Múdrosti

Pridať nový záznam do kategórie Múdrosti...


 • Pridal: mudri sin .. 30.06.2022 22:27:41
  Veľka múdrosc:

  Češko, ĺehko žic.
 • Pridal: mudri sin .. 25.12.2021 15:18:43
  Bida učiteĺa, kedz joho škoĺar ńemudrejši jag un, i ńedojdze daĺej učiteĺa
 • Pridal: dobri pĺan .. 10.11.2021 21:51:55

  Predstav sebe,

  fčera som spadnul z drabinki na hlavu.

  A ňestalo še ci ňič?

  Ňe.

  Aľe predstav sebe, fčera som spadnul z drabinki na hlavu........................


 • Pridal: dobri pĺan .. 10.11.2021 21:49:52

  Bezdomovci vonka,

  trešu se ot žimi.

  Jeden vibere mobil a hutori:

  zavolam hasičoch a popitam še,

  či dagzdi ňehori


 • Pridal: dobri pĺan .. 10.11.2021 21:46:40

  Feri, kukaj, miš,

  a v karčme.

  A jakej farbi?

  Šivej.

  No ta to ešči možeme

  pic daľej


 • Pridal: dobri pĺan .. 10.11.2021 21:44:26

  Vojak Šemjačko!

  Jak to vipatrace?

  Gaľir roskapčany,

  remiň nepricahnuti,

  vlasi strapate,

  bokaňče zablacene.

  Znace, na keho še podobace?

  Pan major,

  ta vi jaki beťar.

  Ńedumal mi

  že poznace cetku Borku

  z macerinej strani


 • Pridal: dobri pĺan .. 10.11.2021 21:37:09

  Vojak Šemjačko!

  Jak to vipatrace?

  Gaľir roskapčany,

  remiň nepricahnuti,

  vlasi strapate,

  bogaňče zablacene.

  Znace, na keho še podobace?

  Znam, pan major.

  Na cetku Borku

  z macerinej strany


 • Pridal: dobri pĺan .. 10.11.2021 21:24:17

  Vichodňarske vedci zisceli,

  že pul deci domacej šľivovici je ňeľem zdrave, aľe i malo


 • Pridal: dobri pĺan .. 10.11.2021 21:22:18

  To ši mušel vipic calu fľašku ?

  Mušel, ďugof śe stracel


 • Pridal: dobri pĺan .. 10.11.2021 21:19:41

  Pivo ľepše jak chľib,

  bo kusac ňetreba.


 • Pridal: dobri pĺan .. 10.11.2021 21:17:58

  Vichodňarske vedci zisceli, že tote chlopi,

  co v mladosci mišaju paľenku s pivom,

  zvikňu v dospelosci mišac pisek s cementom


 • Pridal: dobri pĺan .. 10.11.2021 21:16:09

  Ňeš som povid paľenke rozhodne Ńe.

  Potom še ukazalo, že paľenka dočista hlucha.


 • Pridal: dobri pĺan .. 10.11.2021 21:13:47

  Bojim še šľivovici,

  bo po šľivovici še ničeho ňebojim.


 • Pridal: dobri pĺan .. 10.11.2021 21:07:30

  Aj bi som prestal pic,

  aľe še bojim, že zaš začňem.


 • Pridal: dobri pĺan .. 10.11.2021 21:05:39

  Ľem vichodňar pochopi, jak je to s koncom šveta.

  Ot 24. do 26. decembra je šveto,

  a 27. je koňec šveta.


 • Pridal: širaš .. 09.11.2021 14:38:33
  U jeśeńi ańi dzeń dńoj ńe brat. U jeśeńi ańi dzeń dńu ńe brat.
 • Pridal: švabi .. 22.06.2021 9:03:24
  Kruciš śe jak bzina v źimnej chiźi
 • Pridal: slavka .. 24.05.2020 7:40:01
  Žic gnut (knôt=šnurka) - kedz še ci neľubi co som navarela.
 • Pridal: žvofik .. 18.06.2019 20:02:36

  Fajta mocńejši pocahńe
  jag pĺeceni štranok


 • Pridal: žvofik .. 13.03.2018 12:41:49

  Bida temu co śe ma plano, no dva razi bida temu, kemu treba i pomahac
 • Pridal: širaš .. 21.01.2018 8:00:04
  Ĺepši znac kemu jednemu povesc, jag každemu hutoric
 • Pridal: švábi .. 06.08.2017 12:49:24

  Ńit chiža bez križa - Nie je domov (dom) bez trápenia (nešťastia).
  Vichdńarska mudrosc, hutori o tim, že ńe sme dosc dopaterni,
  na život ostatńich, miśĺime sebe, že ĺem mi mame v živoce starosci,
  a v ostańich chižoch pulno laski, śčesca a radosci -
  múdroslovie z východu zachytáva stav nedostatočnej vnímavosti
  na problémy blízkych a známych, predpokladáme a často im aj závidime
  ich šťastie a radosť (a oni žijú rovnako ťažký aj komplikovaný život,
  ako aj ten náš), bez toho aby sme sa zamysleli nad tým,
  aké ich v skutočnosti sprevádzajú každodenné ťažkosti, trápenia a neduhy.
 • Pridal: švábi .. 06.08.2017 12:45:50
  Ńit chiža bez križa - Nie je domov (dom) bez trápenia (nešťastia). Vichdńarska mudrosc, hutori o tim, že ńe sme dosc dopaterni, na život ostatńich, miśĺime sebe, že ĺem mi mame v živoce starosci, a v ostańich chižoch pulno laski, śčesca a radosci - Múdroslovie z východu zachytáva stav nedostatočnej vnímavosti na problémy blízkych a známych, predpokladáme a často im aj závidime ich šťastie a radosť (a oni žijú rovnako ťažký aj komplikovaný život, ako aj ten náš), bez toho aby sme sa zamysleli nad tým, aké ich v skutočnosti sprevádzajú každodenné ťažkosti, trápenia a neduhy.
 • Pridal: dobri pĺantac .. 22.04.2017 10:02:28
  Ket vertepu pregročiš, inakšu čipku obačiš - Na každom mieste iná móda
 • Pridal: dobri sin .. 31.12.2016 10:41:43

  Naša kavej,
  lepša jak praźna kešiń !!!?
 • Pridal: dobri sin .. 31.12.2016 10:38:40

  Źimnejša jak śeco tvojej ex,
  naša kavej !!!
 • Pridal: dobri sin .. 31.12.2016 10:36:35

  Na kavej śe nesarźi,
  i ti raz budzeš
  źimni,
  slabši,
  škamravi, . . .
 • Pridal: dobri sin .. 31.12.2016 10:33:51

  Tringeld ? ? ?
  to ńe ńemecki valal !
 • Pridal: dobri sin .. 31.12.2016 10:31:59

  Jest taki kraj,
  co tak ceplo,
  že i banda Kabat (Gerok),
  śe vola cilko (tielko)
 • Pridal: dobri sin .. 31.12.2016 10:28:06

  Pri roboce tak stuj,
  žebi śi nezavadzal tim
  co chcu robic
  za radu ńedzekuj, aĺe pametaj !!!
 • Pridal: dobri sin .. 31.12.2016 10:24:26

  Naša kavej dziha tlak
  . . . vecj jak śvekra
 • Pridal: dobri sin .. 31.12.2016 10:22:25

  Naša kavej taka fajna,
  že sušeda ci ju zavidzi
  i vipitu

 • Pridal: dobri sin .. 31.12.2016 10:19:45
  Pokoštujce našo zakuski, naj tu ńetvardńu ĺem tak
 • Pridal: dobri sin .. 31.12.2016 10:17:27
  Jak še vichodńar vihvari, ket pridze neskoro do roboti: Prebačce zaspil som !?
 • Pridal: dobri sin .. 31.12.2016 10:13:12
  Ket chceš mac śčesce, ńebahńi po ajfońe, po ajmeku, aĺe za robotu
 • Pridal: dobri sin .. 06.12.2016 18:24:01

  Bars šumńe dzekujem.
  Ńedzekuj, aĺe pametaj ! ! !

 • Pridal: dobri sin .. 09.11.2016 12:20:50
  spomaľeni jak žimni gris - pomalý ako studená kaša
 • Pridal: dobri sin .. 09.11.2016 12:19:41
  Uľej trižbejem (Uľej mi, bo trižbejem) - Naľej mi, lebo triezviem
 • Pridal: dobri sin .. 09.11.2016 12:18:43
  Zavri oblaki, čarńava (No ľem zaviraj oblak het, bo idze čarňava) - Zatiahlo sa, zavtvor okná
 • Pridal: dobri sin .. 09.11.2016 12:17:04
  Dluhi je jak tidzeň pred vyplatu - mimoriadne vysoký - Jeho výška je tak mimoriadna, ako dlhý je týždeň pred výplatou
 • Pridal: dobri sin .. 09.11.2016 12:16:09
  Nevidrižňaj še - nevysmievaj sa (Nevidrižňaj še mi laskavo)
 • Pridal: dobri sin .. 09.11.2016 12:13:33
  Lačni jak viľk - Som hladný ako vlk
 • Pridal: dobri sin .. 09.11.2016 12:12:45
  Kuka jak ceľe na maľovanu kapuru - Pozerá ako teľa na novú bránu
 • Pridal: dobri sin .. 09.11.2016 12:10:56
  Ket śe ńezna zmescic do skuri, nakruc mu ucha na brinkańe - Upokoj ho - Keď sa nevie zmestiť do kože, natoč mu uši na zvonenie
 • Pridal: dobri sin .. 09.11.2016 12:09:08
  Zzbešňeti jak urvati vagon - Je v pomykove
 • Pridal: dobri sin .. 09.11.2016 12:07:54
  Čom ši zabanovani (smutni)? Bo ńemam peńeži ? - Prečo si smutný? Kvôli tomu, že nemám peniaze?
 • Pridal: dobri sin .. 09.11.2016 12:05:47
  Mišľelam, že viskočim zos skuri (Ja mišľela, že viskočim zos skuri) - Myslela som, že vyskočím z kože
 • Pridal: dobri sin .. 09.11.2016 12:04:20
  Vycahńi kajstronek, naj dońho naškrobem gruľe - Vyber hrniec, nech si doň obielím zemiaky
 • Pridal: dobri sin .. 09.11.2016 12:01:58
  Tu sebe śedńi a stuj - Nechoď nikam
 • Pridal: dobri sin .. 09.11.2016 12:00:46
  Splašeni jak koza v zakruce - Preľaknutí
 • Pridal: dobri sin .. 09.11.2016 11:59:25
  Ĺeci jak pes z prebitu labu - Uteka ako pes prepichnutou nohou
 • Pridal: majka .. 26.11.2015 22:09:02
  Lepši še z pul drahy vracic jak šicko utracic.
 • Pridal: zvofik .. 23.05.2015 16:59:01

  Co śe stańe, ket zmišame hada z ježom ???

  Mame koĺaci drut.

