Výpis všetkých slov, ktoré pridal používateľ: janoa

ŠarišskySlovenskyPopisKedy
pozbuc še zbaviť sa   3/6/2005
prepytovac odprosovať   3/6/2005
reskirňe ľahkomyseľne   3/6/2005
rostermaňic premárniť   3/6/2005
rostermaniť premárniť   3/6/2005
rozrendeľovac roztriediť   3/6/2005
rozrucac rozhádzať   3/6/2005
s pekla odmenec diabol, zatratenec   3/6/2005
sčuchac še zodrať sa, zošúchať   3/6/2005
segiňica chudera   3/6/2005
smačny chutný   3/6/2005
spričac še škriepiť sa   3/6/2005
stoporčic še postaviť sa proti   3/6/2005
vydlubac grule vybrať nové zemiaky priložený 3/6/2005
vykerscic vyhrešiť   3/6/2005
Celkový počet slov pre používateľa: 57
Zotrieď slová podľa dátumu

 

Prvá strana Predchadzajúca strana   Výpis slov od 43 do 57   Nasledujúca strana Prechod na koniec