroda
 • Pridal: nick .. 7/11/2006 2:45:41 PM
  Koza z voza a vozovi lekčejši.
 • Pridal: nick/olaj/ .. 7/10/2006 1:30:00 PM
  Lem prazdni klas hore hlavu trime.
 • Pridal: nick/olaj/ .. 7/10/2006 1:24:58 PM
  Od roskošu še psi bešňa.
 • Pridal: nick/olaj/ .. 7/10/2006 1:23:58 PM
  Hlava šiveje a ric šaleje.
 • Pridal: nick/olaj/ .. 7/7/2006 3:00:55 PM
  Vilija rada dzeci pobija.
 • Pridal: nick .. 7/4/2006 5:37:26 PM
  Obecunka, šalenému radosc.
 • Pridal: nick .. 7/4/2006 5:36:44 PM
  Jakú mala, takú dala.
 • Pridal: nick .. 7/3/2006 5:54:54 PM
  Šilené pacere do neba neidu. Vynutené konanie nemá účinok.
 • Pridal: širaš .. 7/3/2006 2:09:01 PM
  Picha ďablom dicha
 • Pridal: širaš .. 7/3/2006 2:06:29 PM
  Vlasńa chvala z harla pachńe
 • Pridal: širaš .. 7/3/2006 2:05:16 PM
  Gluposc, pišnosc, lakomosc na jednim dreve rośńu
 • Pridal: kereštvej .. 6/29/2006 10:10:57 AM
  každi pes inakši breše -každý po svojom koná
 • Pridal: žvofik .. 6/28/2006 6:37:11 AM
  zedar talpu aš do brandzoĺa - ženie veci do krajnosti
 • Pridal: kereštvej .. 6/27/2006 8:31:27 AM
  ten naš šef ma vibrakovanu i hlavu
 • Pridal: žvofik .. 6/26/2006 3:15:52 PM
  Braĺi śe v maju
 • Pridal: mamka .. 6/21/2006 2:41:05 PM
  lenivosť a psota za sebu chodza
 • Pridal: žvofik .. 6/16/2006 7:37:36 AM
  Šicko v božich rukoch - nevedno predpovedať budúcnosť
 • Pridal: reveta .. 6/4/2006 4:32:02 PM
  Studzeni maj v stodoľe raj..............možno,že tohto roku to aj bude
 • Pridal: švábi .. 6/4/2006 9:41:13 AM
  Jake bojisko taki gazda - podľa stodoly (prostredia) poznaš gazdu
 • Pridal: švábi .. 6/3/2006 9:57:15 AM
  Bohatstvo - zavisc, chudoba - nenavisc - >nerovnosť plodí zlo
 • Pridal: švábi .. 6/3/2006 9:45:50 AM
  Mudri bohaci, glupi traci
 • Pridal: kereštvej .. 6/3/2006 9:23:29 AM
  ma un bomgaroch - ma filipa - je prifíkaný
 • Pridal: barbora .. 6/2/2006 11:32:06 AM
  Trafilo śe mu, jak śľepej kure zarno.