 • Pridal: zvofik .. 12.04.2015 13:19:44

  Šariš ńe Europa,
  kolo Šariša Europa

 • Pridal: kereštvej .. 24.03.2015 15:13:48
  Vojna dobra ĺem tim co kukaju a diškuruju, pre tich co ju živia poklad, a tote co za ńich vojuju ńeśčesce
 • Pridal: zvofik .. 02.02.2015 15:04:01
  Najĺepši spusob predpovedac svoju buducnosc, je pochopic ju
 • Pridal: zvofik .. 02.02.2015 15:00:17
  To jak śe maš je ĺem na Tebe, ńe ot teho, jaki bul tvuj ocec Budúcnosť závisí len na vás, bez ohľadu na to na to, či váš otec bol vysoký
 • Pridal: zvofik .. 02.02.2015 14:52:51
  Ket śi plano lapel, furt možeš popravic Ak sa vydáte zlým smerom, je vždy možné vrátiť
 • Pridal: zvofik .. 02.02.2015 14:50:38
  Guraž to ńe malo bojaźĺivosci, aĺe štont śe jej postavic Odvaha nie je absencia strachu, ale schopnosť mu čeliť
 • Pridal: zvofik .. 02.02.2015 14:45:54
  Ket śi z milim, to nestraceni čas Čas ktorý strávite s milým, nie je stratený
 • Pridal: zvofik .. 02.02.2015 14:39:41
  Praceľe furt s Vami, nepraceĺe i tak ničemu nevera Priatelia nepotrebujú Vaše vysvetľovanie, a nepriatelia tomu aj tak neuveria
 • Pridal: zvofik .. 02.02.2015 14:32:05
  Naj Vas dobre duše provadza na draźe Vašej Nech stretate dobrých ľudí na Vašej ceste keď potrebujete pomôcť
 • Pridal: zvofik .. 02.02.2015 14:25:12
  Čudujem śe co hutoríš, aĺe verim co robiš
 • Pridal: zvofik .. 02.02.2015 14:23:29
  Čudujem śe temu co hutoríš, no verim temu co śi zrobel Pochybujem o tom čo hovoríš, ale verím tomu čo robíš
 • Pridal: zvofik .. 02.02.2015 14:20:01
  Do života kukaj dopredku, ńe do špigla nazadek
 • Pridal: zvofik .. 02.02.2015 14:14:57
  Ňekukaj dze śi spadol, aĺe na čim śi śe poślisknul
 • Pridal: zvofik .. 20.01.2015 8:46:24

  Vinčujem Jim v Novim roku:
  zdrave - to čĺoveku najvecej treba,
  śčesce - to cali život po ńim bahńe, hĺeda,
  lasku - to mu najvecej chibi, ...

 • Pridal: zvofik .. 13.01.2015 11:01:51

  Trimaj še - ńedaj śe
  výrok ktorý povedal otec synovi
  Michalovi Bosakovi,
  * 10. decembra 1869, Okrúhle,
  + 18. 2. 1937, Scrantone,
  absolvent štyroch "zím" tzv. akadémie v Radome
 • Pridal: zvofik .. 13.01.2015 11:00:19

  Trinaj še - ńedaj śe
  výrok ktorý povedal otec synovi
  Michalovi Bosakovi, * 10. decembra 1869, Okrúhle, + 18. 2. 1937, Scrantone,
  absolvent štyroch "zím" tzv. akadémie v Radome
 • Pridal: zvofik .. 09.01.2015 9:51:03

  Čom ma každi štamgast
  v šickich ĺubenich pivničkoch vlasni kaĺišek,
  a ńe jeden ...
  veĺo
  ????
  Poprobuj vijsc z pivnički zo skĺanku v ruki ???
  a iśčej z nim do domu dojsc . . .

 • Pridal: zvofik .. 09.01.2015 9:42:56

  Napevno pujdzeš do raja,
  chĺipni sebe našeho Tokaja

 • Pridal: zvofik .. 09.01.2015 9:42:22

  Napevno pujdzeš do raja,
  chĺipni sebe Tokaja

 • Pridal: zvofik .. 09.01.2015 9:40:38

  Ket sebe chĺipńeš Tokaja,
  isce śe raz dostaneš do raja

 • Pridal: zvofik .. 30.12.2014 17:04:36

  Vichodńarske Perpetum Mobile
  Źec bo navareno,
  navar bo źedzeno

 • Pridal: zvofik .. 30.12.2014 17:01:25

  Vipij bo naĺato,
  naĺej bo vipito

 • Pridal: kereštvej .. 23.11.2014 9:21:53
  Časara možeš robic, ĺem pametaj či maš co jejsc
 • Pridal: kereštvej .. 17.08.2014 18:38:15

  Čarna ovca bile mĺiko dava - Aj čierna sliepka biele vajce znesie
 • Pridal: kereštvej .. 17.08.2014 18:35:48
  I bic, a ańi plakac nedovoĺic - Aj bijú, aj plakať nedovolia
 • Pridal: kereštvej .. 17.08.2014 18:33:07

  I bez bradi, nośi dobrej radi - Aj mladý niekedy poradí
 • Pridal: kereštvej .. 17.08.2014 18:28:21
  Ket cheš dojsc ku grošu, maj v počĺivosci babku - Abys došiel groša, máš si vážiť babku (starú maťi)
 • Pridal: kereštvej .. 17.08.2014 18:20:44
  Žebi vuz ńežgripal, daj koĺimaž na koĺesa - Aby ti voz neškrípal, pomasť mu kolesá.
 • Pridal: kereštvej .. 17.08.2014 18:15:37
  Žebi śi me ńežid, źim ja teba - Aby si ty mňa nezjedol, zjem ja teba
 • Pridal: šariš .. 19.06.2014 19:11:04

  Chmúra - co to je ?
  O chmure hutoríme i ftedik,
  kec nas chmura obejdze ĺem o vlasek.

  Riziko – stavová definícia.
  O riziku hovoríme aj vtedy,
  ak nás riziko minulo iba o vlások.
  Alias Vlado Javorský
 • Pridal: šariš .. 16.06.2014 8:16:46

  Šumne rachunki jednak poceša, jak tvojo najvekše ĺubovańe
  - Pekná matematicka formula vybudí, to isté mozgové centrum ako tvoje najobľubenejšie umelecké dielo
  - Ak vidis matematicku formulu a pačí sa ti, tak je vybudené to isté mozgové centrum, ako keď pozeraš na najobľubenejšie umelecke dielo
 • Pridal: šariš .. 15.06.2014 18:43:03

  Medecina prínośi choroti,

  rachunki smutek,

  naš kraj śčesce
 • Pridal: šariš .. 09.12.2013 13:32:54

  ... cez víkend rozbili sochu Lenina v Kyjeve:
  " Lenin musel padnúť ...
  Závidel Janukovičovi že vyvolal už druhu revolúciu okrem oranžovej ???
  Závisť je nezlučiteľná vlastnosť s demokraciou.
  Musí dolu ... "


 • Pridal: šariš .. 09.12.2013 13:32:00

  ... cez víkend rozbili sochu Lenina v Kyjeve:
  " Lenin musel padnúť ...
  Závidel Janukovičovi že vyvolal už druhu revolúciu okrem oranžovej ???
  Závisť je nezlučiteľná vlastnosť s demokraciou.


 • Pridal: šariš .. 09.12.2013 13:24:48

  ... z rozhovoru na blogu v Kijeve:
  "Rus pišúci po rusky:
  Čo vy chcete, ???
  ... budete umývať čierne nadoby na západe ... "
  Reaguje Ukrajinec, po ukrajinsky:
  "Lepšie umývať riady za 1000 €, ako lízať moskve zadok zadarmo."


 • Pridal: šariš .. 23.11.2013 14:48:30

  A to skamadzi maš ?
  Pisaĺi v radiu.

 • Pridal: šariš .. 23.11.2013 14:43:13

  Dakto robí jak še patri, dakto patri jak še robí
  to vimiśĺel dajaki mudri sin vichodńarskeho oca
 • Pridal: šariš .. 17.11.2013 14:53:49

  Ńihda nepij z ńikim co śe vecej na vichod narodzel jag ti
  - Nepij s nikým kto sa narodil východnejšie

 • Pridal: kereštvej .. 28.09.2013 13:48:15

  Šicke drahi vedu do Rima ...
  Ńeznam jak po slovenskich ???

 • Pridal: kereštvej .. 28.09.2013 12:17:09

  Pýta sa nevýchodniar východniara:
  Prečo vy východniari všade používate „dz“? –
  Dze fšadzi ?
  Dziga ci ?
  Mi ??? ... nigdze !

 • Pridal: kereštvej .. 18.08.2013 22:00:51
  Decko śercom ĺub, s ruku hub - buď k dieťaťu láskavý a umne ho vychovaj
 • Pridal: teľov .. 17.08.2013 2:19:21
  Pes psu najĺepši zna bĺichi vibirac
 • Pridal: teľov .. 17.08.2013 2:18:06
  Pes psu najĺepši bĺichi vibira
 • Pridal: teľov .. 15.08.2013 21:17:17
  Pes psu oko ńevikuśi
 • Pridal: dobri pĺantac .. 02.06.2013 18:22:12
  figĺar jak mantak - vtipný ako nemec
 • Pridal: dobri pĺantac .. 02.06.2013 18:21:08
  cichi jak taĺian - ticý ako talian
 • Pridal: dobri pĺantac .. 02.06.2013 18:20:20
  triźbi jak ir - triezvy ako ír
 • Pridal: dobri pĺantac .. 10.02.2013 13:57:52
  Nadarmo žije ten, co nikemu nepomaha
 • Pridal: dobri pĺantac .. 10.02.2013 11:43:47

  Jak to ???

  Za komuńištoch śe ńeśmelo dajak hutoric proci ńim (Ańi pocichi. Bože uchrań viskac).
  Každi śe bal. Bula uzkosc. No ket som śumńe po cichi daco hutorel, každi to pozorńe sluchal.
  No nakońec śe ńikemu, ńič bars ńestalo.
  Po čaśe to co nas merźelo, dachto dajak popravel, ozdaj samo ?

  Poĺechčelo śe nam, abo sebe dakeho pozvaĺi a poradzeĺi śe jak nam zlahodzic, zrobic ĺepši.

  Teraz śĺeboda. Každi može hutorec co mu duša zabahńe, može to mocno vikričic, Šicke to čuju.
  Furt povedza: „To perśe. Šicko pujdze bokom, napredku Vi, sce perše.
  Takoj to pre Vas zrobime.
  Budzece spokojne, ulahodzime Vam jak ńihda doteras.“
  ??? Figu robia. Ĺem praźne reči. Samo pridze dajak horši, samo
  ??? Ńič śe ńikemu ńestańe. Šickim horši, plańši.

  Po čaśe jak bi ńichto ńič nepovedzel. Jakebi ńichto ńič ńečul. Jak bi ńikeho ńi ńečeželo.

  PamBoch zaplac za totu demokraciu. Šicko možeš.
  Ńichto ńič ńemuśi. A tiš ńerobi.

  Hutorel jeden bači ńedaĺeko ot śtaciona, ket muśel domu pešo.


 • Pridal: dobri pĺantac .. 09.02.2013 10:18:58

  Jak to ???

  Za komuńištoch śe ńeśmelo dajak hutoric proci ńim (Ańi pocichi. Bože uchrań viskac). Každi śe bal. Bula uzkosc. No ket som śumńe po cichi daco hutorel, každi to pozorńe sluchal. No nakońec śe ńikemu, ńič bars ńestalo. Po čaśe to co nas merźelo, dachto dajak popravel, ozdaj samo ?

