Básničky

Pridať nový záznam do kategórie Básničky...


 • Pridal: teľov .. 01.01.2013 9:07:32
  Žebi novi roček ???
  Zlamal śe naš čas o kant,
  stari rok zaruc, ńemaj bant,
  trapeńe boĺesci to minulosc,
  śčesce, zdrave, bohatosc buc buducnosc.

 • Pridal: kereštvej .. 31.12.2012 14:38:47

  Ńej śe starosc šicka zruši,
  a ńej vladńe pokuj v duši.
  Co boĺi naj śe zhoji,
  co ceši naj śe zdvoji.
  Žebi buĺi f novim roku,
  ĺem solzi śčesca v oku.

  Vinčujeme f novim roku,
  dobrich ĺudzi po tvojim boku.
  Zdrave, laski, šumni drim.
  a spokojni život v ńim.

 • Pridal: jave .. 02.05.2012 9:06:03
  MY PIJEME CO CEČE Borovička, borovička, šumne farbi našo lička. Ne lem lička, ale i nos, po nej vypatram jak losos. Dame sebe išče ruma, ten nam buchne do rozuma. Farba sice še nezmeni, hlubši budze do kešeni. A ked išče pivko dame, trojkombinaciju mame. Budzeme mac farby duhy, nepozna nas nichto druhy. Ole nalej išče vecej, naj je dobre na tym švece. Naj še mame furt vešelo, naj biruje našo celo.
 • Pridal: žvofik .. 01.01.2012 0:37:18

  Jaki ocec, taki sin,

  jake drevo, taki kĺin,

  jaki mĺinar, taki mĺin,

  jaka matka, taka Katka,

  taka i jich śicka ćeĺatka

  Jaki ftaček, taki śpev,

  jaki medzvec, taki rev,

  jaka śvińa, taki kvik,

  jaka vlačuha, taki smik,

  jake kosc, taki špik,

  jaki ćĺovek, taki zvik


 • Pridal: eva ka sk .. 01.07.2010 20:33:13
  Tak me napadlo... Chcela bi som pisac basňe, dluho nad tim rozmišľam, hoc še to zda kuščik zvlaštne v šariščiňe pomišľam. Ňečudujce še mi ľudze, že ten jazik taki mam. Mňe ľen vtedi dobre budze, kedz hutorim tak jak znam. Pači še mi šariščina, šak to mojich predkoch reč, pridze mi furt zato šmišno, kedz z ňu čujem hutorec. Možno zato bi som rada aj vam dzeku zrobila, počitajce co vam pišem, azda še budze i vam ľubila.
 • Pridal: jave .. 01.07.2010 11:53:13
  Eura, eura Včera večar vo Vranove dal mi mili veľo love. Nebuli koruni, hura, aľe tote dobre eura...
 • Pridal: eva ka sk .. 29.06.2010 20:17:53
  Časom še to višvetľilo. Kedz sme buľi male dzeci a začuľi sme že daco ľeci, zošaľec sme od radosci išľi, bo zakivac nam rovno z ňeba prišľi. Nad varošom preľecec, to bul taki fajni plan, z času na čas do ňeba vipuščiľi eroplan. Z eroplanu z totej viški spuščaľi nam take daco jak ľisti z kňižki. Doma z nima za pochodu poslaľi nas do zachodu. Co to za papir bul, pitala som še našich zvedavo. Až časom višlo na javo, že to ňe budarovi na srački, aľe z predvoľebnej kortešački. Ľetaki.
 • Pridal: jave .. 30.04.2010 17:51:19
  Borovička, borovička šumňe farbi našo lička. Ňe ľem ľička, aľe i nos, po ňej vipatram jak losos.
 • Pridal: eva ka sk .. 08.03.2010 8:33:27
  Postný čas. Veľká noc še bľíži, poprec še to nedá, naznačila nám to už Škaredá štreda. Na čolo še krešli popolaví kríž, na znak toho, že prah ši a na prah še obráciš. Ja prijímam i pust na očistu cela, bo Veľkú noc, zdravá zažic by som chcela. Dzekujem ci Pane, že na mojej strane ši, kedz robím aj také ňezmisli.
 • Pridal: eva ka sk .. 07.03.2010 13:27:09
  -Sušeduv pes. Sušedzi na dvore postavili búdu, že kúpja psa a v ňej ho trimac budú. Behala som po tým dvore bárs rada, bo mali tam pre mňe kamaráta. Stalo še, zohnali psa veľkého a od vtedy som nebula u neho. Daľej sme še bavili, aľe ľen pod plotom, bo ráz sme vbehľi na dvur, no co bulo potom! Ucekala som domu na obrátku, bo ukušil me ten pes do zadku. Ňeznám či vtedi som nemala besnotu, bo psa utracili a ja som ešče tu.
 • Pridal: eva ka sk .. 06.03.2010 16:09:48
  Perši raz u holiča Ošalili me doma, že budzem jak modelka ked oštrihaju mi vlasi do pul ucha, do čelka. Kedz me posadziľi do kresla, takoj mi nalada pokľesla. Paňebože, kebi še hoľičovi aspoň tota ruka tak ňetresla. Nakloňil še ku mňe a že kedz už muši, tak podľa novej módi skúši a položil mi misku na hlavu. Do hňeška mám z tej miski calú hlavu boľavú. Oštrihal me na misečku a zochabil mi tam šečku. Od žaľu mi málo šerco ňepuklo, kedz som kukla do vykladu a tu z ňeho strašidlo naraz na mňe vykuklo. Strašňe som še zľekla, narobila kriku veľo, že dze mal toten hoľič oči, kedz zoštrihal mi z vlasoch teľo. Preľeknul še segiň, že daco také ešče ňezažil, žebi malé dzecko bul dakedi pre vlasi tak uražil. Tarhnul zo mnu poriadne, šak uceknuc som chcela, ľen z hlavu pokrucil, že som dajak šmela. A chto budze placic za toto štrihaňe? Zo mňe viľecelo: "Ta ja veru ňe." Na uľici zomľela še mela, kedz rovno do ksichtu zato napľuc som mu chcela. Ňeuražil še un za to, iba chcel, žebi prišol za ňím aj muj tato. Neznám co še stalo potom, ľen co som vidzela, holič ľežel s opicu pod plotom a tato doma bars čudňe vizeral.
 • Pridal: teĺov .. 01.01.2010 8:40:31

