Pranostiky a predpovede

Pridať nový záznam do kategórie Pranostiky a predpovede...


 • Pridal: teľov .. 1/1/2013 1:42:22 PM

  S vajcom kamiń neroztrepeš.

 • Pridal: teľov .. 3/31/2012 12:37:44 PM

  Marcova chviĺa v marcu
  - Aprílové počasie prišlo už v marci
  - časový progres ???

  taku spravu priniesla Pravda,
  Sobota 31. marca 2012,
  na prvej strane
  serioznejsia sprava ja o novej vlade
 • Pridal: žvofik .. 1/1/2012 12:29:04 AM

  I dub bul kediśka ĺem žaludzom
 • Pridal: jtpwuohqxs .. 4/5/2010 10:07:38 AM
 • Pridal: xdiuaacx .. 4/4/2010 1:02:09 PM
 • Pridal: stjwhhnzdv .. 4/4/2010 10:53:51 AM
 • Pridal: eva ka sk .. 3/7/2010 4:10:04 PM
  Anna - chladno z rána.
 • Pridal: mt .. 3/7/2010 6:26:07 AM
  Na Martina še už kuri s komina. (Martin, 11. 11.)
 • Pridal: teĺov .. 1/1/2010 8:46:17 AM
  ket ńelapiš - nezrobiš
 • Pridal: švabi .. 1/1/2009 8:12:25 AM