  Poĺechčelo śe nam, abo sebe dakeho pozvaĺi a poradzeĺi śe jak nam zlahodzic, zrobic ĺepši.

  Teraz śĺeboda. Každi može hutorec co mu duša zabahńe, može to mocno vikričic, Šicke to čuju. Furt povedza: „To perśe. Šicko pujdze bokom, napredku Vi, sce perše. Takoj to pre Vas zrobime. Budzece spokojne, ulahodzime Vam jak ńihda doteras.“ ??? Figu robia. Ĺem praźne reči. Samo pridze dajak horši, samo ??? Ńič śe ńikemu ńestańe. Šickim horši, plańši.

  Po čaśe jak bi ńichto ńič nepovedzel. Jakebi ńichto ńič ńečul. Jak bi ńikeho ńi ńečeželo.

  PamBoch zaplac za totu demokraciu. Šicko možeš. Ńichto ńič ńemuśi. A tiš ńerobi.

  Hutorel jeden bači ńedaĺeko ot śtaciona, ket muśel domu pešo.


 • Pridal: teľov .. 26.01.2013 20:11:02

  Čom ma buc poradek ???

  V našim valaĺe buĺi štvero radne, ktoré śe volali: Každi, Dachto, Hocchto i Ńichto.
  Bulo treba zrobic dospravdi śmelu robotu, a Každi sebe bul isti, že ju Dachto spravi.
  Much ju zrobic Hocchto, aĺe ńezrobel ju Ńichto.
  Dakeho to napoprelo, bo to bulo pre Každeho.
  Každi sebe dumal, že Hocchto to much zrobic, no Ňikeho ańi ńenapadlo, Každi śe na to vikaśĺi.
  To bulo tak, Každi zepchal vinu na Dakeho, že ńezrobel daco, co bi much zrobic Hocchto.
  A tak ńezrobeno Ńič.


 • Pridal: teľov .. 01.01.2013 13:39:55

  O čim žena ńezna, o tim ńepovi.

 • Pridal: kereštvej .. 30.12.2012 15:49:58

  Ot 24.12. do 26.12. śveta
  ???
  a ???
  27.12. Końec śveta !!!


 • Pridal: dobri pĺantac .. 11.12.2012 16:21:05

  Chto zavaha, ňežere.
  Slovenský výklad: Kto prv príde, ten skôr melie.
  Abducet praedam, qui occurrit prior
  Korisť patrí tomu, kto na ňu skôr natrafil.
 • Pridal: zvofik .. 30.11.2012 21:11:50


  na vichodze naj nedorozumeńe s mirom i s martu, a to, ket jeden u druheho,
  ona u ńeho: marta u mira
  un u ńej: miro u marti

 • Pridal: zvofik .. 30.11.2012 21:04:15

  Uvaha vichodńara:
  Ket še stańe cośka plane, pijeme, žebi sme na to zapomli.
  Ket dobre, pijeme, žeby sme to oslaveli.
  Ket šicko v poratku, pijeme, šak še daco stańe.


 • Pridal: . .. 08.09.2012 16:24:15

  Tak zrobic, žebi koza ostala cala, a viĺk siti.
  No nam teraz robia ...
  ... ańi koza ńebula zavarovana, a viľk pujdze od bidi.
 • Pridal: žvofik .. 08.09.2012 16:15:47

  Tak zrobic, žebi koza ostala cala, a viĺk sisti.
  No nam teraz robia ...
  ... ańi koza ńebula zavarovana, a viľk pošol od bidi.
 • Pridal: žvofik .. 08.09.2012 16:05:16
  Taki śi jak pes na kope śena, sam nežereš a druhim nedaš
 • Pridal: , .. 10.04.2012 20:07:23
  jaki śi, taki śi, aĺe śi naš - každe spoločensto vás prijme, ale nestanete sa jedným z nich
 • Pridal: , .. 08.04.2012 13:34:39
  tuńe meso ańi psi ńežeru - lacnými myšlienkami sa nehodno zaoberať - povrchný prístup neprináša úspech
 • Pridal: teľov .. 11.03.2012 10:47:59
  Modlitba:
  Bože daj mi možnosc, začac odznova
 • Pridal: teľov .. 11.03.2012 9:18:25
  okresani druk fšadzi pasuje - vzdelaný sa skôr uplatní
 • Pridal: teľov .. 18.02.2012 14:23:36

  Tak sebe povzdichla
  jednoducha ńeškolovana starša pani
  zo Záhora a jej slova nam hutoria
  jak śe budu mac našo dzeci:
  Bože moj co to za časi ?
  Tote dzeci jak packańe budu žic,
  ńičeho svojeho nebudu mac,
  ĺem tam idu dze śe ĺepši najedza.


 • Pridal: teľov .. 18.02.2012 14:21:46

  Tak sebe povzdichla jednoducha ńeškolovana starša pani zo Záhora a jej slova nam hutoria jak śe budu mac našo dzeci:
  Bože moj co to za časi ?
  Tote dzeci jak packańe budu žic,
  ńičeho svojeho nebudu mac,
  ĺem tam idu dze śe ĺepši najedza.


 • Pridal: teľov .. 28.01.2012 8:14:59

  Necenzurovaný internet
  Raz zabahńece śe doznac, bo naisce znace, no co plańśi, som isti, že znace, že teraz eśči muž ...

  Možno budete chcieť vedieť, že skutočne viete. A čo horšie, že viem, že viete, že teraz ...

  you may want to know, that they actually knows it. and worse, thay know, that you know it now...

  ███████everything████████████████████████████████████is██████████████████████████████████████████fine██████████████. #SOPA

 • Pridal: teľov .. 28.01.2012 8:12:30

  Necenzurovaný internet
  Raz zabahńece śe doznac, bo naisce znace, no co plańśi, som isti, že znace, že teraz eśči muž ...

  Možno budete chcieť vedieť, že skutočne viete. A čo horšie, že viem, že viete, že teraz ...


  you may want to know, that they actually knows it. and worse, thay know, that you know it now... ███████everything████████████████████████████████████is██████████████████████████████████████████fine██████████████. #SOPA
 • Pridal: teľov .. 26.01.2012 17:12:26

  Hĺiboko pridumano

  Abo jak śe naisto odučic pic

  Čim vecej pijem, tim som vecej pijani.
  Čim som vecej pijani, tim še vecej trešem.
  Čim vecej še trešem, tim vecej viľejem.
  Čim vecej viľejem, tim menej pijem."

  Z teho mi vichodzi duma:
  "ČIM VECEJ PIJEM, TIM MENEJ PIJEM."

  Ket to tak pujdze daĺej, nadejdze dzeń, ket śe ze mńe stańe načisto abstinet.

  Ĺem śe treba teho dožic, a ńeumrec.

  Budzem śčeśĺivi čĺovek.


  Totu pripovitku poslal praceĺ Peťo, ot svojeho ...
 • Pridal: žvofik .. 01.01.2012 0:46:13

  Dojedna žena zna vijsc s peńeźmi
  - no ktorá śe s dajakima vracela ???

 • Pridal: žvofik .. 29.12.2011 16:55:35
  Ćim krajša skura, tim plańša natura
 • Pridal: žvofik .. 23.11.2011 13:13:15
  a na žimu parhetovu sukňu sebe ušila, žebi jej na chachańu žimno ňebulo
 • Pridal: .. .. 19.11.2011 9:10:21

  Aj toto porekadlo zachytáva patriarchálny typ rodiny, pretože ten bol vžitý, ukázal sa vo vtedajšej miestnej kultúre ako funkčný a nepovažovalo sa za vhodné narúšať ho. I keď súčasná rovnoprávnosť pohlaví je o čomsi úplne inom, vtedajšie porekadlo znelo:
  „Kedz kura kikirika, gazdiňa ju zareže.
  Kedz kikirika gazdiňa, ??? zreže ju gazda “

 • Pridal: .. .. 19.11.2011 9:03:09

  Veľkou hodnotou ženy bola jej schopnosť dobre navariť a nakŕmiť rodinu. I keď sa Zemplín vyznačuje typickými ľudovými jedlami, neznamená to, že všade chutili rovnako. Či boli dobré, alebo boli nechutné, to záležalo od gazdinej. Porekadlo, zachytávajúce túto skutočnosť, znie:
  „Každa chiška inakša variška“
 • Pridal: .. .. 19.11.2011 9:00:59

  Alkohol dokáže meniť ľudské osudy veľmi tragicky. To platilo i platí. Muž, ktorý podľahne pálenke, podľa porekadla (i v skutočnosti) osprostieva. Aj toto zachytila ľudová múdrosť, ktorá znie:
  „Lem pi, byčku, pi, budze z tebe vôl“
 • Pridal: .. .. 19.11.2011 8:51:29

  Žena v dobovej rodinnej hierarchii nezastávala rovnaké miesto ako dnes. Jej úlohou bolo nasledovať muža a plniť jeho priania. Rozumný muž to vedel oceniť. Ak sa však žena svojimi postojmi vzďaľovala patriarchálnemu archetypu rodiny, platilo porekadlo:
  „Vinica rezana, kosa klepana a žena trepana - dobra“
 • Pridal: .. .. 19.11.2011 8:48:35

  Kôň dokáže uštedriť nepríjemný kopanec, ak sa k nemu človek približuje neopatrne a zozadu. Rovnako tvrdý kopanec od života môže dostať človek, ktorý žije životom plným nespútaných vášní.
  Porekadlo znie:
  „Koňskoho zadku a ženskoho predku še treba varovac“
  Poruba pod Vihorlatom
 • Pridal: .. .. 19.11.2011 8:45:56

  Prvé príslovie vyzerá, akoby vystihovalo nie najkrajšiu ľudskú vlastnosť – závisť. Na druhej strane to z hmotného hľadiska môžeme vnímať ako výstrahu nad lipnutím na statkoch; človek by mal žiť viac duchovne.
  Porekadlo znie:
  „Co komu milo, choč na pol zhnilo.“
 • Pridal: žvofik .. 17.10.2011 10:44:18

  Vežne sebe rusnák vichodňarku a po svatbe jej hutorí:
  "Sluchaj, jak pridzem opiti domu a čapku budzem mať naľevo, znamená to, že mi hladný a friško mi dávaj jejsc.
  Jak budze čapka napravo, ta som nervozni a frišno ucekaj a daj mi pokoj.
  Jak budze čapka rovno, možeš zo mnu hutorec, som ok."
  Ona mu na to hvari :
  "Sluchaj tu, jak prídzeš domu a ja budzem mac jednu ruku v bok a v druhej rozvaľku (valek na cesto), je mi u rici jak ti máš čapku...
  moj preĺubeni..

