Výpis všetkých slov, ktoré pridal používateľ: gaspix

ŠarišskySlovenskyPopisKedy
pyšta štefan   12/4/2005
ohňova voda ostrá pálenka   12/4/2005
sankac še sánkovať sa   12/4/2005
zberac še odchádzať   12/4/2005
fizoľanka rastlina fazule priložený 10/30/2005
vzejsc vzklíčiť /vzíjsť   10/30/2005
džabanica pľušť priložený 10/30/2005
bažorina džabanica   10/30/2005
bažo gadžo   10/30/2005
poterkac kopnúť (elektrina)   10/30/2005
hrižaca diňa melón   10/30/2005
arafatka šatka (čb.) priložený 10/30/2005
popraviac o/upravovať   10/30/2005
pohubic še pokaziť sa (techn.)   10/30/2005
popsuc še pokaziť sa   10/30/2005
Celkový počet slov pre používateľa: 41
Zotrieď slová podľa dátumu

 

Prvá strana Predchadzajúca strana   Výpis slov od 1 do 15   Nasledujúca strana Prechod na koniec