  V novim ročku šicko naj,
  Po čim bahńeš maj,
  Śčesca, zdaru, uspechu, laski i śmichu,
  dakedi pokoj pravi,
  No naisce po cali rok buce zdravi

 • Pridal: anna .. 17.04.2009 17:24:11
  Som bosorka Teodora pešo chodzim bez motora,ked mi teraz zavolace na motor śe poskladace.
 • Pridal: švabi .. 01.01.2009 8:24:06

  V jari pocešeńe
  Ces ĺeto ochladzeńe
  Jeśiń obživeńe
  V źime ocepĺeńe

  . . . . . (murtS)


 • Pridal: nuklik .. 21.09.2008 15:28:36
  Aničko, daj pobožkac ličko nebudze ci škodzic... Budzeš krajša chodic. ... z ľudovej piesne
 • Pridal: ferinecko .. 15.05.2008 22:59:33
  Stanica cicha stanica pusta dze do koľeri tu listki predavaja ?
 • Pridal: jano .. 22.03.2008 14:47:34
  Ententiky dva špendliky, vyľecel čert z elektriky. Baba še ho zľekla, na koľena kľekla, ic ty ďabľe von, bo to ne tvuj dom.
 • Pridal: žvofik .. 28.02.2007 22:38:11
  plaši śe za ńim teĺo śe nefcekńe - veľmi behá za ním
 • Pridal: žvofik .. 28.02.2007 22:38:01
  ĺita jak fceknuti pes - ako besný
 • Pridal: žvofik .. 28.02.2007 22:35:41
  fcalkom śe na ńu zdal ze šickim
 • Pridal: žvofik .. 28.02.2007 22:35:08
  fcaĺe poviĺi dzecko
 • Pridal: žvofik .. 28.02.2007 22:33:02
  ostatńe fašengi - tri dni pre popolcom
 • Pridal: žvofik .. 28.02.2007 22:31:09
  vojaci fasuju mundur i mydlo, dakedi i tabak a rum
 • Pridal: teľov .. 04.10.2006 9:15:22

  Záver autora spečatí posmech mestu:
  Tak se cech meśarski v zlahodze s dupkami (mrcinármi) puščil do remesla, zostal pajatašami. Meso koňske v mesce hned še rozdzelilo. Ta tak še meščaňstvo hned uspokojilo. Bo každy pan dostal skerze svoju dzivku (slúžku) falatek koniny na dobru polivku.

