Výpis všetkých slov, ktoré pridal používateľ: mirec

ŠarišskySlovenskyPopisKedy
patric pozerať priložený 4/19/2001
poc poď   4/19/2001
prespanka "slobodna matka"   4/19/2001
stac stáť priložený 4/19/2001
strimovac zdržiavať priložený 4/19/2001
šedzec sedieť priložený 4/19/2001
šnih sneh priložený 4/19/2001
štokovec viacpodlažný dom   4/19/2001
štriľac strieľať   4/19/2001
uderic udrieť priložený 4/19/2001
večar večer   4/27/2001
višec visieť   4/19/2001
vov v priložený 4/19/2001
vžac vziať, zobrať   4/19/2001
želeny zeleny   4/27/2001
Celkový počet slov pre používateľa: 37
Zotrieď slová podľa dátumu

 

Prvá strana Predchadzajúca strana   Výpis slov od 23 do 37   Nasledujúca strana Prechod na koniec