Pranostiky a predpovede

Pridať nový záznam do kategórie Pranostiky a predpovede...


 • Pridal: teľov .. 01.01.2013 13:42:22

  S vajcom kamiń neroztrepeš.

 • Pridal: teľov .. 31.03.2012 12:37:44

  Marcova chviĺa v marcu
  - Aprílové počasie prišlo už v marci
  - časový progres ???

  taku spravu priniesla Pravda,
  Sobota 31. marca 2012,
  na prvej strane
  serioznejsia sprava ja o novej vlade
 • Pridal: žvofik .. 01.01.2012 0:29:04

  I dub bul kediśka ĺem žaludzom
 • Pridal: jtpwuohqxs .. 05.04.2010 10:07:38
 • Pridal: xdiuaacx .. 04.04.2010 13:02:09
 • Pridal: stjwhhnzdv .. 04.04.2010 10:53:51
 • Pridal: eva ka sk .. 07.03.2010 16:10:04
  Anna - chladno z rána.
 • Pridal: mt .. 07.03.2010 6:26:07
  Na Martina še už kuri s komina. (Martin, 11. 11.)
 • Pridal: teĺov .. 01.01.2010 8:46:17
  ket ńelapiš - nezrobiš
 • Pridal: švabi .. 01.01.2009 8:12:25