 • Pridal: žvofik .. 07.10.2011 13:49:02
  Isc do Tatroch a netrafic še tam, bo me vedze džípíjesko - ta to take calkom bratislavske
 • Pridal: žvofik .. 07.10.2011 13:47:22
  Isc do Tatroch a trafic indze, - ta to take calkom bratislavske
 • Pridal: žvofik .. 08.09.2011 16:35:21
  Ta Grecko vyplacelo milióny euroch na dochodky pre meŕtve duše. Rodziny dochodcoch aj po jich šmerci calé roky pobirali jich dochodky.Panove v Grecku zisceli, že hoľem pejcsto dochodcoch má vecej jak 110 roky a vecej jak 300 dalších, ftore sú už hoľem 10 roky meŕtve.
 • Pridal: žvofik .. 08.09.2011 16:34:24
  Isc do Grécka, mac prazdne vrecka a požičic sebe peňeži ot Fecka, ńigda jich nevracic, a v Grecku jich utracic, ta to svetove!!!
 • Pridal: žvofik .. 08.09.2011 16:32:54

  Isc do Tatroch na turu a zjebac še už v Prešove, to je fajne vychodňarské!..
  Isc do Tatroch na turu, zjebac še z kosodreviny a rovno do laviny, ta to bohove.
 • Pridal: žvofik .. 08.09.2011 16:31:10
  Isc do Tatroch na turu a zjebac še z palenki, to je slovenske!

  Isc do Tatroch na turu a zjebac še zo skaloch, ta to je take česke!
 • Pridal: teľov .. 24.08.2011 18:06:16
  kec budze obeśeni za daco, co vonkoncom nezrobel, on śe potom isce odvola - nebujśe, ohab tak
 • Pridal: teľov .. 24.08.2011 16:53:21
  najpodlejśa vec na śvece, ĺucki jazik
 • Pridal: teľov .. 22.08.2011 22:40:44
  pański obecunek hotove cigaństvo - sľuby sa sľubujú ...
 • Pridal: teľov .. 22.08.2011 22:40:22
  obecunek šaĺenemu radosc
 • Pridal: teľov .. 22.08.2011 22:40:01
  obecunek psu darunek
 • Pridal: teľov .. 22.08.2011 22:39:09
  So śiĺenim kopovom zajaca neulapiš
 • Pridal: žvofik .. 29.06.2011 20:24:16
  Ńechočena kuma paca zila - skromná kmotra nakoniec všetko zjedla, iba rámcovy význam, nie je jednoduchý priamy preklad
 • Pridal: žvofik .. 02.06.2011 15:07:44
  Najvekše čigaństva na vichodze: Nič še nebuj, šicko vybaveno
 • Pridal: žvofik .. 02.06.2011 15:07:17
  Najvekše čigaństva na vichodze: Pridzem z roboty rovno domu
 • Pridal: žvofik .. 02.06.2011 15:06:38
  Najvekše čigaństva na vichodze: Jutre zrobim
 • Pridal: žvofik .. 02.06.2011 15:06:21
  Najvekše čigaństva na vichodze: Neidzem do karčmy ale na urad
 • Pridal: žvofik .. 02.06.2011 15:05:44
  Najvekše čigaństva na vichodze: Potom še vyrovname
 • Pridal: žvofik .. 02.06.2011 15:05:25
  Najvekše čigaństva na vichodze: Nesciham
 • Pridal: žvofik .. 02.06.2011 15:04:34
  Najvekše čigaństva na vichodze: Šicko porobeno
 • Pridal: žvofik .. 02.06.2011 15:03:58
  Najvekše čigaństva na vichodze: Ale fakt pošľedny
 • Pridal: žvofik .. 02.06.2011 15:03:21
  Najvekše čigaństva na vichodze: Dopijem a idzem domu
 • Pridal: žvofik .. 02.06.2011 15:01:38
  Najvekše čigaństva na vichodze: Fakturu som vyplacel
 • Pridal: žvofik .. 02.06.2011 15:00:57
  Najvekše čigaństva na vichodze: Podz idzeme na jeden
 • Pridal: žvofik .. 02.06.2011 15:00:54
  Najvekše čigaństva na vichodze: Podz idzeme na jeden
 • Pridal: žvofik .. 02.06.2011 14:53:37
  Najvekše čigaństva na vichodze: Kakurkova naisce posledńe - pohostenie vo forme pripitku zajedenia pri bránke, dverách, plote, kapure, na chodníku, na zastávke, na stanici, na schodíkoch vlaku, autobusu, na mostíku lode, na prahu, na dverách výťahu, a ďalšie ..., Horný Šariš
 • Pridal: žvofik .. 01.05.2011 10:20:07
  vlasńa bzina ńeśmerdzi - svoje chyby, nedostatky nevidíme
 • Pridal: teĺov .. 15.01.2011 10:31:47
  Ĺepši doma posni chľebik, jak vo śvece pečinka
 • Pridal: teĺov .. 14.12.2010 18:10:45
  Nechočena kuma, paca zila - odriekala pohostenie a nakoniec aj by celeho capa zjedla.
 • Pridal: borhas .. 21.11.2010 22:23:02
  Obecunka šalenemu radosc
 • Pridal: borhas .. 21.11.2010 22:20:59
  Nucene pacere do neba neidu. Vynútená zbožnosť nie je účinná.
 • Pridal: teĺov .. 21.11.2010 18:47:40
  Tuńe meso ĺem psi žeru
 • Pridal: eva ka sk .. 01.07.2010 20:12:08
  ... kedz je mudri ňe bars glupi, furt glupšemu rad ustupi.
 • Pridal: eva ka sk .. 01.07.2010 20:09:20
  O pravdze i tak... Bida našomu vivoju, bo každi chce ľen tu svoju.
 • Pridal: teĺov .. 21.06.2010 8:58:16

  Ĺudze bože jaka vec śe mi stala,
  jednemu som za tri grajcare dala,
  i sam pam buch z vysokeho ńeba,
  zna že mńe tote grajcare bulo treba.

 • Pridal: teĺov .. 20.06.2010 7:59:39

  Odvodené od príslovia "dološ grajcar, budu dva", v tomto prípade je to pomenovanie pre osobu, ktorá si nedokáže odpustiť komentár k akejkoľvek situácii, Ta ti riadni dološgrajcar, to nemožeš buc aspoň raz cicho?
  Abo ?
  Ti falat dološgrajcara, choĺem raz trim pisk a cicho buc !
 • Pridal: teĺov .. 21.03.2010 16:13:41
  Mi vichodńare, mame bohati jazik. Ket povime dva zapori v reči ta to, každi temu rozumi, co som povit. A dokonca mame ket zapor znamena kladni staf. Na calim śvece ket śe opitaš: "Znaš po vichodňnarski ?" I ket ĺem češko horko porozumi, ta potom, spichńe, rozjaśńi še mu v očoch, a jasńe povi: "Ta ńe ?"
 • Pridal: eva ka sk .. 10.03.2010 7:58:59
  - Kebi bula vina ľen na jednej strane aj hadky bi buľi kratke.- Na pulno mišlime len vtedi ked rozmišľame jak ospravedelnic svojo chibi.- Nečekaj na mudrosc staroby, bo še može stac, že zostaneš furt mladi.
 • Pridal: teĺov .. 10.02.2010 23:01:11
  Ket mocni mraz vo februaru trime, bars skoro budze po źime
 • Pridal: teĺov .. 09.02.2010 22:57:32
  Pri svatej Apolońe, fajne zakur v dome (9. februára 2010)
 • Pridal: .. 04.02.2010 16:16:40
  Dluhe reči ,kratky rozum.
 • Pridal: teĺov .. 01.01.2010 22:34:34

  Jak dobre chlopom co maju vecej jak dzevedześat roki
  ???
  Bo štatistica hutori:
  že po dzevedześat rokoch umira najmenej ľudzi

 • Pridal: teĺov .. 24.12.2009 11:37:10
  Ńe z každeho dreva muž bic druk
 • Pridal: teĺov .. 12.12.2009 12:14:22
  Co chceš ? Źim šicko co ńeźi mńe.
 • Pridal: herki .. 02.12.2009 13:10:51
  Patriš jak bager na tvardu hlinu...
 • Pridal: teĺov .. 04.11.2009 6:26:54
  ĺeń mocňejša jak človek
 • Pridal: teĺov .. 20.09.2009 9:33:57
  Po Michaĺe - šicko chaĺe, ponechana úroda sa stráca
 • Pridal: teĺov .. 13.08.2009 14:59:36
  ĺem darebni pre sebe žije
 • Pridal: teĺov .. 13.08.2009 14:58:10
  škoda čekac, že na końovi volna virośńe
 • Pridal: teĺov .. 13.08.2009 10:19:18
  ket pre sebe žiješ, blud śe ce lapi
 • Pridal: teĺov .. 13.08.2009 10:17:47
  taki ertiferti, śe ĺem o sebe stara
 • Pridal: teĺov .. 13.08.2009 10:16:01
  daremni život, ket je ĺem pre mńe
 • Pridal: teĺov .. 13.08.2009 10:14:26
  Ĺem ńišenito o sebe hutori
 • Pridal: teĺov .. 13.08.2009 10:12:56
  Ket žijem ĺem pre sebe, tak vedzem daremni život
 • Pridal: teĺov .. 13.08.2009 10:12:03
  Bezegadlo ten co žije ĺem pre sebe
 • Pridal: teĺov .. 13.08.2009 10:09:43
  Nadarmo žije ten, kto nikomu nepomaha
 • Pridal: teĺov .. 05.08.2009 12:40:28
  učeńe śe ho dobre chita (lape) - učenlivý, robí pokroky
 • Pridal: teĺov .. 05.08.2009 12:24:52
  co chiška to inakša variška (liška), každá rodina je originál
 • Pridal: teĺov .. 01.08.2009 9:15:42
  Ot gluposci ańi pan Buch neodpomože. Sprobuj sam.
 • Pridal: teĺov .. 31.07.2009 7:37:57
  ta un britki za babami-je frajirkár
 • Pridal: teĺov .. 31.07.2009 7:36:36
  ńit britšoho, ket śe dachto chvaĺi
 • Pridal: teĺov .. 31.07.2009 7:36:26
  ńit britšeho, ket śe dachto chvaĺi
 • Pridal: teĺov .. 31.07.2009 7:35:32
  britki jak noc - veľmi škaredý
 • Pridal: teĺov .. 31.07.2009 7:35:13
  od britkeho človeka šicko aš vola - ne škaredom človeku je všetko nepekné
 • Pridal: žvofik .. 31.07.2009 7:34:55
  britki človek tiš chce žic - nik nemôže za to že je nepekný
 • Pridal: teĺov .. 25.07.2009 13:42:53
  Horša praźna hlava, jak dzirava kešeń
 • Pridal: teĺov .. 22.06.2009 7:44:17
  z tej našej vlady vichodza ĺem same bajtački
 • Pridal: tomas .. 13.04.2009 10:06:34
  na valale hraju a ty rajbes
 • Pridal: teĺov .. 04.04.2009 14:02:18
  Pretože som bol ľavák, chalani mi hovorili „gablaňa“, čo u nás značí – nemehlo, Zátopek
 • Pridal: teĺov .. 21.03.2009 6:43:48
  z valala idze muzika a ti rajbeš - cti si sviatičné chvíle,
 • Pridal: teĺov .. 22.02.2009 8:25:37
  tot dezert fajni jak koukus
 • Pridal: teľov .. 25.01.2009 15:42:07
  šumne ńe toto co šumne, aĺe to co śe mi ĺubi
 • Pridal: švabi .. 01.01.2009 8:16:59