  Cepla źima – palne ĺeto

 • Pridal: teľov .. 1/1/2008 11:17:35 PM
  bili kračun, źelena veľka noc
 • Pridal: palo .. 12/16/2007 10:38:52 AM
  somare kichaju , budze chviľa .
 • Pridal: barbora .. 8/30/2007 3:30:10 PM
  Kedz dzeci idu u septembru do školy, lastovky ľeca na juh. (Našo zo sidliska už odľeceli, choč išči ľem august.)
 • Pridal: barbora .. 8/27/2007 11:01:52 AM
  Ňebavce śe z vodu, bo natarhace diždžu! ... nakazovalo śe dzecom
 • Pridal: širaš .. 6/2/2007 12:31:51 PM
  chto śe ńepohńe - ńepujdze (je nutné začať)
 • Pridal: teĺov .. 12/29/2006 11:50:27 PM
  pomali daĺej zajdzeš - chvatom všeličo sa skazí
 • Pridal: teĺov .. 12/29/2006 11:50:13 PM
  chto ńeidze, ta ńedojdze - pasivitou sa nič nedosiahne
 • Pridal: mamka .. 6/21/2006 2:34:13 PM
  Na sv Jana otvára sa k letu brána
 • Pridal: mamka .. 5/29/2006 2:04:17 PM
  Do svateho Ducha neopušč še kožucha a po svatým Du- chu zas dobre v kožuchu - reakcia na počasie, ktoré práve je
 • Pridal: barbora .. 5/25/2006 11:40:30 AM
  Prihriva, budze diždž padac. ..... ( pri zamračenej oblohe)
 • Pridal: mowamuwemé .. 5/24/2006 3:59:23 PM
  ńeceš śe bidze druheho, bo tvoja za chriptem
 • Pridal: mowamuwemé .. 5/24/2006 3:58:36 PM
  bida bidu najdze choc i slunko zajdze - rovný rovného si hľadá
 • Pridal: mowamuwemé .. 5/24/2006 3:57:36 PM
  ket maš zarna i bandur, ta tebe bida ńič ńezrobi
 • Pridal: barbora .. 4/6/2006 4:56:46 PM
  Od Ungvaru hrimi, budze diždź padac .... Ungvar - názov Užhorodu za Rakúsko-Uhorska. (Miestna pranostika v okolí MIchaloviec, konkrétne v obci Vinné.)
 • Pridal: barbora .. 4/3/2006 2:47:51 PM
  "marcova chviľa" .... na Zemplíne znamená to isté, čo "aprílové počasie" v iných častiach Slovenska
 • Pridal: .. 3/30/2006 7:38:40 AM
  Marcovi śńih otrova, apriĺovi hnuj.
 • Pridal: teľov .. 2/4/2006 9:20:58 AM
  Čecha do mecha a mech do vody. Ja, ja ... proci Čechom nič nemám. Ľem še mi vidzel súci na rajbańe. Ten mech ...
 • Pridal: švabi .. 1/16/2006 8:52:34 PM
  Dluše dni, vekša źima (pranostika na ruské śveta) Andrej Sabol Palko *1895 +1976
 • Pridal: švabi .. 1/15/2006 1:16:56 PM
  Lakomec je taki, jak pes na kope śena, sam nežre a druhemu ńeda
 • Pridal: švábi .. 12/25/2005 11:02:16 PM
  Vyjadrenie staršieho občana Švábov v 1981, keď oznámili "radostnú správu" vybudovania sídliska z tým zánik obce: Ale budzeme za šicko placic, až še nám zadki budú paric.
 • Pridal: ferinecko .. 12/9/2005 8:50:41 AM
  jak budze od Lucie do vilie tak budze cali rok. -každý deň od Lucie do Štedrého dňa symbolizuje jeden mesiac.Aké bude počasie v ten deň také počasie bude charakteristické pre príslušný mesiac nového roka(Lucia-január,Branislav-februar...)
 • Pridal: gabi .. 7/6/2005 10:10:36 AM
  Svata Margita śe rada pośika
 • Pridal: gabi .. 7/6/2005 10:09:18 AM
  Ked na svateho Jakuba hermi, orechy očarňeju
 • Pridal: vlaďo .. 6/23/2005 2:24:28 PM
  Po svatim Jáne 24.júna už še možu dzeci v jarku kúpac, bo svatý Ján teho dňa pošvecil šicku vodu.
 • Pridal: ferinecko .. 2/24/2005 4:38:05 PM
  ked lastovičky nízko litaju dišč budze
 • Pridal: barbora .. 7/1/2004 2:44:19 PM
  Diždž pada a slunko śvici a bosorka maslo muci. alebo Slunko śvici a diždž pada - ardza pada.
 • Pridal: barbora .. 4/8/2004 11:14:46 AM
  Na Veľki piatok: Šicko smutne stvoreňe, ľem hrišňik je vešeli.
 • Pridal: barbora .. 4/2/2004 4:51:28 PM
  Ako sa predlžuje deň po zimnom slnovrate: Na Nový Rok o slepačí krok. Na Tri Krále o krok dále. Na Hromnice o hodinu více.
 • Pridal: vihodňarka .. 9/17/2003 8:10:57 AM
  Kedz na Miža vtački doma - ňebuze tu veľka žima.
 • Pridal: vihodňarka .. 9/17/2003 8:10:11 AM
  Svati Mihaľ- šňehom dihal.