  Cepla źima – palne ĺeto

 • Pridal: teľov .. 01.01.2008 23:17:35
  bili kračun, źelena veľka noc
 • Pridal: palo .. 16.12.2007 10:38:52
  somare kichaju , budze chviľa .
 • Pridal: barbora .. 30.08.2007 15:30:10
  Kedz dzeci idu u septembru do školy, lastovky ľeca na juh. (Našo zo sidliska už odľeceli, choč išči ľem august.)
 • Pridal: barbora .. 27.08.2007 11:01:52
  Ňebavce śe z vodu, bo natarhace diždžu! ... nakazovalo śe dzecom
 • Pridal: širaš .. 02.06.2007 12:31:51
  chto śe ńepohńe - ńepujdze (je nutné začať)
 • Pridal: teĺov .. 29.12.2006 23:50:27
  pomali daĺej zajdzeš - chvatom všeličo sa skazí
 • Pridal: teĺov .. 29.12.2006 23:50:13
  chto ńeidze, ta ńedojdze - pasivitou sa nič nedosiahne
 • Pridal: mamka .. 21.06.2006 14:34:13
  Na sv Jana otvára sa k letu brána
 • Pridal: mamka .. 29.05.2006 14:04:17
  Do svateho Ducha neopušč še kožucha a po svatým Du- chu zas dobre v kožuchu - reakcia na počasie, ktoré práve je
 • Pridal: barbora .. 25.05.2006 11:40:30
  Prihriva, budze diždž padac. ..... ( pri zamračenej oblohe)
 • Pridal: mowamuwemé .. 24.05.2006 15:59:23
  ńeceš śe bidze druheho, bo tvoja za chriptem
 • Pridal: mowamuwemé .. 24.05.2006 15:58:36
  bida bidu najdze choc i slunko zajdze - rovný rovného si hľadá
 • Pridal: mowamuwemé .. 24.05.2006 15:57:36
  ket maš zarna i bandur, ta tebe bida ńič ńezrobi
 • Pridal: barbora .. 06.04.2006 16:56:46
  Od Ungvaru hrimi, budze diždź padac .... Ungvar - názov Užhorodu za Rakúsko-Uhorska. (Miestna pranostika v okolí MIchaloviec, konkrétne v obci Vinné.)
 • Pridal: barbora .. 03.04.2006 14:47:51
  "marcova chviľa" .... na Zemplíne znamená to isté, čo "aprílové počasie" v iných častiach Slovenska
 • Pridal: .. 30.03.2006 7:38:40
  Marcovi śńih otrova, apriĺovi hnuj.
 • Pridal: teľov .. 04.02.2006 9:20:58
  Čecha do mecha a mech do vody. Ja, ja ... proci Čechom nič nemám. Ľem še mi vidzel súci na rajbańe. Ten mech ...
 • Pridal: švabi .. 16.01.2006 20:52:34
  Dluše dni, vekša źima (pranostika na ruské śveta) Andrej Sabol Palko *1895 +1976
 • Pridal: švabi .. 15.01.2006 13:16:56
  Lakomec je taki, jak pes na kope śena, sam nežre a druhemu ńeda
 • Pridal: švábi .. 25.12.2005 23:02:16
  Vyjadrenie staršieho občana Švábov v 1981, keď oznámili "radostnú správu" vybudovania sídliska z tým zánik obce: Ale budzeme za šicko placic, až še nám zadki budú paric.
 • Pridal: ferinecko .. 09.12.2005 8:50:41
  jak budze od Lucie do vilie tak budze cali rok. -každý deň od Lucie do Štedrého dňa symbolizuje jeden mesiac.Aké bude počasie v ten deň také počasie bude charakteristické pre príslušný mesiac nového roka(Lucia-január,Branislav-februar...)
 • Pridal: gabi .. 06.07.2005 10:10:36
  Svata Margita śe rada pośika
 • Pridal: gabi .. 06.07.2005 10:09:18
  Ked na svateho Jakuba hermi, orechy očarňeju
 • Pridal: vlaďo .. 23.06.2005 14:24:28
  Po svatim Jáne 24.júna už še možu dzeci v jarku kúpac, bo svatý Ján teho dňa pošvecil šicku vodu.
 • Pridal: ferinecko .. 24.02.2005 16:38:05
  ked lastovičky nízko litaju dišč budze
 • Pridal: barbora .. 01.07.2004 14:44:19
  Diždž pada a slunko śvici a bosorka maslo muci. alebo Slunko śvici a diždž pada - ardza pada.
 • Pridal: barbora .. 08.04.2004 11:14:46
  Na Veľki piatok: Šicko smutne stvoreňe, ľem hrišňik je vešeli.
 • Pridal: barbora .. 02.04.2004 16:51:28
  Ako sa predlžuje deň po zimnom slnovrate: Na Nový Rok o slepačí krok. Na Tri Krále o krok dále. Na Hromnice o hodinu více.
 • Pridal: vihodňarka .. 17.09.2003 8:10:57
  Kedz na Miža vtački doma - ňebuze tu veľka žima.
 • Pridal: vihodňarka .. 17.09.2003 8:10:11