  Na svatu viĺiju, ńikemu ńepiš zamilovane pismo
 • Pridal: teľov .. 27.12.2008 10:35:08
  Ńe každomu Panna Maria kresna - sú na svete šťastný ľudia
 • Pridal: dobri pĺantac .. 29.10.2008 18:17:22
  davno take hrabe skapaĺi co od sebe hrabaĺi
 • Pridal: žvofik .. 19.10.2008 7:52:02
  v totim kraju možeš šumni buc, aĺe mudri ńe
 • Pridal: aduška .. 17.05.2008 20:13:14
  maly chlopik s veľkym kyjom chodzi
 • Pridal: ed .. 05.02.2008 12:21:05
  do svateho ducha neopušč še kožucha a po svatym duchu zaš dobre v kožuchu..
 • Pridal: teľov .. 02.02.2008 19:30:42
  uš śe fašang kraci, uš śe ńenavraci, mlade dzifki laju že śe ńevidaju
 • Pridal: tina .. 21.01.2008 21:38:48
  Čul še jak holi u cirňu.
 • Pridal: vife .. 20.01.2008 21:00:49
  Ľem pomaly, bo vecej dňoch jak kolbasoch.
 • Pridal: . .. 01.01.2008 8:27:04
  taki hučar šicko pohučari
 • Pridal: žvofik .. 27.12.2007 15:02:29
  hrobar ńe sebe jamu kope
 • Pridal: žvofik .. 27.12.2007 15:00:14
  ku koncu každeho života hrob - každý zomrie
 • Pridal: žvofik .. 27.12.2007 15:00:02
  co dzeń ta bĺižej ku hrobu - stárneme
 • Pridal: žvofik .. 27.12.2007 14:59:51
  do jari daĺeko do hrobu bĺisko - nevedno ako dlho požijem
 • Pridal: žvofik .. 27.12.2007 14:59:32
  život ńejednaki - hrob každi taki pitni - každý zomri
 • Pridal: žvofik .. 27.12.2007 14:59:10
  do hrobu hĺiboko - do ńeba daĺeko - chcem žiť, nevzdávam sa, ešte sa potrápim
 • Pridal: žvofik .. 27.12.2007 14:58:56
  do hrobu hĺiboko - do ńeba daĺeko - chcem žiť, nevzdávam sa
 • Pridal: žvofik .. 27.12.2007 14:56:15
  u ńoho to jak v hrobe - utajené
 • Pridal: žvofik .. 27.12.2007 14:56:01
  v hrobe hrichi zatajene - všeličo nevyšlo najavo
 • Pridal: žvofik .. 27.12.2007 14:32:33
  ten hrich šicek na tebe padńe
 • Pridal: žvofik .. 27.12.2007 14:31:40
  stare hrichi ńespominaj, nove ńerob
 • Pridal: . .. 17.12.2007 0:17:50
  išli do ĺesa drevo hotovic
 • Pridal: . .. 17.12.2007 0:12:50
  gdova do vidaja hotova
 • Pridal: . .. 17.12.2007 0:12:31
  uš po ńim
 • Pridal: . .. 17.12.2007 0:12:22
  uš je hotovi
 • Pridal: . .. 17.12.2007 0:12:08
  šak to hotove ńeśčesce, ket frajir zochabi,
 • Pridal: . .. 17.12.2007 0:11:53
  u gdovi chĺip hotovi - všetko je nadobudnuté
 • Pridal: . .. 17.12.2007 0:07:36
  žena hotuje obid
 • Pridal: . .. 17.12.2007 0:03:56
  na śverbotu śe chasnovalo hoscovite žeĺe
 • Pridal: . .. 16.12.2007 23:36:19
  bodaj ho hoscec trimal - nech trpí
 • Pridal: . .. 16.12.2007 23:36:04
  bodaj ho hoscec polamal - kliatba
 • Pridal: . .. 16.12.2007 23:35:52
  nohi ho lamja, ma hoscec
 • Pridal: . .. 16.12.2007 22:41:54
  dze straka rapoce tam hosc pri ploce - príde novina
 • Pridal: . .. 16.12.2007 22:41:39
  rańši hosc ńedluho trime - ranný dážď netrvá dlho
 • Pridal: . .. 16.12.2007 22:41:15
  jaki hosc taka radosc - nie každý hosť je vítaný
 • Pridal: . .. 16.12.2007 22:41:00
  hosc do domu maslo do špalzu
 • Pridal: . .. 16.12.2007 22:39:26
  eĺo hoscoch praźna špajza
 • Pridal: . .. 16.12.2007 22:39:17
  veĺo hoscoch hotova bida - je nákladné
 • Pridal: . .. 16.12.2007 22:38:13
  prišĺi hosce, ras do roka i hosc dobri - zriedkavý hosť vítaný
 • Pridal: mikloš .. 16.12.2007 16:00:07
  Chvaľene hrušky skoro hniju.
 • Pridal: mikloš .. 16.12.2007 15:57:48
  Zhybaj bučka odmaľučka. synonymum "Ohýbaj ma mamko..."
 • Pridal: žvofik .. 01.12.2007 17:41:12
  umartenu hrop a živemu hop každému čo mu patrí
 • Pridal: žvofik .. 01.12.2007 17:40:57
  hoc bida ta hop - aj v trápení treba byť veselým
 • Pridal: žvofik .. 01.12.2007 17:40:43
  ftedi povec hop jak preskočiš - neteš sa predčasne
 • Pridal: žvofik .. 01.12.2007 17:40:27
  ńehutor hop kim ci ńepreskočelo
 • Pridal: dobri sin .. 26.11.2007 8:32:52
  hola pola ju po zatku bije - ńema ńič
 • Pridal: dobri sin .. 26.11.2007 8:32:42
  čul śe jak holi na ĺadze
 • Pridal: dobri sin .. 26.11.2007 8:06:38
  ket budzeš hojnovac pridzeš na buben
 • Pridal: dobri sin .. 26.11.2007 8:02:01
  fčera hojna, noc nepokojna - po bohatej večeri zlý spánok
 • Pridal: dobri sin .. 26.11.2007 8:01:16
  fčera hojno - ńeś hovno,
 • Pridal: kereštvej .. 25.11.2007 11:05:27
  jasne hodi cmave stodoli -pekne počasie na vianoce veští dobrú úrodu,
 • Pridal: kereštvej .. 25.11.2007 11:05:10
  ket na hodi o pul noci vidno, ta pulne stodoli
 • Pridal: teľov .. 25.11.2007 10:21:07
  ńehńivaj śe bo ja ńe vinovata
 • Pridal: teľov .. 25.11.2007 10:19:00
  s dobrim čĺovekom i hńiv prińośi radosci
 • Pridal: teľov .. 25.11.2007 10:18:44
  s dobrim čĺovekom i hńiv prińeše radosci
 • Pridal: teľov .. 25.11.2007 10:18:30
  jaki ftaček, taki śpiv, jaki suśid taki hńiv - hnev je plodom ľudí
 • Pridal: teľov .. 25.11.2007 10:17:55
  chto hńiv śeje, bidu bere - hnev prináša následky
 • Pridal: teľov .. 25.11.2007 10:17:30
  chto hńiv śeje bidu kośi
 • Pridal: teľov .. 25.11.2007 10:17:07
  hńiv brat zarmutku - hnev plodí zármutok
 • Pridal: teľov .. 25.11.2007 10:02:31
  zabiĺi hńidu, odbiĺi bidu - žart. o stupni polepšenia
 • Pridal: žvofik .. 25.11.2007 9:45:39
  Pan Buh śe ńekazal plašic
 • Pridal: sniper50 .. 20.11.2007 13:38:52
  Tak še opijeme, že še budzeme pľantac jak puľky po pokrive.
 • Pridal: sniper50 .. 20.11.2007 13:36:32
  Napred ľub učeňe, potom še uč ľubeňe, tak ce laska gu učeňu dovedze až gu ľubeňu.
 • Pridal: sniper50 .. 20.11.2007 13:25:50
  Co vetše jak voš, ta odloš.
 • Pridal: sniper50 .. 20.11.2007 13:25:00
  Žic šicko, co neži tebe.
 • Pridal: sniper50 .. 20.11.2007 13:24:18
  Aňi mucha ňe bes brucha.
 • Pridal: žvofik .. 14.11.2007 17:50:01
  ĺepši vecej zesc, jak merńej vipic
 • Pridal: žvofik .. 14.11.2007 17:38:01
  Lepši vecej zesc, jak menej vipic
 • Pridal: kmecko .. 14.11.2007 11:28:24
  Ta toto ci pasuje jak śviňi cvički! - nevkusné oblečenie
 • Pridal: žvofik .. 11.11.2007 22:38:10
  hardzila śe s pismom co dostala
 • Pridal: žvofik .. 11.11.2007 22:37:25
  taku harfiju sebe na kark vźal
 • Pridal: žvofik .. 10.11.2007 8:44:44
  gazdovstvo mu prešlo cez harlo
 • Pridal: žvofik .. 10.11.2007 8:44:36
  gazdovstvo mu prešlo cez smedne harlo
 • Pridal: žvofik .. 10.11.2007 8:43:54
  smedne harlo majetki prežarlo
 • Pridal: žvofik .. 10.11.2007 8:43:45
  smedne harlo majetki prežarlo
 • Pridal: žvofik .. 10.11.2007 8:43:36
  podrezal mu harlo
 • Pridal: žvofik .. 10.11.2007 8:43:12
  dolu harlom gboli pospuśčal
 • Pridal: žvofik .. 10.11.2007 8:42:58
  odhartuj slamu ot harla
 • Pridal: žvofik .. 10.11.2007 8:42:30
  ĺem harmaďa o tim znala
 • Pridal: žvofik .. 10.11.2007 8:42:03
  budze harmatańec za to dze śi bula v noci
 • Pridal: žvofik .. 10.11.2007 8:41:37
  uš harńe s nohami - zostarol
 • Pridal: žvofik .. 10.11.2007 8:41:23
  tak haruje jakebi śe ńeznal nasicic roboti
 • Pridal: žvofik .. 10.11.2007 8:41:08
  vźal rozum do harsci
 • Pridal: žvofik .. 10.11.2007 8:40:51
  do jednej harsci išlo dvanac harstki
 • Pridal: žvofik .. 10.11.2007 8:40:12
  to take skošené jak pobrodzene
 • Pridal: žvofik .. 10.11.2007 8:39:53
  to take skošené jak povaĺane
 • Pridal: žvofik .. 10.11.2007 8:39:34
  to take skošené jak hartabučisko
 • Pridal: žvofik .. 10.11.2007 8:39:20
  železo śe hartuje ve vodze
 • Pridal: žvofik .. 10.11.2007 8:38:46
  lampa haśńe, podzme spac
 • Pridal: žvofik .. 10.11.2007 8:38:34
  zahaś ! hosce chcu isc domu
 • Pridal: žvofik .. 10.11.2007 8:37:59
  zhaśńi bo hosce chcu isc domu
 • Pridal: žvofik .. 10.11.2007 8:37:20
  havranovi, šicke vrani čarne
 • Pridal: žvofik .. 10.11.2007 8:36:59
  ńehecuj me, bo daco plane zrobim