 • Pridal: vihodňarka .. 9/17/2003 8:09:29 AM
  Po svatom križi - ješeň še bľiži.
 • Pridal: josko .. 8/12/2003 11:51:15 AM
  Svata Ana chladne zrana -26. júla
 • Pridal: barbora .. 7/28/2003 12:48:27 PM
  Kedz jarci biľeju i ľudze biľeju. ... (Slnečné žiarenie má najväčší opaľovací efekt na jar. Človek vystavený slnku od skorej jari sa v čase žatvy už tak nespáli.)
 • Pridal: barbora .. 7/17/2003 11:25:38 AM
  Na Prokopa zamokňe maradik i kopa. (maradik - snopy obilia poukladané do kríža)
 • Pridal: barbora .. 6/12/2003 4:02:51 PM
  Lastovki ňizko nad źemu ľitaju - budze diždž padac.
 • Pridal: barbora .. 6/9/2003 3:45:49 PM
  Medardova kapka, štiricec dňi kapka.
 • Pridal: barbora .. 6/4/2003 5:01:56 PM
  Do Ducha ňeopuśčaj śe kožucha; a po Svatim Duchu pripaš ho gu bruchu!
 • Pridal: barbora .. 5/13/2003 4:37:49 PM
  Pankrac, Servac, Bonifac - žimni duchove - Tieto dni sa zvyčajne prejavujú výrazným ochladením.
 • Pridal: vihodňarka .. 5/7/2003 8:16:39 AM
  Dižď, dižď, majovi pľaši, budu mi od ce rośnuc vlasi.
 • Pridal: vihodňarka .. 4/4/2003 8:56:12 AM
  Co do Ďura narošňe, to po Ďuru skape.
 • Pridal: vihodňarka .. 4/4/2003 8:55:03 AM
  Na dzešati apriľovi dzeň, prehusti biva šati ľen.
 • Pridal: barbora .. 3/19/2003 11:46:00 AM
  Chto ňeśeje v marcu, ňebudze mac jarcu.
 • Pridal: barbora .. 2/21/2003 7:08:13 PM
  Maťej krihi lame, aľebo jich stavia. ... (Matej v kalendári 24. februára)
 • Pridal: barbora .. 2/21/2003 7:01:05 PM
  Voľec ďabla vidzec, jak u februvaru chlopa u košuľi na poľu robic. ... Predzvesť neúrodného roka.
 • Pridal: barbora .. 2/21/2003 6:58:09 PM
  Na Doroti - uschňu šati na ploti. ... (Dorota v kalendári 6. februára)
 • Pridal: vihodňarka .. 2/4/2003 7:56:15 AM
  Kedz šňih ľeci a maržňe na Hromňici - štiracec dňi budzeme šedzec z ricu pri peci.
 • Pridal: barbora .. 2/3/2003 4:08:07 PM
  Na Hromňici - koňec saňici.
 • Pridal: barbora .. 12/17/2002 5:59:03 PM
  Hvizdočki śe trepotaju, budze mraz. - (v zimnom období)
 • Pridal: barbora .. 12/17/2002 5:55:07 PM
  Martin na bilim koňu chodzi.
 • Pridal: gabi .. 12/3/2002 9:55:46 PM
  Na Šimona Judi treba śe spodzivac śňihovej hrudi-(30.oktobra)
 • Pridal: barbora .. 12/2/2002 4:43:48 PM
  Eliaš prorok naśikal śe do uhorok. (Po Eliášovi - 20. júla - sa už vegetácii uhoriek nedarí.)
 • Pridal: barbora .. 12/2/2002 4:32:17 PM
  Muchi kušu na diždž.
 • Pridal: barbora .. 12/2/2002 3:19:24 PM
  Vrani śe premetuju - budze śňih padac. (Keď kŕdeľ vrán vzlieta do výšky a vzápätí akoby padal nadol.)
 • Pridal: barbora .. 12/2/2002 3:03:34 PM
  Slunečko śe ohľadlo - budze diždž padac. (Keď sa ukáže slnko až keď zapadá.)
 • Pridal: barbora .. 12/2/2002 3:01:15 PM
  Meśačok ohradzeni - budze diždž padac.
 • Pridal: vihodňarka .. 12/2/2002 9:10:14 AM
  Kuri še kupaju - padac budze.
 • Pridal: vihodňarka .. 12/2/2002 9:09:56 AM
  Pes še prevaľuje - vaľa še na žimu.
 • Pridal: vihodňarka .. 12/2/2002 9:09:32 AM
  Sarvače hiča - budze dobra hviľa. ( Poľovníci taký čas vedia, že bude pekne : Jelene ručia...)
 • Pridal: vihodňarka .. 12/2/2002 9:08:21 AM
  Po svatej Baruši - davaj pozor na nos i na uši. ( ...aby ti nezamrzli !!)
 • Pridal: vihodňarka .. 12/2/2002 9:07:40 AM
  Svata Barbora - žeňe drevo ze dvora.
 • Pridal: vihodňarka .. 12/2/2002 9:07:05 AM
  Svata Barbora - caha saňki do dvora.
 • Pridal: vihodňarka .. 12/2/2002 9:06:38 AM
  Kedz v ňedzeľu pres omšu popaduje - cali tidzeň daľej pada.
 • Pridal: vihodňarka .. 12/2/2002 9:05:35 AM
  Na svateho Štefana -každi še ma za pana.
 • Pridal: vihodňarka .. 12/2/2002 9:05:01 AM
  Na Ducha - do pol brucha, na Trojicu - za ližicu.