  Svati Mihaľ- šňehom dihal.
 • Pridal: vihodňarka .. 17.09.2003 8:09:29
  Po svatom križi - ješeň še bľiži.
 • Pridal: josko .. 12.08.2003 11:51:15
  Svata Ana chladne zrana -26. júla
 • Pridal: barbora .. 28.07.2003 12:48:27
  Kedz jarci biľeju i ľudze biľeju. ... (Slnečné žiarenie má najväčší opaľovací efekt na jar. Človek vystavený slnku od skorej jari sa v čase žatvy už tak nespáli.)
 • Pridal: barbora .. 17.07.2003 11:25:38
  Na Prokopa zamokňe maradik i kopa. (maradik - snopy obilia poukladané do kríža)
 • Pridal: barbora .. 12.06.2003 16:02:51
  Lastovki ňizko nad źemu ľitaju - budze diždž padac.
 • Pridal: barbora .. 09.06.2003 15:45:49
  Medardova kapka, štiricec dňi kapka.
 • Pridal: barbora .. 04.06.2003 17:01:56
  Do Ducha ňeopuśčaj śe kožucha; a po Svatim Duchu pripaš ho gu bruchu!
 • Pridal: barbora .. 13.05.2003 16:37:49
  Pankrac, Servac, Bonifac - žimni duchove - Tieto dni sa zvyčajne prejavujú výrazným ochladením.
 • Pridal: vihodňarka .. 07.05.2003 8:16:39
  Dižď, dižď, majovi pľaši, budu mi od ce rośnuc vlasi.
 • Pridal: vihodňarka .. 04.04.2003 8:56:12
  Co do Ďura narošňe, to po Ďuru skape.
 • Pridal: vihodňarka .. 04.04.2003 8:55:03
  Na dzešati apriľovi dzeň, prehusti biva šati ľen.
 • Pridal: barbora .. 19.03.2003 11:46:00
  Chto ňeśeje v marcu, ňebudze mac jarcu.
 • Pridal: barbora .. 21.02.2003 19:08:13
  Maťej krihi lame, aľebo jich stavia. ... (Matej v kalendári 24. februára)
 • Pridal: barbora .. 21.02.2003 19:01:05
  Voľec ďabla vidzec, jak u februvaru chlopa u košuľi na poľu robic. ... Predzvesť neúrodného roka.
 • Pridal: barbora .. 21.02.2003 18:58:09
  Na Doroti - uschňu šati na ploti. ... (Dorota v kalendári 6. februára)
 • Pridal: vihodňarka .. 04.02.2003 7:56:15
  Kedz šňih ľeci a maržňe na Hromňici - štiracec dňi budzeme šedzec z ricu pri peci.
 • Pridal: barbora .. 03.02.2003 16:08:07
  Na Hromňici - koňec saňici.
 • Pridal: barbora .. 17.12.2002 17:59:03
  Hvizdočki śe trepotaju, budze mraz. - (v zimnom období)
 • Pridal: barbora .. 17.12.2002 17:55:07
  Martin na bilim koňu chodzi.
 • Pridal: gabi .. 03.12.2002 21:55:46
  Na Šimona Judi treba śe spodzivac śňihovej hrudi-(30.oktobra)
 • Pridal: barbora .. 02.12.2002 16:43:48
  Eliaš prorok naśikal śe do uhorok. (Po Eliášovi - 20. júla - sa už vegetácii uhoriek nedarí.)
 • Pridal: barbora .. 02.12.2002 16:32:17
  Muchi kušu na diždž.
 • Pridal: barbora .. 02.12.2002 15:19:24
  Vrani śe premetuju - budze śňih padac. (Keď kŕdeľ vrán vzlieta do výšky a vzápätí akoby padal nadol.)
 • Pridal: barbora .. 02.12.2002 15:03:34
  Slunečko śe ohľadlo - budze diždž padac. (Keď sa ukáže slnko až keď zapadá.)
 • Pridal: barbora .. 02.12.2002 15:01:15
  Meśačok ohradzeni - budze diždž padac.
 • Pridal: vihodňarka .. 02.12.2002 9:10:14
  Kuri še kupaju - padac budze.
 • Pridal: vihodňarka .. 02.12.2002 9:09:56
  Pes še prevaľuje - vaľa še na žimu.
 • Pridal: vihodňarka .. 02.12.2002 9:09:32
  Sarvače hiča - budze dobra hviľa. ( Poľovníci taký čas vedia, že bude pekne : Jelene ručia...)
 • Pridal: vihodňarka .. 02.12.2002 9:08:21
  Po svatej Baruši - davaj pozor na nos i na uši. ( ...aby ti nezamrzli !!)
 • Pridal: vihodňarka .. 02.12.2002 9:07:40
  Svata Barbora - žeňe drevo ze dvora.
 • Pridal: vihodňarka .. 02.12.2002 9:07:05
  Svata Barbora - caha saňki do dvora.
 • Pridal: vihodňarka .. 02.12.2002 9:06:38
  Kedz v ňedzeľu pres omšu popaduje - cali tidzeň daľej pada.
 • Pridal: vihodňarka .. 02.12.2002 9:05:35
  Na svateho Štefana -každi še ma za pana.
 • Pridal: vihodňarka .. 02.12.2002 9:05:01
  Na Ducha - do pol brucha, na Trojicu - za ližicu.