Fórum

Na tejto diskusnej stránke môžete kľudne nechať hocijaký odkaz nielen pre mňa, ale aj pre ostatných prispievačov do slovníka - stačí len v subjekte správy uviesť, pre koho je odkaz určený.
Privítam VŠETKY Vaše nápady, myšlienky, čím by sa dal doplniť alebo skrášliť "náš" slovník; verím, že sa aj toto fórum ujme a ak budete mať akékoľvek dotazy, budem sa ich snažiť promptne vyriešiť.


= Napísať nový odkaz =

 

Dátum a čas odkazu: 23.05.2017 12:59:52
Autor príspevku: Pipa
Subjekt: Sidiť medviď

 

Prosím vás, na čem to ten medvěd v ej písničce sedí, že temu tak nadává? Sidiť medviď na kolodi, nohavici kraje, koloda sa pochyľuje, vun kolodi laje. Hop cup, cumandra, cumandricha moloda! Děkuji!

Dátum a čas odkazu: 30.03.2017 23:08:15
Autor príspevku: BBQ
Subjekt: Odpoveď na slovo Kaľinko

 

Neviem či ste už odpoveď dostali ale ja si myslím že Kaľinko/Kaľinka je v preklade kalina/kalina obyčajná... usúdil som to z toho textu piesne. preto som odpovedal na otázku do miesta na fórum lebo neviem kde alebo akým spôsobom vám mám inak odpovedť... :) :) :)

Dátum a čas odkazu: 26.02.2017 14:05:12
Autor príspevku: Peity
Subjekt: Slovo Kaľinko

 

Dobrý deň, prosím Vás o pomoc so slovom "kaľinko" z tejto piesne. Ako by som to mohla preložiť deťom v materskej škole? Ďakujem 1. /: Čom kaľinko v ľeśe stojiš? :/ /: Ozdaj ti śe, kaľinečko, diźdźa bojiš? :/ 2. /: Čom bi ja śe diźdźa bala, :/ /: vera bi ja taka šumna tu ňestala. :/ 3. /: Ľistki zo mňe opadaľi, :/ /: dziefki vjerški na pirečka olamaľi. :/ 4. /: Každa dala ľem svojemu, :/ /: ja chudobna śirotečka ňemam kemu. :/

Dátum a čas odkazu: 03.08.2016 12:21:25
Autor príspevku: Gabi
Subjekt: Preklad piesne A ja taká čarna

 

Chcela by som Vás poprosit, ci som správne pochopila slová piesne (vďaka vášmu šarišskému slovníku !) A ja taká čárna. Potrebujem to súrne na preklad, prekladám ju do francúzštiny na jeden hudobný projekt. Ja som tak čierna ako čierna černica (ostružina) Nech mi uhne z cesty (každá) parádnica Z cesty parádnica, z poľa robotnica lebo som tak čierna ako čierna černica Čierna som, čierna som, ako čierna černica lebo som od mala lebo som od mala na pole chodila Som tak biela ako biela ľalia ????????????????????????? (ani taká nie som po vôli frajerovi/ani takú ma nechcú frajeri?? Ani frajeri ani muži ???? Odkvitnem ako třňová ruža ???? Vopred ďakujem za pomoc

Dátum a čas odkazu: 05.02.2016 7:23:13
Autor príspevku: zvofik
Subjekt: Slováci a pôvod, malá história, veľké poznanie

 


SLOVACI040116IB
Veľmi zaujímavé je významné postavenie
Slovákov - Slovenov (Sloven, Slovenka,
Slovensko) ako národa, pretože podľa
najnovších štúdií patríme medzi najstaršie národy v Európe vôbec.

Genetický výskum doc. Feráka priniesol pre nás
zaujímavé výsledky. Sme totiž rekordérmi
etnickej autenticity. Pomaly 85% Slovákov zdedilo gény, ktoré sa vyskytovali v strednej
Európe a na našom území už pred 8000 rokmi.