 • Pridal: žvofik .. 10.11.2007 8:36:51
  ĺem śe teĺo ńehefkaj, a ohab ho
 • Pridal: žvofik .. 10.11.2007 8:36:20
  hej ja budzem robic a ti budzeš balagovac, akurat
 • Pridal: žvofik .. 10.11.2007 8:36:02
  ńeśka heja hoja, jutre bida moja - po radosti prichádza smútok
 • Pridal: žvofik .. 10.11.2007 8:35:48
  hejka ńezna chlopom povedzic ńe
 • Pridal: žvofik .. 10.11.2007 8:34:54
  ańi herkopater ci ńepomože
 • Pridal: žvofik .. 10.11.2007 8:34:41
  ńe z každeho hrineńa diźdž
 • Pridal: žvofik .. 10.11.2007 8:34:24
  z veĺkej hermoti malo diźdžu - netreba sa báť veľkého kriku
 • Pridal: žvofik .. 10.11.2007 8:34:10
  ic het s takima rečami - netáraj
 • Pridal: žvofik .. 10.11.2007 8:33:37
  chto pošol het - ńepridze hńet (využi príležítosť)
 • Pridal: žvofik .. 10.11.2007 8:33:06
  dze je ? ta hev na chripce - neviem kde je
 • Pridal: žvofik .. 10.11.2007 8:32:37
  ta baba hibaj ku panoj - pošla
 • Pridal: žvofik .. 10.11.2007 8:32:03
  po vľkej vodze ĺem hički z bandur ostali
 • Pridal: žvofik .. 10.11.2007 8:31:11
  šicko mu pod rukami hińe (zahińe)
 • Pridal: žvofik .. 10.11.2007 8:31:01
  jak śe chto trime tak na koncu hińe
 • Pridal: žvofik .. 10.11.2007 8:30:41
  śńih uš hińe
 • Pridal: žvofik .. 10.11.2007 8:30:14
  ket śe ci zrobia hirduĺki uš s tebu amen
 • Pridal: žvofik .. 10.11.2007 8:29:45
  nehodna śe hjac, teľo roboti
 • Pridal: žvofik .. 10.11.2007 8:29:30
  išol o hladze do roboti
 • Pridal: žvofik .. 10.11.2007 8:29:16
  vecej hladu jak mjadu
 • Pridal: žvofik .. 10.11.2007 8:29:02
  hladni jak viĺk
 • Pridal: žvofik .. 10.11.2007 8:28:54
  hladna jak mĺinarska kura
 • Pridal: žvofik .. 10.11.2007 8:28:43
  ńeveri siti hladnemu
 • Pridal: žvofik .. 10.11.2007 8:28:24
  bars je hladna takej hustki jak moja
 • Pridal: žvofik .. 10.11.2007 8:27:49
  male jak gomboškova hlafka
 • Pridal: žvofik .. 10.11.2007 8:27:20
  hlaskal śe po bruchu
 • Pridal: žvofik .. 10.11.2007 8:27:06
  idze hlatko jak po maśĺe
 • Pridal: žvofik .. 10.11.2007 8:26:52
  jedno hlatko, druhe obratko
 • Pridal: žvofik .. 10.11.2007 8:26:40
  poprav hlavinki, naj eśči hori
 • Pridal: žvofik .. 10.11.2007 8:26:23
  śčarńeti jak hlaveń
 • Pridal: žvofik .. 10.11.2007 8:26:02
  hlavovo boĺesci bars ńedobre
 • Pridal: žvofik .. 10.11.2007 8:25:37
  zamarznul jak hlub
 • Pridal: žvofik .. 10.11.2007 8:25:27
  ześińeti jak hlub
 • Pridal: žvofik .. 10.11.2007 8:25:17
  hlube ostava pre statki
 • Pridal: žvofik .. 10.11.2007 8:25:04
  hluchi jak mur
 • Pridal: žvofik .. 10.11.2007 8:24:50
  hluchi jak koreń
 • Pridal: žvofik .. 10.11.2007 8:24:37
  hluchi jak pńak,
 • Pridal: žvofik .. 10.11.2007 8:24:29
  hluchi jak harček
 • Pridal: žvofik .. 10.11.2007 8:24:15
  hluchi jak druček
 • Pridal: žvofik .. 10.11.2007 8:24:02
  ket śi hluchi lapaj muchi
 • Pridal: žvofik .. 10.11.2007 8:23:52
  ket śi hlucha nastav ucha
 • Pridal: žvofik .. 10.11.2007 8:23:35
  hluchemu škoda do ucha
 • Pridal: žvofik .. 10.11.2007 8:23:23
  trime jak hlchi dzvere
 • Pridal: žvofik .. 10.11.2007 8:23:11
  glupi jak talpa, jak noc, jak vul, jak baran, jak huś, jak ceĺe
 • Pridal: žvofik .. 10.11.2007 8:23:02
  ma svojo roki začina hluchnuc
 • Pridal: žvofik .. 10.11.2007 8:22:50
  glupi jak talpa
 • Pridal: žvofik .. 10.11.2007 8:22:39
  glupi jak noc
 • Pridal: žvofik .. 10.11.2007 8:22:31
  glupi jak vul,
 • Pridal: žvofik .. 10.11.2007 8:22:22
  glupi jak baran
 • Pridal: žvofik .. 10.11.2007 8:22:14
  glupi jak huś
 • Pridal: žvofik .. 10.11.2007 8:21:49
  glupi jak ceĺe
 • Pridal: žvofik .. 10.11.2007 8:21:38
  glupi jak ofca
 • Pridal: žvofik .. 10.11.2007 8:21:31
  glupi jak druk
 • Pridal: žvofik .. 10.11.2007 8:21:14
  glupi jak but,
 • Pridal: žvofik .. 10.11.2007 8:21:03
  glupi jak ńeśčesce
 • Pridal: žvofik .. 10.11.2007 8:20:51
  chto skupi ta ńe glupi
 • Pridal: žvofik .. 10.11.2007 8:20:38
  jak je stari ta je glupi
 • Pridal: žvofik .. 10.11.2007 8:20:25
  glupi hoco kupi
 • Pridal: žvofik .. 10.11.2007 8:20:13
  dvojo glupe na śvece ten co dava a ten co ńebere
 • Pridal: žvofik .. 10.11.2007 8:20:00
  glupich ńetreba śac sami śe rodza
 • Pridal: žvofik .. 10.11.2007 8:19:42
  taka gluptačava ańi ńemiśĺi
 • Pridal: žvofik .. 10.11.2007 8:19:03
  s gluptakom na šor ńevijdzeš
 • Pridal: žvofik .. 10.11.2007 8:18:25
  s hluptakem ńevijdzeš na šor
 • Pridal: žvofik .. 10.11.2007 8:18:08
  hlušec to taki meńši ľan
 • Pridal: žvofik .. 10.11.2007 8:17:43
  tote dvoje jak hluška s choĺeru
 • Pridal: žvofik .. 09.11.2007 15:33:11
  hĺeda to co ńetracil
 • Pridal: žvofik .. 09.11.2007 15:32:40
  v ĺeśe hĺeda co ma na dvore
 • Pridal: žvofik .. 09.11.2007 15:32:21
  zo śvetĺejšu hĺinu a kravskim lajnom načuchame źim, budze zdravši
 • Pridal: žvofik .. 09.11.2007 15:31:37
  bečku zaĺepime so śivu hĺinku ket cekńe
 • Pridal: žvofik .. 09.11.2007 15:30:58
  voda koĺeso , paĺenka jazik žeńe
 • Pridal: žvofik .. 09.11.2007 15:30:16
  v truńe uš ĺem same hnati buĺi
 • Pridal: žvofik .. 09.11.2007 15:29:54
  z hnoja śe i zlato rodzi
 • Pridal: žvofik .. 09.11.2007 15:29:46
  hnuj śmerdzi, aĺe chĺip z ńeho pachńaci
 • Pridal: žvofik .. 09.11.2007 15:29:34
  śvińa najĺepši śe v hnoju čuje
 • Pridal: žvofik .. 09.11.2007 15:28:54
  chto pošol het ta ńepridze hńet
 • Pridal: žvofik .. 09.11.2007 15:28:34
  ńeš žiješ, jutre hńiješ
 • Pridal: žvofik .. 09.11.2007 15:28:13
  ńejedĺi zme kave jak ńeś, ńeška každi pan
 • Pridal: žvofik .. 09.11.2007 15:26:05
  Jak vola naučiš, tak vul slucha
 • Pridal: žvofik .. 09.11.2007 15:25:11
  tańec ńe robota, no ket ho ńeznaš psota
 • Pridal: ž .. 26.06.2007 11:16:53
  volovi travu - goĺi žabu - každému čo mu patrí
 • Pridal: širaš .. 05.06.2007 22:10:39
  ńepomože hana, jak ci obecana - čo ti je súdené, to ťa neminie
 • Pridal: širaš .. 02.06.2007 12:32:33
  chto śe ńelapi, ńičeho ńezrobi
 • Pridal: širaš .. 02.06.2007 12:29:51
  chto gazduje, ten panuje - kto sa snaží je nezávislý
 • Pridal: širaš .. 02.06.2007 12:29:32
  chto gazduje, ta ma - úspech závisi od snahy
 • Pridal: širaš .. 02.06.2007 12:27:06
  co ńe z gazdofstva, to ńe z gazdofstva - cudzie sa ťažko čleňuje,
 • Pridal: širaš .. 02.06.2007 8:07:25
  gazdińa bes vareški jak ket vojak bes puški - nekompletná
 • Pridal: širaš .. 02.06.2007 8:06:57
  taka gazdińa co na štvarti druk onuce viša - zlá
 • Pridal: širaš .. 02.06.2007 8:06:36
  to taka gazdińa, dva zahratki jedna dińa - slabá
 • Pridal: širaš .. 02.06.2007 8:02:30
  muj gazda uś pul dńa f karčme
 • Pridal: širaš .. 02.06.2007 8:02:11
  ten pes ńema gazdu - potulný
 • Pridal: širaš .. 02.06.2007 8:01:39
  gazdu po końoch, gazdińu po śvińoch poznac (človeka charakterizuje jeho výtvor)
 • Pridal: širaš .. 02.06.2007 8:00:51
  jaki gazda - taka brazda, človeka charakterizuje jeho výtvor
 • Pridal: širaš .. 31.05.2007 18:50:00
  Trapi ńeskorši volaĺi garadiče a teras uš ĺem schodi
 • Pridal: širaš .. 31.05.2007 18:49:01
  Trapi ńeskorši volaĺigaradiče
 • Pridal: teľov .. 14.05.2007 21:12:25
  chĺeba raška, pijakovi fĺaška - každému čo mu patrí
 • Pridal: teľov .. 15.04.2007 13:57:58
  Takto sa vyjadruje jeden celkom známy, súčasny a žijúci stredoškolský profesor. Do oblasti prišiel ako mladý, na vojenske učilište do Prešova, kde nakoniec zostal. A je vidieť, že krása a sila múdrosti miestného prostredia ho vychovala a ovplyvnila neopakovateľným obohatením.
  Ta nežikej, že ne,
  ket neznaš,
  či pideš či nepideš !
  Zdá sa, že jeho slovne perly žiaci radi berú do rôzných kultúrných programov, a aj medzi ich vyjadrovaním sa na tie úžasné asimiláty spomína.
