Výpis všetkých slov, ktoré pridal používateľ: mudri sin

ŠarišskySlovenskyPopisKedy
frej fraj vohľady, priložený 3/19/2011
kuti patrec flirt priložený 3/19/2011
štiruhĺaste štvor uhlové, priložený 5/16/2007
ohĺadi flirt priložený 5/16/2007
vohĺadii flirt priložený 5/16/2007
vprost naproti, oproti, priložený 5/16/2007
fprost naproti, oproti, priložený 5/16/2007
napretkovi vpredu priložený 5/16/2007
fpretkovi vpredu priložený 5/16/2007
napredok vpredu priložený 5/16/2007
napretku vpredu priložený 5/16/2007
fpredze vpredu priložený 5/16/2007
fpretku vpredu priložený 5/16/2007
fotĺaš malý chlapec, priložený 5/16/2007
fodel kreslo, priložený 5/16/2007
Celkový počet slov pre používateľa: 25
Zotrieď slová podľa dátumu

 

Prvá strana Predchadzajúca strana   Výpis slov od 1 do 15   Nasledujúca strana Prechod na koniec