Výpis všetkých slov, ktoré pridal používateľ: zaajko

ŠarišskySlovenskyPopisKedy
portfiš metla   11/20/2000
potalabať podusiť   11/20/2000
prekotiť prevrátiť   11/20/2000
skončic še skončiť sa   1/16/2001
slopac piť priložený 1/16/2001
sluchaj počúvaj   1/16/2001
šmatľavý nešikovný priložený 11/20/2000
šopa drevárka   11/28/2000
štrimfľe ponožky   1/16/2001
švicic svietiť   12/5/2000
videlka vidlička   11/28/2000
vyľabať vypiť   11/20/2000
vyštafírovac vyobliekať   12/5/2000
zašponcem potknem priložený 11/20/2000
zdychac spať   1/16/2001
Celkový počet slov pre používateľa: 44
Zotrieď slová podľa dátumu

 

Prvá strana Predchadzajúca strana   Výpis slov od 30 do 44   Nasledujúca strana Prechod na koniec