 • Pridal: žvofik .. 6/1/2006 2:53:22 PM
  bĺiśči śe jak zlato - výrazne
 • Pridal: śvábi .. 5/30/2006 8:58:01 PM
  kolo cintira śe chorobi blukaju
 • Pridal: kereštvej .. 5/30/2006 8:11:36 AM
  Ket maj źimni, kabati ńebivni - Studeny maj, v stolole raj - Ak je maj chladný, rok nebude hladný
 • Pridal: kereštvej .. 5/29/2006 9:27:51 PM
  chto śe zo psom zabavja, ten z bĺichami narabja - pamätaj na následky
 • Pridal: .. 5/29/2006 8:43:51 AM
  pridze ĺeto vischńe blato - neprijemnosti zakrátko pominú
 • Pridal: śvábi .. 5/28/2006 10:26:41 PM
  mĺinar ot muki, zlatńik ot zlata, blatńik ot blata - prostredie vidno na človeku
 • Pridal: śvábi .. 5/27/2006 10:31:43 PM
  i bitńik, i pitńik - i do bitky, aj ku poharičku
 • Pridal: teľovik .. 5/25/2006 11:25:41 PM
  poprevracaĺi stoli hore birdi - a nezostal kameń na kameni
 • Pridal: mowamuwemé .. 5/24/2006 8:44:00 PM
  bidńe śe žilo i bidńe jedlo
 • Pridal: mowamuwemé .. 5/24/2006 7:12:09 PM
  pan kolače a bidni plače - ubožiak nemá ańi čo jesť, kým pán sa prejedá
 • Pridal: mowamuwemé .. 5/24/2006 4:02:53 PM
  ńit vekšej bidi jak pijana baba
 • Pridal: mowamuwemé .. 5/24/2006 4:02:12 PM
  bida i na pecu najdze človeka - pred zlom neujdeš
 • Pridal: mowamuwemé .. 5/24/2006 4:01:48 PM
  ńezadavaj sebe bidi - neznepokojuj sa
 • Pridal: teľov .. 5/24/2006 3:45:19 PM
  bida tej nevesce co ju śvekra nechce
 • Pridal: barbora .. 5/23/2006 3:01:37 PM
  V Americe dobre žice, kedz ňerobiš, poraźi ce.
 • Pridal: mowamuwemé .. 5/21/2006 9:22:30 PM
  bez cukru kava, bez rozumu hlava - všetko si žiadad komplexnosť
 • Pridal: mowamuwemé .. 5/17/2006 6:34:29 AM
  beśeda - rozhovor, beśeda śe tam vedla o ńej, spôsob rozhovoru, jazyk, nárečie, slang, úroveˇ, vzdelanie, prejav, forma, obsah, štýl, ńehańbi śe za svoju beśedu, jaki človek taka beśeda - podľa reči poznáš človeka, človeka po reči - vtáka po perí
 • Pridal: reveta .. 5/8/2006 1:22:04 PM
  Aj dobri majster še raz utňe.
 • Pridal: reveta .. 5/8/2006 1:18:32 PM
  Daj še do kopi z muchu, ta doľeciš najdaľše na hnojisko.
 • Pridal: kereštvej .. 5/7/2006 12:11:49 PM
  dluhu kolbasu, kratku kazeń, miluje každi blazen
 • Pridal: kereštvej .. 5/7/2006 12:01:48 PM
  dochtorik i śedlaček zanju vecej jak sam dochtorik
 • Pridal: kereštvej .. 5/6/2006 7:46:56 PM
  skurčiš śe jak babin pes - aj na teba doľahne nešťastie
 • Pridal: kereštvej .. 5/6/2006 11:02:33 AM
  dze baba śedzi na zatku ~ tam malo poratku, o lenivej, neporiadnej žene
 • Pridal: reveta .. 5/5/2006 7:39:26 PM
  Vrana k vraňe šeda,rovni rovneho si hľeda.
 • Pridal: reveta .. 5/5/2006 7:37:34 PM
  Hlava šiveje,ric šaľeje.............hovorí sa tomu,kto sa žení ešte raz vo veku okolo 60.
 • Pridal: švábi .. 5/4/2006 6:14:48 AM
  * algustova źimota bere ĺetu života - chladno v auguste kráti leto, Horný Šariš
 • Pridal: reveta .. 4/30/2006 6:10:05 PM
  Nichto ňemladňe,aľe každi starňe.
 • Pridal: žvofik .. 3/28/2006 8:30:37 PM
  jak na počatku, tak na ostatku
 • Pridal: johan .. 3/24/2006 3:58:11 PM
  Vysadz žobraka na koňa a neuvidzš ani koňa ani žobraka
 • Pridal: johan .. 3/24/2006 3:56:46 PM
  Daj somarovi rozum a osere ci plot
 • Pridal: johan .. 3/24/2006 3:56:06 PM
  Krive drevo je furt ľem krive drevo
 • Pridal: reveta .. 3/3/2006 7:41:28 PM
  Ňebudze zo psa slanina bo bi bula pod psa.