 • Pridal: teľov .. 04.10.2006 9:13:35

  Básnik sa veršami dotýkal teda citlivých miest šarišského mesta:
  Panove Romani, cože sce zrobili, však sce mesto vola koňa rozpredali. Hej, do tišic ďabloch! Co Cicero povi, ked na hovedzine zmerkuje podkovi ? Vidzice, ja povim, jak myslim, vam rovno, že vy ne Romani, lem romaňske hovno. Zavisc od Romanoch jednu sce strimali a pri tej sce v Uhroch ĺem meno zasrali......"

 • Pridal: kereštvej .. 29.07.2006 22:20:09
  Básnička Ĺadovému vínu pripomenuta Fedorom Malíkom

  Sedzel nemec s nemkinu,
  pot zelenu breskinu,
  hladkal jej ten cerni kut,
  ona rekla das ist gut, das ist gut ...
 • Pridal: básnik .. 08.06.2006 10:41:09
  Medardova kvapka !

  Medardova kvapka
  šteracec dňi kvapka
  Naj z ňej ňič ňebudze
  modľijce še ľudze

  Bo už diždžu bulo
  dosc na tim Vichodze
  Naj už Vichodňarom
  ľepši žic še budze

  Povodňe každi rok
  to veľke sužeňe
  Kedz vam nazmar vijdze
  to vaše trapeňe

  Naj ľem slunko švici
  a dišč už ňepada
  Naj Vichod v UNII
  furt ľepši vipada

 • Pridal: básnik .. 18.05.2006 21:26:28
  Zempľinske biľovki!

  To še aľe žije
  kolo Trebišova
  kedz z biľovek robja
  sami ľekvar doma

  Jazik še jim ľipka
  od totej dobroti
  co biľovki daju
  bez ťažkej roboti

  V zahradze jim rošňu
  sladučke biľovki
  oňi ľem koštuju
  či su už medovki

  Tak ako za Vahom
  "tam je dobre bivac
  ňeoru,ňešeju
  ľem še chodza dzivac

  Tak i na Zempľiňe
  dze rošňu biľovki
  stači jich požbirac
  navaric ľekvaru
  a chľeba nacirac

 • Pridal: básnik .. 01.05.2006 21:53:18
  Už 14-tý rok sa v okrese Vranov n/Topľou bude konať súťaž sólistov tanečníkov v ľudovom tanci s celoslovenskou účasťou ŠAFFOVA OSTROHA.Koná sa pravidelne posledný víkend v mesiaci máji v obci Dlhé Klčovo,ktorá leží medzi riekami Topľa a Ondava.Tu sa pred necelými 100 rokmi (23.3.1907) narodil jeden z chýrnych tanečníkov Zemplína Juraj Šaffa.Svojím cifrovaným zemplinským čardášom preslavil nielen rodnú obec,ale i Slovensko.
  Uvádzam autentický odkaz Juraja Šaffu:
  "Ja bi veľku radojsc mal,
  kebi i druhi muj tanec znal.
  Bo pomali šicko stare,šumne še traci
  a ňikda še už vecej ňevraci.
  A budu chlapci banovac,
  že še muj tanec ňenaučili tancovac
  bo budze jim barz chibovac...
 • Pridal: básnik .. 29.04.2006 15:21:56
  "Široké" jak poľe
  pod Braniskom ľeži
  zrodzil še tam šuhaj
  volaju ho "Štofi"
  Vichodňarski chlopi

  A ňeľem i chlopi
  aľe šicke ľudze
  chtorim toten Slovnik
  na užitok budze

  Skrz toho Slovnika
  chto internet mace
  vo Vichodňarčiňe
  še dobre viznace

  Može i ten Slovnik
  chto internet mame
  skrz ňeho i sami
  še ľepše spozname

  A kedz i ten Máj je
  už predodverami
  naj priňeše lásku
  i tu medži nami
  Vichodňaarami

 • Pridal: básnik .. 02.04.2006 18:20:22
  Pozdrav pre p.Lazoríka na 4.4.2006!

