Hry

Pridať nový záznam do kategórie Hry...


 • Pridal: teľov .. 01.01.2013 14:48:25

  Baveńe na slabiky, abo kolobežka.

  Jeden idze za dzvere.
  Ostatńe śe dohodńu na dluhim slove.
  Každi je jedna slabika.
  Dachtore slabiki možu bic i u vecejcoch.
  Ket su dohodnute, zavolaju hadajuceho, ten zna, že každi povi jednu slabiku, ket kehokoľvek požada, o slabiku, odpovedza šicke naraz.
  Može śe pitac opakovańe.
  Keĺoraz chce.
  Aš doftedi kim slovo ńeuhadńe.

 • Pridal: barbora .. 02.07.2012 19:17:36
  Baveňe na cin cin bom-bom Dzeci še postavia chribtom ku palankom abo k muru. Jeden še postavi pred nich jak organizator a diriguje baveňe. Vybere dvoch: jednoho za anďela a druhoho za čorta a pošľe jich kus daľej, žebi ňevisluchali mena dzeci. Teraz organizator pošepka každomu, co stoji pri mure, jak še budze volac, napr. zlata hruška, zlate jabluko, zlati perscinok... Potim pridze aňďel a hutori veducomu: Cin cin bom-bom. Chto tam? Aňďel z ňeba. Co sce? Prezlatu zlatu hrušku. Kedz uhadnul, hruška idze za aňďelom. Teraz pridze ďabol: Olom bolom. Chto tam? Ďabol s kolom. Co sce? Prezlati zlati perscinok. Kedz uhadnul, perscinok idze s ďablom. Kedz ňeuhadnul, pojdze na pražno. Tak chodza, kim ňeuhadňu šicki mena. Vec obidvojo zo svojima uhadnutimi spravia dva radi, polapaju še a precahuju, chto mocňejši.
 • Pridal: žvofik .. 01.01.2012 0:41:22

  Baveńe na pravdu

  Najĺepši ket veĺo ĺudzi.
  No chtoriśka ńedochodzi načas.
  To chviĺa jag stvorena, fajńe ho nacahnuc.
  Dohodńeme śe, že jeden z nas (kim zme na ńeho čekali) povit o ńim interesne chiri.
  Naj poprobuje uhadnuc co nam podiśkuroval.
  (No ńichto, ńič z nas ńehutorel, šak to ńezna ańi ten co budze klasc otazki.)
  Akurat mi śe dohodĺi ket otazka konči so samohlasku, dojeden z nas takoj odpoveda suhlasne „Hej“, no a ket spoluhlaska na koncu otazki, ´šicke jak jeden, unizono „Ńe“.
  No a ten tvori v svojej hlave, to co mi netušime a navecej śe čuduje, co to mi „už zname“ a poviklada, a pospomina veci, ktore ho sameho prekvapuju, aš sam popita, že śe chce z teho kĺepca, ktori sam stvorel ośĺebodzic. ...


 • Pridal: teĺov .. 01.01.2010 17:25:34

  Zo śveta
  Pondzelek: Pijem s vichodńarami,
  Utorek: Skoro som umrel,
  Streda: Zaś pijem s vichodńarami,
  Štvartek : Škoda, že som fčera neumrel ...

 • Pridal: švabi .. 01.01.2009 9:24:45

  Baveńe na pikuĺu:

  1. Ot mura najĺepši kamenoho, krivoho.
  2. Dzeci zrobia čaru, ozdaj dvacec canti daĺeko.
  3. Každi ruci o scenu dajaki drobńak, fiĺerniki najĺepše,
  4. Kemu spadol medźi mur a čaru, na čaru tiš vipadava z teho kola,
  5. dvojo najbĺišej zvonka čari rucaju eśči raz,
  6. kemu spadol blišej zvonka čari vihrava,
  7. ket spadńu medźi mur a čaru kolo śe neruši,
  8. fiĺerniki ostavaju v banku


  Ta me interesuje, či i s € centami śe budze bavic, abo nam vźaĺi ne ĺem filerńiki, no tiš falatok našoho, a po falatku šicok

 • Pridal: šariš .. 08.08.2006 19:23:22
  Baveńe s kotuĺku
  Každe dzecko co śe chce bavic, veźńe sebe kotuĺku (prazdna krabička z boksu [krém na topánky]).Pridu na praźni chodnik. Každy zakuĺa raz (abo tri razi) v jednim smere. Chto dokuĺa najdaĺej vihrava.