 • Pridal: reveta .. 3/2/2006 8:01:34 PM
  Zli majster ,horši jak kat.
 • Pridal: švabi .. 1/14/2006 11:26:22 PM
  bida temu domovi, dze rozkazuje krava volovi
 • Pridal: švábi .. 1/5/2006 1:32:08 PM
  śmich bez pričini, priznak bortačini, (František Rusnák, 1951)
 • Pridal: ferinecko .. 12/22/2005 11:21:29 AM
  Trafena huš zagaga. Známe porekadlo .
 • Pridal: zdenoeddie .. 12/14/2005 12:26:37 AM
  Ked chceš žic,mušiš dric.
 • Pridal: zdenoeddie .. 12/14/2005 12:19:43 AM
  Panbuh nenahľivi,ale pametľivi.
 • Pridal: zdenoeddie .. 12/14/2005 12:16:27 AM
  I s malym šaškom še da zahrac veľke divadlo.
 • Pridal: jarko .. 12/7/2005 11:55:23 AM
  Sr.... do vlastneho hnizda /ohovárať vlastnú rodinu/
 • Pridal: zos .. 12/6/2005 8:45:23 PM
  Po každej reči,vypic še svedči.................tak Nazdrave!
 • Pridal: jarko .. 11/24/2005 8:12:32 AM
  Nucene pacere do ňeba neidu./Nútiť sa do nejakej práce/ Ked ďabol z lisky ľeci/Robiť dačo na posl. chvíľu/ Jakí Pan Buch pomahaj, takí Pan Buch visliš/ako ty mne, tak ja tebe/
 • Pridal: barbora .. 11/7/2005 3:31:35 PM
  Siti koňik poperdzuje.
 • Pridal: gaspix .. 10/30/2005 10:59:21 PM
  Ked nečuri ta aspoň kapči. :o)
 • Pridal: gabi .. 10/25/2005 12:45:25 PM
  Skadzi ďabľi, stadzi i šicke svate...všetci máme chyby
 • Pridal: zos .. 10/22/2005 2:45:54 PM
  Nebudze zo psa slanina ani z vlka baranina.
 • Pridal: zos .. 10/22/2005 2:43:49 PM
  Nebudze zo psa slanina bo by bula pod psa.
 • Pridal: zuzana .. 10/12/2005 10:30:19 PM
  Jaky krak, taky krak, lem kec sa jest za co skryc... (o výbere muža - na vydaj)
 • Pridal: les .. 9/18/2005 12:33:01 AM
  Cigan i na šibeňicu privikňe.
 • Pridal: les .. 9/10/2005 10:44:29 AM
  Z malym Gasparkom velke divadlo nezabavis
 • Pridal: jasubi .. 8/8/2005 9:34:41 AM
  Za korunu by voš do Vikartovec durila Oči napasc a bruch vytrasc
 • Pridal: gabi .. 7/6/2005 10:19:43 AM
  Šicko od Boha, ľem ceľe od kravi
 • Pridal: gabi .. 7/6/2005 10:16:14 AM
  Co zo šumnej miski, ked je praźna
 • Pridal: mamka .. 7/4/2005 2:09:43 PM
  Lepší doma krajec celý jak v cudzine krava celá
 • Pridal: barbora .. 3/29/2005 10:01:50 AM
  Pošla krasa do frasa.
 • Pridal: ferinecko .. 2/24/2005 4:45:50 PM
  jaká matka taka Katka.
 • Pridal: ferinecko .. 2/24/2005 4:45:30 PM
  jaky pán taký krám.
 • Pridal: barbora .. 12/21/2004 1:18:13 PM
  Keľo chižov, teľo križov. A každi inakši.
 • Pridal: barbora .. 10/29/2004 1:17:54 PM
  Aňi pes ňeži (nezje), pokim ňepovaľa. ..... Ak spadne jedlo na zem.
