Výpis všetkých slov, ktoré pridal používateľ: jaro

ŠarišskySlovenskyPopisKedy
čuc počúvať, počuť   8/18/2000
draha cesta   9/6/2000
driľac tlačiť   8/18/2000
drilic strčiť do niekoho   8/18/2000
dušic dusiť   9/8/2000
hvarec rozprávať,povedať   8/16/2000
isc ísť   8/18/2000
kiflik rohlík   8/14/2000
mišac miešať   9/8/2000
patkaň potkan   12/15/2000
podžabac pobabrať,pokaziť   9/8/2000
rajbac prať   9/8/2000
tanistra kapsa priložený 8/14/2000
žeľeny zelený   9/18/2000
žolty žltý   9/18/2000
Celkový počet slov pre používateľa: 20
Zotrieď slová podľa dátumu

 

Prvá strana Predchadzajúca strana   Výpis slov od 6 do 20   Nasledujúca strana Prechod na koniec