  Za perše a spravne visloveńe, chto dokuĺa daĺej, dostava bod, abo ostatńa družina dava zalohu, najskorej daco zo sebe.
  Mi baveĺi na draže. Chodnikoch ńebulo ĺem tretuar. Motoroch bulo malo a końe, kravi, kozi, ofce, vozi, brički, sanki nas obešli.
 • Pridal: švábi .. 13.03.2006 11:51:08
  Baveńe na telefon. Dzeci śedza abo stoja v dvoch šoroch, va každim šore jich jednak, na jednej strane stoji abo śedzi viśilač, ku ńemu śe naklońa perše, krajne z každho šorika, a vun jim do uška naraz zašepka dajake slofka, oni śe takoj obraca ku suśedoj, a temu pošepkaju co čuli, a tak idze sprava až kim jeden z posledńich vipovi co bulo vyslate. Za perše a spravne visloveńe friśńejša družina dostava bod, abo pomalša družina dava zalohu, najskorej daco zo sebe.Taku sme baveĺi a eśči, Džmurkanu, a tiš Vadzi nevadzi. Najlepši śe bavelo za stodolu abo v ńej, v ĺece na stohu.
 • Pridal: barbora .. 09.12.2005 12:00:28
  Hra na chiški: Vše me sebe našli dajaki kucik na zahradzenim pisku pri ploce a naukladanim dreve. Verch śe prikril z deku a chiška bula hotova. Išči dajaki improvizovani butor do ňej. Neśmeli chibic kvitočki u fľašočkoj na stoľiku. Šak dosc jich kvitlo u predňej zahradkoj. Najľepša chiška bula u suśedovim novim išči ňechasnovanim chľivku.
 • Pridal: ferinecko .. 09.12.2005 8:52:11
  hra na kolečko- vežneš rafik z bicigľa a do ruky kratki druček a kotuľaš kolečko a ucekaš za nim.
 • Pridal: ferinecko .. 24.02.2005 16:44:29
  Hra na oduučenie tárať. Vež do huby vodu (ale ju neligni!) a noš ju dovtedy kým ci netreba daco bars pilne povedac.Potim kedz poviš zaš vež vodu do huby a pokračuj druhým kolom.
 • Pridal: strong .. 28.10.2003 16:08:01
  Mrazovačka! Hrása na dve súťažné drustvá, v každom drustve je 10 hráčov. Úsek priebehu hry musí byť dosť veľký. Potrebné je vyrobyť si 20 políc- 10modrých a 10červených a hra sa začína. Je tam potrebný aj rozhodza, ktorý odštartuje, preruší alebo povie verdikt zákroku hry. Po odštartovaní sa 9 hráčov z jedného druźstva postaví za špagátom určený stred hracej plochy. 9 z druhého družstva urobí to isté. 1 z prvého a 1 z druhého družstva sa postavia na svoje polovice ihriska, kde majú vyznačené svoje stany. do týchto stanov sa 9 snažia ukradnút všetkých 10 palic ich súperov. Ten, kto prvý získa do svojho stanu všetky palice vyhráva. Po prekročení stredu ihriska može hráč z 1. družstva vybiť hraca z 2. tak, že sa ho dotkne a odvedie do stanu ich družstva. Získať vybitých hráčov moze ten, kto vybije súperovho strážcu stanu. Pre väčšiu zábavu odporučam sa staviť o výsledok stretnutia.
 • Pridal: vihodňarka .. 04.04.2003 14:09:24
  KUMO KUMO KEĽO HODZIN??? Táto hra sa hrá tak, že sa určí KUMO. Ten stojí pred ostatnými deťmi asi 7-8 (ľubovoľne)metrov. Ostatné deti stoja v rade pred ním (5-6)detí. Po jednom sa ho pýtajú :Kumo kumo keľo hodzin?? A on odpovedá napr.:1.dieťa=Tri mišace do predu. Dieťa ktoré sa pýtalo urobí tri kroky o veľkosti chodidla dopredu. 2.dieťa sa opýta kuma. On odpovie =dva konske dopredu. A dieťa urobí dva velikánske dopredu. 3.dieťa sa pýta kuma. Odpovie = pejc verťace dopredu. A dieťa sa 5 krát otočí o 180 stupňov poskokom dopredu.4. dieťa sa opýta. Kuma odpovie - hodzinki zastali. A dieťa ostane na mieste. Deti si kroky vymislia aj sami. Vyhráva to dieťa, ktoré sa ku Kumovi dostane najbližšie a najskôr. A potom bude Kumo to ktoré vyhralo.
 • Pridal: barbora .. 12.12.2002 18:07:45
  HRA NA MLČANIE. Prehráva ten, kto prvý prehovorí po prednesenej formulke: Három, három pod košarom. Jest tam jeden zdechľi pes, chto ho ruši, rozbambuši, tot ho muśi źesc.
 • Pridal: barbora .. 12.12.2002 17:02:08
  HRA na prštekoch batoľaťa. Bobočok, hrašočok, ľeňčička, pšeňička a tot kurti pes, co ňescel haluški jesc - puk do pecka! - Vzápätí dieťa pošteklíme pod pazuchou. Je to obdoba hry Varila myšička kašičku.
 • Pridal: barbora .. 18.11.2002 17:35:11
  NA RIBŇIKI. Bavi śe na uľici pred domom u jarku. Jeden hrač - ribar stoji u jarku a snaži śe ulapic ribi t.j. dzeci, chtori prebehuju cez jarok. Koho ulapi, tot muśi buc ribar.
 • Pridal: barbora .. 18.11.2002 17:30:26
  NA NOŽŇIČKI. Bavi še na mosciku pred domom. Štvero hrači stoja každi na rohu moscika a piati u štredku. Toti, co stoja na rohoch, prebehuju a čerjaju sebe mesta. Možu prebehovac i na križ (asi zato nožňički) po uhlopriečkoj. Tot u štredku še snaži skočic na voľne mesto na rohu moscika. Chto ňešikovni, ostaňe u štredku.
 • Pridal: vihodňarka .. 18.11.2002 15:37:23
  NA MOSTI. Dievky sa zoradili do zástupu a pochytali sa za ruky. Dve prvé z rady si stali proti sebe a chytili sa za obe ruky do vzpaženia, čím utvorili bránku - čiže MOSTI.Jedna dievky bola napr. Hruška a druhá Jablko. Zástup dievok podchádzal popod bránky a spieval pieseň. Keď ju dospieval, dievky spustili ruky "spuščiľi mosti" a medzi ne chytili jednu dievku. Chytená dievka si vybrala ku ktorej dievke(ku Hruške alebo Jablku) chcú ísť.Pieseň pokračovala. Zástup dievčat sa zmenšoval . Vyhrala tá dievka za ktorou bol o viac dievčat.