 • Pridal: feri .. 10/13/2004 3:33:17 PM
  z duba šahovina, z Gdovina ..ujovina
 • Pridal: barbora .. 9/29/2004 5:12:34 PM
  Pri veľo baboch dzecko zahiňe.
 • Pridal: barbora .. 9/21/2004 9:55:28 AM
  Hlupi ňerozumi a mudri še ňepočuduje.
 • Pridal: barbora .. 9/21/2004 9:53:33 AM
  Dze ňitka najceňša, tam še urve.
 • Pridal: barbora .. 9/21/2004 9:51:49 AM
  I šviňa gazdiňa, kedz ma u čim. - Dobre sa šafári, keď je s čím.
 • Pridal: vihodňarka .. 7/22/2004 9:09:43 AM
  Na svateho Ignaca - ľetko še obraca !
 • Pridal: vihodňarka .. 7/22/2004 9:09:20 AM
  Svata Anna - žitko žala!
 • Pridal: vihodňarka .. 7/22/2004 9:09:04 AM
  Na Jakuba - hrom do duba!
 • Pridal: barbora .. 5/28/2004 4:08:30 PM
  Tri dňi chodu, dzeň hoscini. ..... Vynaloženie neprimerane veľkého úsilia na niečo.
 • Pridal: vychodňark .. 5/3/2004 2:22:40 PM
  Maria nohy umyla a päty ostali. / Povrchne urobená práca /
 • Pridal: barbora .. 4/2/2004 4:52:20 PM
  Ja ňič, ja muzikant.
 • Pridal: barbora .. 12/12/2003 3:53:48 PM
  Napľuj ku**e do oč, ta duma, že diždž pada.
 • Pridal: barbora .. 11/4/2003 5:34:05 PM
  Každi ma pod gačami ľem holu ric. ... (múdrosť zo Spišskej Novej Vsi)
 • Pridal: barbora .. 9/17/2003 1:13:42 PM
  Spolki - ďablovo volki. ... Spolky plodia nedorozumenia a zvady.
 • Pridal: vihodňarka .. 9/17/2003 8:16:30 AM
  Mali chlop - veľka palica. ( šarišské vyjadrenie "napoleonovského komplexu")
 • Pridal: vihodňarka .. 9/17/2003 8:15:36 AM
  Hlad - psu brat.
 • Pridal: vihodňarka .. 9/17/2003 8:15:26 AM
  Koňe chľib dorabjaju a somare ho pojedza...
 • Pridal: vihodňarka .. 9/17/2003 8:15:01 AM
  Jak Kubo Bohovi - tak Boh Kubovi.
 • Pridal: vihodňarka .. 9/17/2003 8:14:36 AM
  Ňikdze s kolačami ploti ňehradza. ( Nikde nie je až tak dobre...:o)))
 • Pridal: vihodňarka .. 9/17/2003 8:13:35 AM
  Jaki išol - taki stret.
 • Pridal: vihodňarka .. 9/17/2003 8:13:13 AM
  Taki jarec naroš co žabkom po oči....
 • Pridal: vihodňarka .. 9/17/2003 8:12:48 AM
  Dze pijak - ta ňijak...
 • Pridal: barbora .. 8/20/2003 4:34:01 PM
  Chto stracil, naj hľeda. Chto našol, naj ňeda. ... Akési nepísané pravidlo.
 • Pridal: barbora .. 8/20/2003 4:30:54 PM
  Chto śe ohlaśil, tot śe opraśil. ... Kto sa ozval, ten zasmradil. Trafená hus zagágala.
 • Pridal: barbora .. 8/18/2003 5:36:12 PM
  Pristaňe mu, jak psu zvoňčok. ... Nehodí sa mu.
 • Pridal: vihodňarka .. 8/18/2003 6:40:05 AM
  Šila parala - bodaj roboti mala... - keď niekto niečo robí bez rozmyslenia, bez osohu, nedostatočne...
