Výpis všetkých slov, ktoré pridal používateľ: reveta

ŠarišskySlovenskyPopisKedy
na borg na dlh   3/19/2011
vašo vasiľ priložený 3/19/2011
hrubijanko muškat priložený 6/8/2006
ohurki uhorky priložený 6/8/2006
erdekbaba razná žena priložený 6/8/2006
oblapme objim ma priložený 6/8/2006
obešeľak obesenec priložený 6/8/2006
praceľe priatelia priložený 6/4/2006
kolomas mazivo na koleso priložený 6/4/2006
ohňivko jeden članok reťaze   6/4/2006
naľiščaňik posuch priložený 6/4/2006
vajda ciganský richtár   6/4/2006
olaskicigani kočovní cigani priložený 6/4/2006
mišmaš neporiadok priložený 6/4/2006
šaromvarom križom-kražom   6/3/2006
Celkový počet slov pre používateľa: 109
Zotrieď slová podľa dátumu

 

Prvá strana Predchadzajúca strana   Výpis slov od 1 do 15   Nasledujúca strana Prechod na koniec