 • Pridal: dobri pĺan .. 01.04.2007 10:09:57
  chto dvoch fiškaĺoch placi, ten na sudze ńeutraci - vyhrá súd
 • Pridal: dobri pĺan .. 26.03.2007 19:11:57
  Ńit nas veĺo, aĺe same dobre. (Jozef Majerčák)
 • Pridal: preceda .. 25.03.2007 1:55:03
  Kapusńica, to najľepše jedlo. Z teho še aňi ňenaješ, aňi ňepribereš - to ce ľen prežeńe..
 • Pridal: dobri pĺan .. 08.03.2007 6:37:39
  bil ženu jak financ kozu - surovo
 • Pridal: mudri sin .. 03.03.2007 13:50:50
  Feĺeĺovac
  argumentovať protivníkovi nie príliš naklonenými argumentmi s cieľom umlčať svojho odporcu; Večar hutorim sinoj: Už ośem hodzin a išči śi śe ňič ňeučil. A von mi feľeľuje: Šak druhiraz vecej hodzin a ňič ňehutoriš.
 • Pridal: žvofik .. 02.03.2007 22:53:27
  fčerešńi dzeń ańi stiri pari końe ńedobehńu - je navždy preč
 • Pridal: žvofik .. 02.03.2007 22:50:27
  chto fčasrano stava, boh ho požehnava
 • Pridal: žvofik .. 23.02.2007 21:59:59
  ńever eśči ańi svojej košuĺi - nikomu never
 • Pridal: žvofik .. 23.02.2007 6:54:22
  końovi zubadlo, babe džvirkadlo - každému čo mu patrí
 • Pridal: žvofik .. 22.02.2007 22:14:33
  ftačka po čubaku, somara po ušoch poznaš - každy ma svojeфедфыюся
 • Pridal: lipka .. 15.02.2007 23:11:11
  ...jak še mace? Jak v sukni, tak v kabace! (slušná odpoveď v zmysle - do toho ťa nič; ten "kabat" znamená spodnú sukňu, spodnicu)
 • Pridal: žvofik .. 14.02.2007 21:14:18
  nepij vino džadovino, bo cefši zedza (zežeru)
 • Pridal: žvofik .. 09.02.2007 23:01:53
  kuka jak z mechom udereni
 • Pridal: lubec .. 06.02.2007 16:54:16
  co maš za PPZ? ??? PPZ = prišč pohlavnej zdržanľivosci
 • Pridal: plantac .. 05.02.2007 18:27:26
  Šedzi jak osa na tureckem medu.
 • Pridal: plantac .. 05.02.2007 18:26:46
  Trime jak praše Tatranku
 • Pridal: žvofik .. 04.02.2007 10:23:43
  trime jak hluchi dzvere
 • Pridal: žvofik .. 04.02.2007 10:23:05
  vĺeče jak źimni gris
 • Pridal: žvofik .. 04.02.2007 10:22:02
  śedzi jak pejc peńeži
 • Pridal: kereštvej .. 30.01.2007 6:49:29
  Chto ňeslucha oca, matku, ten pujdze do upadku
 • Pridal: kereštvej .. 29.01.2007 20:27:36
  buc cicho, bo zaras pujdzeš hore dvorcom palčuci - vyženiem ťa
 • Pridal: kereštvej .. 29.01.2007 20:27:21
  gazdove maĺi dvorec, dvur bul ĺem na majiru
 • Pridal: kereštvej .. 29.01.2007 20:23:23
  bida temu dvorovi dze rozkazuje krava volovi - chlap ma viesť
 • Pridal: šariš .. 21.01.2007 18:47:15
  oheń duži plano služi - veľký oheň je nebezpečný
 • Pridal: šariš .. 21.01.2007 18:38:37
  hordov, bečka, riba a dudlavi strum maju praźnu dušu - sú rovnaki
 • Pridal: šariš .. 21.01.2007 16:10:24
  riba a dudlavi strum maju praźnu dušu - sú rovnaki
 • Pridal: šariš .. 21.01.2007 16:03:53
  co hlava ĺubi, to dušu hubi, nie všetky myšlienky sú pre človeka užitočné
 • Pridal: žvofik .. 19.01.2007 20:23:35
  dumal co robic
 • Pridal: žvofik .. 19.01.2007 20:23:25
  dumaš, že to dobre ?
 • Pridal: žvofik .. 19.01.2007 20:21:09
  eco rumu da ci dumu - po vypití sa ti rozviaže jazyk
 • Pridal: žvofik .. 19.01.2007 20:20:58
  ńespomaha duma, zavolajce kuma - potrebná je rada iného
 • Pridal: žvofik .. 19.01.2007 20:20:49
  prišlo mi daco do dumi - mám nápad
 • Pridal: žvofik .. 19.01.2007 20:17:24
  duluje po šickich dziroch
 • Pridal: žvofik .. 19.01.2007 20:15:28
  sherlock holmes bul znami dulov
 • Pridal: žvofik .. 19.01.2007 20:14:20
  moja stara taka jak dulofka
 • Pridal: žvofik .. 19.01.2007 20:08:36
  strašna dujavica, šicke drahi zadulo
 • Pridal: žvofik .. 19.01.2007 20:06:18
  dujace cukerki - mentolky
 • Pridal: žvofik .. 19.01.2007 20:05:27
  češko chodzi bo duchota mori
 • Pridal: žvofik .. 19.01.2007 20:05:20
  češko chodzi bo duchota caha
 • Pridal: žvofik .. 19.01.2007 20:04:09
  ucekal duchom
 • Pridal: žvofik .. 19.01.2007 20:04:00
  duchom zmizol
 • Pridal: žvofik .. 19.01.2007 20:02:30
  ańi živeho ducha tam ńit - nikto tam nie je
 • Pridal: žvofik .. 19.01.2007 20:02:21
  śedzi jak duch - ticho
 • Pridal: žvofik .. 19.01.2007 20:02:03
  zli duch - čert
 • Pridal: žvofik .. 19.01.2007 20:01:54
  tam jakiśka duch straši
 • Pridal: žvofik .. 19.01.2007 20:01:40
  ten visokeho ducha - je namyslený
 • Pridal: žvofik .. 19.01.2007 20:01:28
  ńima pokojneho ducha v sebe - hyperaktívný
 • Pridal: žvofik .. 19.01.2007 20:01:15
  chodzi jak bez ducha - ako neprítomný
 • Pridal: žvofik .. 19.01.2007 20:01:04
  chodzi jak bez ducha - ako neprítomný
 • Pridal: žvofik .. 19.01.2007 20:00:46
  dokeľ mu duch v ceĺe, ńechcem ho vidzec
 • Pridal: žvofik .. 19.01.2007 19:55:58
  jak lapil duhajovac, ta cali majetek pošol
 • Pridal: žvofik .. 14.01.2007 0:25:24
  Jošku pric budzeme śe puĺentac
 • Pridal: žvofik .. 14.01.2007 0:22:51
  Mužu podzme spac bo hosce chcu isc domu
 • Pridal: žvofik .. 14.01.2007 0:22:15
  Chto ńema v hlave ta ma v petoch
 • Pridal: žvofik .. 13.01.2007 20:49:36
  Chto zavaha, ńežere
 • Pridal: žvofik .. 13.01.2007 20:46:47
  Chto śe hańbi, ma praźne gambi
 • Pridal: žvofik .. 13.01.2007 20:45:35
  Ańi prišic, ańi priplatac
 • Pridal: žvofik .. 13.01.2007 20:45:08
  Šedńice sebeu nas, žebi śe nam kohuci ńeśĺi
 • Pridal: žvofik .. 13.01.2007 20:44:28
  Pes ńeži, kim ńepovaĺa
 • Pridal: žvofik .. 13.01.2007 20:43:55
  Ńihda ńečekaj dobre za dobre
 • Pridal: žvofik .. 13.01.2007 20:43:25
  Ten co sebe ńevaži heĺer, ńezasluži sebe korunu a ten co sebe ńevaži korunu, ńit je ańi človek, aĺe paskuda
 • Pridal: žvofik .. 13.01.2007 20:41:54
  Patri jak ceĺe na maĺovane vrata
 • Pridal: žvofik .. 13.01.2007 20:41:19
  Pišem ci pomali, bo znam śe ńeznaš frišno čitac
 • Pridal: žvofik .. 13.01.2007 20:40:41
  Rozcahuje śe jak smarkeĺ na rukave
 • Pridal: žvofik .. 13.01.2007 20:40:01
  Keĺo kraje, teĺo običaje
 • Pridal: žvofik .. 13.01.2007 20:39:22
  Z pomeĺucha ďabol bucha
 • Pridal: žvofik .. 13.01.2007 20:38:36
  Mladi može, stari muśi (umric)
 • Pridal: žvofik .. 13.01.2007 20:37:53
  Jaki pan buch pomahaj, taki pan buch zaplac
 • Pridal: žvofik .. 13.01.2007 20:37:12
  Choc jak mili hosc, aĺe za hodzinu dosc
 • Pridal: žvofik .. 13.01.2007 20:29:03
  Ńepĺuj do studńi, ket śi śe z ńej napil
 • Pridal: žvofik .. 13.01.2007 20:28:18
  Na cudzi kolač oči ńevivaĺuj
 • Pridal: žvofik .. 13.01.2007 20:27:51
  Pohosc oca, choc bi śi mal tidzeń hladovac
 • Pridal: žvofik .. 13.01.2007 20:27:19
  Lakomec je taki, jak pes na kope śena, sam ńežere a druhemu ńeda
 • Pridal: žvofik .. 13.01.2007 20:26:20
  Mudri śe furt uči, glupi śicko zna
 • Pridal: žvofik .. 13.01.2007 20:25:54
  Apriĺ do stodoli patril
 • Pridal: žvofik .. 13.01.2007 20:25:37
  Maj, kravom daj a sam za pec ucekaj
 • Pridal: žvofik .. 13.01.2007 20:25:00
  Suchi apriĺ, mokri maj, budze žitko jako raj
 • Pridal: žvofik .. 13.01.2007 20:24:08
  Jabluko od stromu daĺeko ńespadńe
 • Pridal: žvofik .. 13.01.2007 20:23:35
  Ket ftačka lapaju, śumńe mu śpivaju
 • Pridal: žvofik .. 13.01.2007 20:23:04
  Siti lačnemu a zdravi choremu ńeveri
 • Pridal: žvofik .. 13.01.2007 20:22:27
  Jak śe do ĺesa vola tak śe z ĺesa oziva
 • Pridal: žvofik .. 13.01.2007 20:21:48
  Muderlant jak jeho ocec
 • Pridal: žvofik .. 13.01.2007 20:21:29
  Paĺe jaki muderlant
 • Pridal: žvofik .. 13.01.2007 20:20:43
  Ńešikaj proci vitru, bo śe ośikaš
 • Pridal: žvofik .. 13.01.2007 20:20:02
  Śčeśĺii jak bĺicha v novim kožuchu
 • Pridal: žvofik .. 13.01.2007 20:19:20
  Mudri jak radio
 • Pridal: žvofik .. 13.01.2007 20:18:40
  Glupi jak somar
 • Pridal: žvofik .. 13.01.2007 20:17:48
  Perše Cigan zahra a tak až placu pita