 • Pridal: gabi .. 8/14/2003 2:29:15 PM
  Obecunki-šaľenemu radosc....sľuby sa sľubujú, blázni sa radujú
 • Pridal: josko .. 8/12/2003 11:49:12 AM
  Taka rodzina - muj dzedo tvojej babe pchal do rici hrabe - vzdialená rodina
 • Pridal: josko .. 8/12/2003 11:47:41 AM
  To vtedi bulo jak bobek bojoval a chrusti šable nośili- bolo to davno - Hrabkov
 • Pridal: josko .. 8/12/2003 11:46:01 AM
  Nahvarena ani krava nedobra. - ked´ niekomu nahovarali ženu alebo muža
 • Pridal: josko .. 8/12/2003 11:44:29 AM
  Od roskošu śe psi beśňa- ked´ je koze dobre...
 • Pridal: josko .. 8/12/2003 11:42:56 AM
  Nemala baba roboti, našla sebe klopoti.- ked´je koze dobre ide na ľad tancovať
 • Pridal: barbora .. 7/28/2003 12:51:52 PM
  Panboh ňe nahli, aľe pametľivi.
 • Pridal: oleg makara .. 6/14/2003 7:34:26 AM
  Kto še haňbi, prazne ma (veckaj) gambi
 • Pridal: barbora .. 6/2/2003 11:17:00 AM
  Jaki čort, taki ďabol; taka joho mac. ... Keď si vyberám z viacerých možností a zisťujem, že každá z možných alternatív je rovnako nevýhodná.
 • Pridal: barbora .. 5/30/2003 12:36:12 PM
  Na prebačeňu śvet stoji.
 • Pridal: barbora .. 5/27/2003 4:57:16 PM
  Ňevinni na šibeňi viśi.
 • Pridal: barbora .. 5/2/2003 3:22:48 PM
  Šumni ocec, šumna mac budu šumni dzeci mac.
 • Pridal: barbora .. 4/15/2003 3:59:19 PM
  Zabul vul, kedy ceľecom bul.
 • Pridal: ja .. 4/10/2003 4:07:51 PM
  Ľubi ho jak koza nuž. /má ho rada, ako koza nožík - ak niekoho nenávidí/
 • Pridal: ja .. 4/10/2003 3:59:05 PM
  Gdze veľo ľuda, tam veľo čuda. Kde je veľa ľudí, tam je veľa neporiadku.
 • Pridal: ja .. 4/10/2003 3:44:46 PM
  Mala hrudka, sami sir /Ak je niečo malé, ale výdatné, plné a pod./
 • Pridal: ja .. 4/10/2003 3:39:21 PM
  Tak mu to chybelo jak psoj piata noha. /Tak mu to chýbalo ako psovi piata noha/
 • Pridal: ja .. 4/10/2003 3:32:46 PM
  Maľučke, žultučke pana z koča zohnalo... /Aj pán sediaci na koči musí občas zíjsť a navštíviť malú miestnosť.. /OO/
 • Pridal: ja .. 4/10/2003 3:30:13 PM
  Z pocmeľucha ďabol bucha... /od falošného človeka, nič dobé nečakaj/
 • Pridal: barbora .. 4/9/2003 10:32:41 AM
  Rada bi duša do raju, aľe jej hrichi ňedaju. .... Ak má človek snahu niečo urobiť, ale mu okolnosti nedovoľujú.
 • Pridal: barbora .. 4/7/2003 5:08:23 PM
  Mac mac, chto ju može mac. ... Mama je mama.
 • Pridal: vihodňarka .. 4/4/2003 8:52:30 AM
  Starej babe hrabe, mladej muža.
 • Pridal: vihodňarka .. 4/4/2003 8:51:57 AM
  Od taňiru do gagora ešči daľeko.... (nekrič hop...)
 • Pridal: vihodňarka .. 4/4/2003 8:50:30 AM
  Ešči temu veľo očenaše treba..... (to ešte prejde času, kým to bude...)
