Výpis všetkých slov, ktoré pridal používateľ: bidy

ŠarišskySlovenskyPopisKedy
šočivka šošovica   1/2/2006
štrenfľe ponožky   1/2/2006
uša vša   1/2/2006
vorhalo pera   1/2/2006
zeľenica plachta na trávu   1/2/2006
zogziľisa splašili sa priložený 1/2/2006
židľa stolička   1/2/2006
Celkový počet slov pre používateľa: 22
Zotrieď slová podľa dátumu

 

Prvá strana Predchadzajúca strana   Výpis slov od 16 do 22   Nasledujúca strana Prechod na koniec