Výpis všetkých slov, ktoré pridal používateľ: paly

ŠarišskySlovenskyPopisKedy
miad med   4/22/2001
nahanobic nadobudnúť priložený 4/22/2001
odrygovac grgať   4/27/2001
skaženy skazený   4/22/2001
skormuceny sužovaný, smutný priložený 4/22/2001
skvaric ukradnúť priložený 4/22/2001
studzinka studnička   4/27/2001
škarupa škrupina   4/27/2001
vozgernik vreckovka priložený 4/22/2001
vytrižbec vytriezveť   4/22/2001
zadzergnuc obesiť priložený 4/21/2001
zasmaľarovaný zafúľaný priložený 4/27/2001
zbľachovaný zblednutý priložený 4/27/2001
zdurňel ohlúpol priložený 4/22/2001
žito ráž   4/22/2001
Celkový počet slov pre používateľa: 18
Zotrieď slová podľa dátumu

 

Prvá strana Predchadzajúca strana   Výpis slov od 4 do 18   Nasledujúca strana Prechod na koniec