 • Pridal: vihodňarka .. 4/4/2003 8:49:21 AM
  Davno tote hrabľe skapaľi co od sebe hrabjaľi...... netreba byť lakomý...
 • Pridal: vihodňarka .. 4/4/2003 8:48:39 AM
  Dajce temu korheľovi za poharik, mňe dojsc i sudek...
 • Pridal: vihodňarka .. 4/4/2003 8:47:32 AM
  Co koľiska vihojdala to motička zahrabala - nič nie je večné.....
 • Pridal: vihodňarka .. 4/4/2003 8:46:49 AM
  Co chižka to druha juška - to je ako s našimi mravcami:o))
 • Pridal: vihodňarka .. 4/4/2003 8:45:59 AM
  Aj cesnik ščipe aľe doma ho treba - keď nám niečo nevyhovuje, no napriek tomu to strpíme.
 • Pridal: barbora .. 4/1/2003 4:45:54 PM
  Ja pan, ti pan. A chto budze kozi pasc?! ... Ak sa každý uhýba pred nejakou robotou.
 • Pridal: barbora .. 4/1/2003 4:40:37 PM
  Zbira śe jak lačni srac.
 • Pridal: vihodňarka .. 4/1/2003 1:44:30 PM
  Dze še dvojo mlaca - tam trecemu placa. Staré porekadlo v tejto variácii - Kde sa dvaja bijú.....
 • Pridal: barbora .. 3/26/2003 1:42:27 PM
  Muśaj veľki pan a Ňemož išči vekši.
 • Pridal: barbora .. 3/11/2003 4:47:24 PM
  Posral śe holi, ta ho boľi ric. .... Byť v núdzi.
 • Pridal: barbora .. 3/11/2003 4:41:30 PM
  Veśeľe, krescini, mac peňeźi stracili. ... Príslovečné vtedy, ak máte naraz viacero mimoriadnych výdavkov.
 • Pridal: barbora .. 3/10/2003 5:03:53 PM
  Jak kebi na husku vodu zľal. .... Ako keby hrach na stenu hádzal.
 • Pridal: barbora .. 3/6/2003 5:08:50 PM
  Patri, jak ceľe na maľovani vrata.
 • Pridal: barbora .. 3/6/2003 5:08:40 PM
  Patri, jak ceľe na maľovani vrata.
 • Pridal: barbora .. 3/6/2003 5:01:06 PM
  Čijo ňe ceľe, za tim krava ňereve. ... Niečo podobné, ako "Z cudzieho krv netečie", ale v príbuzenskom vzťahu osôb.
 • Pridal: barbora .. 3/3/2003 12:10:17 PM
  Ňe toti ženci, co začali, aľe co dožali. .... Ocenení sú nie tí, čo prácu začali, ale čo ju ukončili.
 • Pridal: barbora .. 2/28/2003 5:33:44 PM
  Dze śe ptaščok viľahňe, tam ho furt cahňe.
 • Pridal: barbora .. 2/24/2003 4:35:17 PM
  O čim śe reče, toto śe vľeče. ... Ekvivalent známeho: Spomeň čerta a čert za dverami.
 • Pridal: barbora .. 2/21/2003 7:27:21 PM
  Zo šaľenej dziri šaľeni viter duje. .... Poukázanie na niečie nerozumné reči alebo nerozumné činy.
 • Pridal: raslav .. 1/23/2003 1:28:58 PM
  Ked daš na cudzu hlavu, do svojej možeš nas**c.
 • Pridal: barbora .. 1/7/2003 11:16:08 AM
  Macerino lace ňeboľace. - Matkino karhanie nebolí.
 • Pridal: vife .. 12/30/2002 1:53:24 PM
  Bulo somarovi dobre, išol na ľad tancovac a zlamal sebe nohu.
 • Pridal: barbora .. 12/18/2002 3:02:21 PM
  Prišol na psa mraz. - Dostať sa do núdze.