  Ta ľem ho pozdravce,ujka Lazorika
  bo ja prisc ňemožem,vzdaľenosc veľika
  Mam však natočeno,barz veľo folkloru
  dze un vistupuje a hra hlavnu rolu.

  Radosc to počuvac jak un tiž hutori
  šadzi ini kraček,šadzi ini ftaček
  Aľe v ceľistvosci našu Vichodňarsku
  simbiozu tvori.

 • Pridal: a-z .. 01.04.2006 21:54:38
  Čitac Vašu báseň je jak luščic REBUSY.
 • Pridal: tegeńa .. 01.04.2006 12:07:07
  Podzekovańe ?

  naj patri adminovi,
  tagi daval basnikovi ,
  zjednodušel našo pisańe,
  ĺem z malima ĺiterami, ta ńe ?

  No śvet še čuduje
  švabom basnik dzekuje,
  ten ničeho nezrobel
  malko śe citac naučel,

  jeden ozdaj temu ńerozumi

 • Pridal: básnik .. 28.03.2006 19:46:30
  Na Vichodze dobre
  Na Vichodze zdravo
  Ľem totej roboti
  Na Vichodze malo
  A že nit roboti

  Ta mi še ňedame
  Unija je veľka Šicke zucekame

 • Pridal: básnik .. 25.03.2006 18:36:38
  BÁSEŇ NA OSLAVU p.Jana LAZORIKA I.Ošemdzešatpeťki še ten naš,pan Lazorik dožil a pre ten naš Šariš barz veľo urobil. II.V Krivjanoch začinal jak mladi učiteľ a roki v nich prežil jak veľki zberateľ. III.Narečove slova,zviki,običaje šicko zapisoval a pamec naplňal,žebi tak po sebe duchovne bohactvo najvecej zanechal. IV.Folklor mu bul blizki bo bul to Šarišski pišťalka "gajdica" a taňec "krucena" folklornemu pasmu bula vše sudzena. V.Na vrchoľe slavi folkloru krasneho,toho Šarišskeho bul tanec "ovči vzdich" chtoreho autorom a i interpretom bul sam pan Lazorik.
 • Pridal: básnik .. 24.03.2006 22:09:00
  I.Jaká je to zradá keď všade len prší a na tom Výchde len sami "dišč pada". II.Všade na Slovensku kde pivo davajú Vychodňari všade "dva piva" pytajú. III.Spadol do žihľavy je celý boľavý pečie ho ,aj kríva lebo ho popiekla palivá "pokriva". IV.Jazveca nechytiš kde rovňučka lúka len v poriadnej nore tam chytiš "borsuka". V.Dal by som si na chlieb aj poriadnu masť lebo končí marec a miňa sa mi "šmaľec". VI.Na ženu Terezu rebrikom vylezú lepšia je Marína tej stačí "drabina". VII.Stavbari,stavbari čo sú to za gíče šak tie schody sú len samé "garadiče".
 • Pridal: básnik .. 19.03.2006 0:42:21
  I.Šariš ľeži pri Toryše Topľa ceče vpravo više "Bul mi fčera na Zempľiňe" hutori še vpravo nišše. II.Za Braniskom ľeži Spiš hutoria tam "muhu" žiš Može i to pravda je bo ten Spišak "šľepi" je. III.Abov ľeži pod Šarišom "Tudom - tam dom" sem tam čuc Žeľezarňe US Steel svetozname muša buc. IV.Treba nam tiž spomenuc Sever našho Vichodu "Bo teper je takyj švit,že roboty doma nit".
 • Pridal: básnik .. 18.02.2006 13:14:09
  I.Vichodňare hadzi poznaju nas všadzi Svojim naturelom a prizvukom v reči,že zme Vichodňare všadzi nas usvedči. II.Mi zme Vichodňare jak jedna rodzina Vichod naš prekrasni je naša otčina. III.Všadzi nas poznaju dze nam vipic daju Jak od tej paľenki tote našo garla prekrašňe špivaju. IV.Dina,dina Rusnaci vi našo kamaraci Bez vas bi zme ňebuľi tak rendešni špivaci a bratove Slovaci.