 • Pridal: žvofik .. 13.01.2007 20:16:35
  Riba od hlavi śmerdzi
 • Pridal: žvofik .. 13.01.2007 20:16:09
  Veĺo dobreho ńenarośńe a planeho i malo dosc
 • Pridal: žvofik .. 13.01.2007 20:14:35
  Skupi dvaraz placi, ĺenivi dvaraz robi
 • Pridal: žvofik .. 13.01.2007 20:13:28
  Čim glupši gadžo, tim ho ĺepši końe sluchaju
 • Pridal: žvofik .. 13.01.2007 20:13:06
  Čim glupši gadžo, tim ho ĺepši voli sluchaju
 • Pridal: žvofik .. 13.01.2007 20:12:32
  Čim glupši šedlak, tim vekše bandurki
 • Pridal: žvofik .. 13.01.2007 20:11:57
  Jaki požič, taki vrac
 • Pridal: žvofik .. 13.01.2007 20:11:40
  Povic pravdu, prebiju ci hlavu
 • Pridal: žvofik .. 13.01.2007 20:11:14
  Dze ce ńeprośa, naj ce ńenośa
 • Pridal: žvofik .. 13.01.2007 20:11:03
  Dze ce ńeprośa, naj ce ďabĺi ńenośa
 • Pridal: žvofik .. 13.01.2007 20:10:22
  Co po nahĺe, to po ďabĺe
 • Pridal: žvofik .. 13.01.2007 20:09:56
  Chto kuri i pije, ten dluho ńežije
 • Pridal: žvofik .. 13.01.2007 20:09:23
  Čim vecej na hlave tim meńej v hlave
 • Pridal: žvofik .. 13.01.2007 20:08:59
  Ket ci davaju, ta ber, aket ce biju, ta ucekaj
 • Pridal: žvofik .. 13.01.2007 20:08:19
  Ńichto učeni z ńeba ńespadńul
 • Pridal: žvofik .. 13.01.2007 20:07:41
  Lakomec ńema nihda dosc
 • Pridal: žvofik .. 13.01.2007 20:07:19
  Marec šaĺec
 • Pridal: žvofik .. 13.01.2007 20:06:21
  Mlada naj śe sanuje a stara naj śe chaluje
 • Pridal: žvofik .. 13.01.2007 19:55:23
  Mlada naj śe sanuje a stranaj śe chaluje
 • Pridal: žvofik .. 13.01.2007 19:53:35
  Pokim tlusti schudńe, chudi zdachńe
 • Pridal: žvofik .. 13.01.2007 19:52:58
  Ket ńečurka, choĺem kapka
 • Pridal: žvofik .. 13.01.2007 19:52:29
  Ĺeńivi jak pes
 • Pridal: žvofik .. 13.01.2007 19:52:08
  Šporovĺivi jak žid
 • Pridal: žvofik .. 13.01.2007 19:50:51
  Spomńi ´dabla, taśe ci zjavi
 • Pridal: žvofik .. 13.01.2007 19:50:00
  Glupi jak noc
 • Pridal: žvofik .. 13.01.2007 19:49:23
  Svata Ana, źimno zrana
 • Pridal: žvofik .. 13.01.2007 19:48:10
  Ta paĺe śe ho
 • Pridal: žvofik .. 13.01.2007 19:47:54
  Ta ńebuc šaĺeni
 • Pridal: žvofik .. 13.01.2007 19:47:39
  Ňe je kumšt śeno sušic ket slunko śvici, aĺe ket diźdž padze
 • Pridal: žvofik .. 13.01.2007 19:45:57
  Co sebe navariš, to budzeš jesc
 • Pridal: žvofik .. 13.01.2007 19:45:32
  Jak sebe posceĺiš tak budzeš spac
 • Pridal: žvofik .. 13.01.2007 19:44:49
  Eśči ńihda tak ńebulo, žebi dajak ńebulo
 • Pridal: žvofik .. 13.01.2007 19:43:52
  Mali chlop veľka paĺica
 • Pridal: žvofik .. 13.01.2007 19:43:04
  Chova śe jak z mechom udereni
 • Pridal: žvofik .. 13.01.2007 19:42:40
  Už sce davno do nas ńeprišĺi, treba vam nohi popelom posipac
 • Pridal: žvofik .. 13.01.2007 19:41:46
  Prišol ku śčescu, jak ślepa kura ku zarnu
 • Pridal: žvofik .. 13.01.2007 19:41:05
  Slunko je uš na falace (visoko)
 • Pridal: žvofik .. 13.01.2007 19:40:19
  Skupi dva razi kupi
 • Pridal: žvofik .. 13.01.2007 19:39:14
  Hučel do ńej jak v pilińaku
 • Pridal: žvofik .. 13.01.2007 19:38:52
  Huči jak sova
 • Pridal: žvofik .. 13.01.2007 19:38:36
  Ma reči jak koza bobkoch
 • Pridal: žvofik .. 13.01.2007 19:37:44
  Mudri jak Šalamunova ric
 • Pridal: žvofik .. 13.01.2007 19:37:08
  Kruci śe dookola jak bdzina v gačoch
 • Pridal: žvofik .. 13.01.2007 19:35:50
  Caha śe do roboti jak ĺekvar
 • Pridal: žvofik .. 13.01.2007 19:35:24
  Vibiti jak patkaň
 • Pridal: žvofik .. 13.01.2007 19:34:56
  Trepe z jazikom jak kačka s piskami
 • Pridal: žvofik .. 13.01.2007 19:34:05
  Šmeje śe jak glupi
 • Pridal: žvofik .. 13.01.2007 19:32:53
  Jaki śi stari taki śi glupi
 • Pridal: žvofik .. 13.01.2007 16:39:25
  Stojiš tu jak druk
 • Pridal: žvofik .. 13.01.2007 16:38:49
  Spominani za dzverami
 • Pridal: žvofik .. 13.01.2007 16:37:27
  Chodzi jak pes s prebitu nohu
 • Pridal: žvofik .. 13.01.2007 16:30:14
  Bĺadi jak paťolat
 • Pridal: žvofik .. 13.01.2007 16:29:56
  Ostal bĺadi jak śńih
 • Pridal: žvofik .. 13.01.2007 16:29:31
  Patri jak ceĺe na maĺovanu kapuru
 • Pridal: žvofik .. 13.01.2007 16:29:07
  Pĺiva jak porisko z motiki
 • Pridal: žvofik .. 13.01.2007 16:28:48
  Pĺiva jak śekera bez poriska
 • Pridal: žvofik .. 13.01.2007 16:28:23
  Sprosti jak daĺeko vidzi
 • Pridal: žvofik .. 13.01.2007 16:28:03
  Ĺeńivi jak medzvec
 • Pridal: žvofik .. 13.01.2007 16:27:40
  Glupi jak pńak
 • Pridal: žvofik .. 13.01.2007 16:27:25
  Ši kilavi jak rače
 • Pridal: žvofik .. 13.01.2007 16:27:07
  Zvija śe jak fizola na ploce (hodnotenie tanca, chôdze, baletu ...)
 • Pridal: žvofik .. 13.01.2007 16:26:21
  Hladne jak Čenkovej dzeci, na trinastej strańe
 • Pridal: žvofik .. 13.01.2007 16:25:47
  Hladni jak viĺk
 • Pridal: žvofik .. 13.01.2007 16:25:26
  vicahuje śe jak hovno z travi
 • Pridal: žvofik .. 13.01.2007 16:24:33
  Ma ho rada jak ďabol križ
 • Pridal: žvofik .. 13.01.2007 16:24:05
  Ĺubi ho jak koza nožik
 • Pridal: žvofik .. 13.01.2007 16:23:32
  Dze śe svojske psi kusaju, naj śe cudze ńemišaju
 • Pridal: žvofik .. 13.01.2007 16:21:53
  Keho chce pam buch skarac, ta mu samoperše rozum odbere
 • Pridal: žvofik .. 13.01.2007 16:20:57
  ňič ńerob v zlosci, bo v zlosci ńit poćĺivosci
 • Pridal: žvofik .. 13.01.2007 16:19:20
  Chudobnemu iz harčka vikipi
 • Pridal: žvofik .. 13.01.2007 16:18:30
  Ańi kura darmo ńehrabe
 • Pridal: .. .. 13.01.2007 16:16:20
  Každi ma svoju malu vlasť (Vasľ Biľak)
 • Pridal: žvofik .. 13.01.2007 10:03:40
  Za mlada śe naučiš, na stare koĺena jak kebi śi naśol
 • Pridal: žvofik .. 13.01.2007 9:11:13
  Ket do pekla choĺem na śumnim końovi
 • Pridal: žvofik .. 13.01.2007 9:10:44
  Kicha jak somar pri kope śena (o alergii ?, bezradnosti)
 • Pridal: žvofik .. 13.01.2007 9:10:00
  Dobre za dobre ńihda ńečekaj
 • Pridal: žvofik .. 13.01.2007 9:09:24
  Narodzela śe ket mertve more eśči žilo (o starej osobe)
 • Pridal: žvofik .. 13.01.2007 9:06:10
  Chto druhemu jamu kope, je somar, bo robi za druheho
 • Pridal: žvofik .. 13.01.2007 9:05:38
  Chto druhemu zavidzi, sam sebe ńevidzi
 • Pridal: žvofik .. 13.01.2007 9:04:41
  Kradńe jak poslańec
 • Pridal: žvofik .. 13.01.2007 9:04:25
  Za pravdu śe každi hńiva
 • Pridal: žvofik .. 13.01.2007 9:03:49
  Kradńe jak straka
 • Pridal: žvofik .. 13.01.2007 9:03:30
  Mudri ma rozum a glupi śčesce
 • Pridal: žvofik .. 13.01.2007 9:02:59
  Jaka matka, taka Katka
 • Pridal: žvofik .. 13.01.2007 9:02:35
  Bida temu domovi, dze roskazuje krava volovi
 • Pridal: žvofik .. 13.01.2007 9:01:48
  Jaka matka, tak śe zhuri oziva
 • Pridal: žvofik .. 13.01.2007 9:01:22
  Tvarde drevo, tvardi kĺin, jaki ocec taki sin
 • Pridal: žvofik .. 12.01.2007 23:45:04
  Ńepameta vul, ket ceĺe bul
 • Pridal: žvofik .. 12.01.2007 23:43:18
  ´´Svińa vše budze śvińa, choc budze mac zlate zubi
 • Pridal: žvofik .. 12.01.2007 23:42:16
  Z mocnim śe ńebij, z bohatim śe ńepravoc a glupeho ńeuč
 • Pridal: žvofik .. 12.01.2007 23:40:51
  Čim krajša skurka, tim śkaredša naturka
 • Pridal: žvofik .. 12.01.2007 23:39:46
  Hlava śiveje, rozum śaĺeje
 • Pridal: žvofik .. 12.01.2007 23:37:21
  Ĺeńivi i pot strechu zmokńe
 • Pridal: žvofik .. 12.01.2007 23:35:45
  Mudre ucho ńečuje (neslucha) glupe reči
 • Pridal: žvofik .. 12.01.2007 23:35:07
  Učel Marcin Marcina, sam bul glupi jak śvińa
 • Pridal: žvofik .. 12.01.2007 23:34:24
  glupi co dava glupši co ńeveźme (ńebere)
 • Pridal: žvofik .. 12.01.2007 23:33:25
  Chto često pije na zdrave, ta pridze o ńeho
 • Pridal: žvofik .. 12.01.2007 23:32:37
  Ratši s glupim skakac jak s mudrim plakac
 • Pridal: žvofik .. 12.01.2007 23:32:02
  Mudri śe ot každeho uči