 • Pridal: barbora .. 12/16/2002 7:12:28 PM
  Pes psu oko ňevikuśi. - Vrana vrane oko nevykole.
 • Pridal: gabi .. 12/13/2002 2:10:55 PM
  Ňe každeme psu Tarka meno.......každý človek je iný...
 • Pridal: barbora .. 12/12/2002 5:46:30 PM
  U varošu dobre žic - zlate čipki, hola ric. - Je jedným z tých porekadiel, ktoré si zvlášť cením. Má zaujímavú históriu. Dostalo sa ku mne až z Ameriky a doniesla ho stará dáma hovoriaca po maďarsky, ktorá prišla na Slovensko k príbuzným dožiť svoj život. V Amerike ju mama naučila iba jedinú východniarsku vetu - toto porekadlo.
 • Pridal: barbora .. 12/10/2002 4:54:25 PM
  Kazal pan psovi a pes chvostovi. Pes sebe ľehnul a chvost śe aňi ňehnul. - Ak príkazy nadriadeného v hierarchii odkazované smerom dole zostanú nepovšimnuté.
 • Pridal: barbora .. 12/9/2002 3:06:40 PM
  Co od mački, šicko miši lapa. - Úžas nad tým, ako múdro je usporiadaný svet.
 • Pridal: barbora .. 12/6/2002 5:14:22 PM
  Šila, parala, bodaj roboti mala. - Ak prácu treba urobiť odznova, lebo sa napr. na niečo zabudlo.
 • Pridal: vihodňarka .. 12/5/2002 8:48:55 AM
  Bagoj hutori špucaku že ma veľku hlavu. (Sova vraví vrabcovi, že má veľkú hlavu) = Keď niekto niekomu vyčíta chybu , ktorú má aj on.
 • Pridal: barbora .. 12/4/2002 4:46:06 PM
  Kotel harčku dohvaria a sam ňedovaria. Podobne ako: Vidí smietku v cudzom oku, no nevidí brvno vo svojom.
 • Pridal: gabi .. 12/3/2002 10:40:38 PM
  Muž zo ženu jak dzeci pod scenu-nepotrebujú žiadne rady..ako rýchlo sa pohnevajú,tak sa aj udobria
 • Pridal: barbora .. 11/29/2002 4:59:45 PM
  Odbul, jak kobula taňec. - Okomentovanie nedbalej, narýchloodvedenej roboty (činnosti).
 • Pridal: barbora .. 11/29/2002 4:56:52 PM
  Každi naj do svoho partka nos ucira. - Predstava o vlastnej domácnosti, resp. súkromí.
 • Pridal: vihodňarka .. 11/29/2002 11:39:18 AM
  Komu ňit radi - temu dajce do ruki lopatu... Komu niet rady - ten nech si robí čo chce ...:o)))
 • Pridal: zap .. 11/29/2002 2:21:40 AM
  Komu nit radi, tomu nit pomoci!
 • Pridal: barbora .. 11/25/2002 1:55:49 PM
  Už kedz do pekla, ta na paradnim koňu. - Už keď mať nedovolenú známosť (frajerku), tak peknú.
 • Pridal: gabi .. 11/22/2002 10:26:21 PM
  Ňerob ňič,ňemaš ňič.....bez práce nie sú koláče
 • Pridal: gabi .. 11/22/2002 10:05:04 PM
  Kratka draha ľem do pekla idze....kto chce rýchlo k výhodam prísť,osoh z nich dlho nemá
 • Pridal: gabi .. 11/22/2002 10:00:25 PM
  Jaki pochvaľeni,taki naveki amen...ako ty mne,tak ja tebe
 • Pridal: gabi .. 11/22/2002 9:58:29 PM
  Co po nahľe,to po ďable....práca chvatná,málo platná
 • Pridal: barbora .. 11/22/2002 3:34:11 PM
  Tara, tara, psi u krupoch. - Kedz śe napr. gazdiňa z dakim zataraka a prihori jej u harčku.