Sme teda pôvodní obyvatelia Slovenska, vždy sme
pod Tatrami žili. Patríme medzi najstaršie
etnikum v Európe. Gény, ktoré máme, sa v Európe vyskytovali už pred 20 až 50 tisíc rokmi.

Obdobný genetický výskum radí Walesanov
na druhé miesto. Totiž cez 70% obyvateľov
Walesu má 6000 rokov staré gény viazané na
ich územie.

Na poslednom mieste v rebríčku sa umiestnili
Maďari, nakoľko len 5% obyvateľov Maďarska má
gény staromaďarské. Polovica Maďarov má gény slovanské (slovenské). Celé generácie Maďarov,
potláčaním pravdy, žijú teda už niekoľko
storočí vo veľkom klame a sebaklame.

Už v roku 1991 na to upozornil renomovaný genetik
L. L. Cavalli Sforza, profesor Stanfordskej
univerzity (USA). Výsledky svojej
veľkoplošnej genetickej štúdie, ktorú
uskutočnil na území dnešného Maďarska zhodnotil profesor následovne: „Maďarsko v Európe
je anomáliou. Jazyk je ázijský, ale
obyvateľstvo európske, väčšinou slovanské. A
títo Slovania sú pôvodným obyvateľstvom
Karpatskej kotliny. Absolútna väčšina
obyvateľov Maďarskej republiky nie je etnicky
maďarská, je prevažne slovanská a kontinuálne
európska. Zostalo iba maďarské meno a
aglutinujúci jazyk. Maďarských génov niet."
(Scientic American, november 1991). V ľudovej
reči povedané: každý druhý Maďar je Slovák,
len o tom ešte nevie...

Vyššie spomínaná informácia od profesora Sforzu
nie je pre mnohých z nás žiadna novinka,
nakoľko územie Slovenska bolo v minulosti
rozsiahle. Slovensko a Slovinsko bola kedysi
jedna krajina. Ešte za čias nitrianskeho
kniežaťa Pribinu, ktorý pri Blatnianskom
jazere vybudoval panónske kniežatstvo
Blatnohrad, patrilo terajšie južné územie
Maďarska Slovákom. Až maďarské kmene vrazili
medzi nás Slovákov-Slovenov a Slovincov klin,
ktorý nás ako národ rozdelil a obdobie cez vyše 1000 rokov sa uberáme ako samostatné národy.

Ďalší fakt, ktorý nie je celkom známy širokej
verejnosti, je dominantné postavenie
slovenského jazyka ku ostatným slovanským
národom. V tejto súvislosti spomenieme prácu
amerického vedca a lingvistu prof. Pricea,
ktorý považoval slovenčinu za „kľúč ku
všetkým slovanským jazykom" a za médium na
dorozumenie sa s ostatnými Slovanmi. (John D.
Price, The Key to all Slavonic Languages,
SHF, Columbia Univerzity, New York, Dec. 15.
1943, 9. s.). Profesor J. Price túto
myšlienku vyslovil na kongrese Slavistov vo
Varšave. Poľská delegácia vyšla s návrhom,
aby sa schválila definícia prvého slovanského
jazyka, ktorej určujúcim bodom je slovenčina.

Okrem českej skupiny všetky slovanské delegácie
odhlasovali poľský návrh: „Slovenský jazyk je
najstarší a podľa neho sa potom vytvorili
ostatné slovanské jazyky". (Kanadský Slovák,
Slovenčina, najstarší slovanský jazyk,
Toronto, 23. marca 1989). Ku vyššie uvedeným
odborným vedeckým prácam, ktoré pojednávajú o
Slovákoch ako o najstaršom slovanskom národe,
môžeme uviesť aj historický prameň ruského
stredovekého kronikára a letopisca Nestora
(1056 - 1114). Rehoľný mních kyjevského
kláštora vo svojej práci Povesti dávnych liet
obdobne tvrdí, že Slováci(Sloveni) sú
pôvodným a teda najstarším slovanským
národom..

 

Zobrazená stránka č. 2 z celkového počtu 179 stránok fóra.
[ Zobraz novšie odkazy ][ Zobraz staršie odkazy ]