 • Pridal: aja .. 24.01.2006 10:18:53
  Źivot so švekru.Mala som,mala som ceplo v chyži zapla som.Dvacectišic predžubala,na placeňe še visrala.
 • Pridal: švabi .. 15.01.2006 13:15:03
  chto ma zdrave i chĺeba, ten ma šicko, co mu treba
 • Pridal: zos .. 31.12.2005 23:37:31
  Historicky vzácna báseň od neznamého ľudového básnika z 18.storočia: DINA,DINA RUSNACI Dina,dina Rusnaci vy bratove Slovaci, ked robite spevajte,ked ste hladni tancujte!
 • Pridal: juraj .. 18.11.2005 19:40:27
  Komiňar, komiňar kedy ši še umyval? Včera večar v sobotu, ked mi nemal robotu!
 • Pridal: barbora .. 21.09.2005 11:26:43
  Haňča bokaňča, na bokaňčoj dzira, Haňča ma frajira.
 • Pridal: les .. 15.09.2005 2:08:11
  Vyhodnare hadzi , poznaju ich všadzi , ľem piju borguľu , potim še ľubuju ....ľubuju še neška , budu i f sobotu , potym fše zapomnu na šicku robotu .
 • Pridal: zos .. 14.09.2005 17:58:35
  Mala ja frajira malého jak paľec,žedla mi ho mačka dumala že šmaľec.
 • Pridal: šafar .. 17.05.2005 16:36:56
  Na pecu še pošikala,dolu pecu ceklo ta maceri povedala,že jej mindžu speklo
 • Pridal: miloss .. 13.05.2005 22:13:18
  Idzem po lese dzik a zrazu dzik. Ja dzig na strom dzik dzig do stromu ja dzik zo stromu dzik dzik na mne.
 • Pridal: ferinecko .. 25.02.2005 8:29:33
  ententiky dva špendliky vylecel čert z elektriky
 • Pridal: lemko .. 22.02.2005 20:00:44
  Hospodi kolo vody kolo bandžurika tam dze školník šiká.
 • Pridal: anika .. 02.10.2003 19:54:21
  Žil ďíd i bába.Máli chyžu z piria.Ďíd perdnul, baba zabzdila, chyža sa rozletila.
 • Pridal: josko .. 13.08.2003 11:56:11
  Co śe stalo nove vtim mesce Prešove, prespal vrabeľ lastovičku a teraz ju nechce. Vrana ho vidzela na vrabľa kričela čekaj vrabeľ, ti beťaru šak ja ce vidzela. Vrabeľ na ňu čviri , prešpim eśči stiri, potiem sebe ja založim pierko z rozmariji.
 • Pridal: barbora .. 19.05.2003 15:18:07
  Usvedčujúca: Frajir s frajirku polamali poscilku. Poscilka śe treśe, kura vajco ňeśe, prišol pes, vajco źid, prišol gazda, vajca ňit.
 • Pridal: barbora .. 22.01.2003 17:08:07
  Nehanebná: Śik, Śik, śikuľa, ośikala kovaľa. Kovaľ na ňu z mlatkom, vona śikla zadkom.
 • Pridal: barbora .. 17.01.2003 10:48:03
  Strašidelná: Kedz ja spala na śeňe, prišlo gu mňe šaľene. Povedzelo, že me źi, ja ucekla do chiži.
 • Pridal: barbora .. 10.01.2003 17:50:25
  Veršovaná uspávanka: Ha - ha, kački dva. Šari buli obidva. Jedna bula rabata, ta upadla do blata.
 • Pridal: barbora .. 16.12.2002 19:20:23
  Mamko moja, mamko, śerco śe mi zamklo. Ice po miloho, ma kľučik od ňoho. - z ľudovej ľúbostnej poézie
 • Pridal: barbora .. 16.12.2002 19:15:24
  Komiňar, kedi śi śe umival? Ščera večar v loňi, kedi rosli hruški na jabloňi.
 • Pridal: jana .. 20.11.2002 11:17:43
  jedna Viňšovačka - šak Vianoce doraz tu... Viňšujem, Vam viňšujem, na pecu kolače čujem, kedz mi z nich nedace, šicke pozdichace.