 • Pridal: barbora .. 11/22/2002 2:53:33 PM
  Od rozkošu psi beśňeju.
 • Pridal: barbora .. 11/22/2002 2:52:44 PM
  Išol žobrak žobrac, ňemal do čoho brac. - Príslovečné vtedy, ak nemáš naporúdzi napr. nákupnú tašku, vrece a.pod.
 • Pridal: štofi .. 11/20/2002 9:36:30 PM
  Od kapusty bruch tlusty !
 • Pridal: barbora .. 11/20/2002 5:31:59 PM
  Žobrak z Monastira, pital chľeba, ta i sira. - Ak niekomu poskytnete pomoc a on Vás požiada ešte o viac. Podobné ako: Podaj prst, vezme celú ruku.
 • Pridal: barbora .. 11/20/2002 5:28:45 PM
  Ňerad pes, že ho biju, aľe išči skiči. - Ak niekto už utrpel nejakú újmu a nie je ticho, ale ešte si koleduje.
 • Pridal: barbora .. 11/20/2002 5:08:56 PM
  Keľo chižki, teľo variški.
 • Pridal: barbora .. 11/20/2002 5:08:09 PM
  Ňit chiža bez križa.
 • Pridal: barbora .. 11/20/2002 4:11:10 PM
  Kedz ptaška lapaju, šumňe mu śpivaju, aľe jak ho ulapia, ta voni mu daju!
 • Pridal: vihodňarka .. 11/20/2002 3:10:40 PM
  Kedz hľedaš ďabla - idz do karčmi.
 • Pridal: vihodňarka .. 11/20/2002 3:10:17 PM
  Zbera še jak pľeban orac.
 • Pridal: vihodňarka .. 11/20/2002 3:10:02 PM
  Jeden za ošemnac a druhi prez dvoch za dvacec.
 • Pridal: vihodňarka .. 11/20/2002 3:09:39 PM
  Hto ma na ňič ženu, ňetreba mu hrenu.
 • Pridal: vihodňarka .. 11/20/2002 3:09:07 PM
  Ma teľo dzeci, jak na drišľaku dzirki.
 • Pridal: vihodňarka .. 11/20/2002 3:08:30 PM
  Jaki požič taki vrac.
 • Pridal: vihodňarka .. 11/20/2002 3:02:15 PM
  Jaku mala - taku dala. :o))
 • Pridal: vihodňarka .. 11/20/2002 3:01:52 PM
  Trime jak pes ježa.
 • Pridal: vihodňarka .. 11/20/2002 3:01:37 PM
  Ňepije od Jakuba do svatej Anny.
 • Pridal: vihodňarka .. 11/20/2002 3:01:15 PM
  Jaki išol - taki stret.
 • Pridal: vihodňarka .. 11/20/2002 3:00:59 PM
  Goľa na špacirke - plana hviľa na vižirke.
 • Pridal: vihodňarka .. 11/20/2002 3:00:28 PM
  Taki jak za korunu bičak.
 • Pridal: zap .. 11/20/2002 4:49:33 AM
  Jak sebe posceľiš, tak budzeš spac! Porekadlo z Michaloviec pre mladych aby študovali.
 • Pridal: barbora .. 11/18/2002 3:58:50 PM
  Z ľuckoho koňa na štred drahi dolov! Znamená: Ak užívaš cudziu požičanú vec, musíš ju vrátiť vo chvíli, kedy si o ňu majiteľ požiada.
 • Pridal: barbora .. 11/18/2002 3:43:04 PM
  Haňbi śe, jak kobula kedz sanki vivraci. - Vystihuje situáciu, keď niekto, kto by sa mal pre nejaký čin hanbiť, sa správa, ako by sa nič nestalo. (Porekadlo nehovorí o nehanebnej žene. Tú vystihuje iné porekadlo.)
 • Pridal: barbora .. 11/18/2002 3:27:41 PM
  Kresni - ňekresni, dolov z čerešňi. Vyjadruje situáciu, kedy neplatí žiadna protekcia alebo úľava.