Vyhľadávanie reťazca v databáze

Nasledujúca stránka Vám pomôže vyhľadať Vami požadované slovo z databázy. Hľadanie sa Vám zíde pri potrebe nájsť len určité slovo, ktorého význam potrebujete zistiť, ale je aj výhodný spôsob kontroly pred vložením nového slovíčka do databázy, aby ste zistili, či náhodou už dané slovo niekto pred Vami nevložil skôr.

 

  • Zaškrtnite Vami zvolené zaškrtávacie polia, v ktorých sa bude reťazec vyhľadávať. Štandardne je zaškrtnuté pole 'V šarišských slovách'. Pri zaškrtnutí viacerých polí sa hľadá v slovníku súčasne vo všetkých zaškrtnutých poliach.
  • Zvoľte si mód hľadania prostredníctvom troch prepínačov podľa toho, ako chcete zadaný reťazec v slovách a textoch hľadať.
    Mód 'Slová kdekoľvek v texte' znamená, že sa Vami zadaný reťazec hľadá aj vo vnútri slov a textov, t.j. po zadaní reťazca 'asan' sa vyhľadajú slová ako napríklad 'asandrogy', 'asantragľe', ale aj 'kasanka', alebo 'natrasani' a iné...
    Mód 'Slová začínajúce na zadaný reťazec' znamená, že sa Vami zadaný reťazec hľadá iba v slovách, ktoré takto začínajú, t.j. po zadaní reťazca 'asan' sa vyhľadajú slová ako napríklad 'asandrogy' a 'asantragľe'
    Mód 'Slová končiace na zadaný reťazec' znamená, že sa Vami zadaný reťazec hľadá iba v slovách, ktoré takto končia, t.j. po zadaní reťazca 'asan' sa vyhľadajú slová ako napríklad 'harmasan' a podobne.
  • Zadajte reťazec znakov, ktorý chcete hľadať a stlačte tlačítko vyhľadávania. Reťazec zadajte tak, aby čo najviac vystihoval slovo, ktoré chcete vyhľadať (čím viacej znakov zadáte, tým lepšie), nakoľko je vyhľadávanie obmedzené len na 25 záznamov z databázy !

 

Poznámka:  Vo vyhľadávaní sa nerozlišujú veľké a malé písmená ...