Piesne

Pridať nový záznam do kategórie Piesne...


 • Pridal: švabi .. 13.08.2019 11:26:37
  Vichodńarska śpivanečka, s prínosom talianskych a korzických prisťahovalcov, imigranti ktorý prišli stavali a obohacovali kultúrne aj ekonomicky, vďaka im za prínos: Siďit medviď na kolodi, nohavici kraje, koloda sa pochyľuje, vun kolodi laje. Hop cup, cumandra, cumandricha moloda ! Korzicky jazyk: cumandra cumandricha - veliteľ velenia
 • Pridal: cimbora .. 01.01.2013 9:53:05

  Iśči žičic by som chcela, .
  veĺo laski, ścčesca naruč cela, .
  śčeśĺive očka dzecom, .
  v dome veśelosc vonkoncom.

 • Pridal: dobri pĺantac .. 29.12.2012 22:17:07

  Kedi jasna hvizda z ňeba vichodzila,
  tedi Panenka Marija sina porodzila.
  Jak ho porodzila, šumňe mu śpivala,
  hajaj beľaj, sam sin Boži,
  bo ja bi bars spala.
  Počekaj ti, mamko, jednu hodzinočku,
  pokeľ ja ci pojdzem priňes z ňeba koľisočku.
  Z ňeba koľisočku, z raja perinočku,
  počekaj ti, mamko moja, jednu hodzinočku.
  Sinu moj, sinu moj, či biś to urobil?
  iśči ľem jedna hodzina, jak śi śe narodzil.
  Mamko moja, mamko,
  či biś to verila, že ja stvoril ňebo i źem i šicki stvoreňa
 • Pridal: many1234 .. 29.06.2012 16:47:55
  Kedz še pejcero zejdu, jak tak začnú hrac, Vám už nič neostáva, len nás posluchac a my hrác dobre neznáme, šak to čujece, ale vy nám so spevom pomoc možece. My vás šumne vítame usadzce še už, Vilo buchac zaèína, Ľubo už hrá tuš, Peter na basu bruní, kto to sluchac má, a tak Paly s gitaru akordy metá. Sami dobre vidzice každý nástroj má mne len tota čerkutka pokoja nedá, a kedz dluho hrajeme, dachto zakričí Jano poriadne špivaj, naj to tu fičí, čuhaja. My vás pocešic chceme, žej sce zabudli, či švine doma jedli, či plyn vypnutý šicke my vám šcejsce len, zdrave prajeme, že še tu o jeden rok znova štretneme.
 • Pridal: žvofik .. 01.01.2012 0:31:00

  Ośivame muku

  v slamenim klobuku

  Co naośivame

  mĺinarovi dame


 • Pridal: senné .. 19.12.2011 22:20:28
  Išla baba na odpust,ta še modlila a kec išla z odpustu ta še opila... u Kapušan perši raz,,,u Pavlovci druhý raz,,, a kec prišla do šenná napila še zaš..Vypila len kapočku , pol litrovou flašočku,palené,palené bud pozdravené...
 • Pridal: marko .. 18.07.2011 14:10:00
  PARADNICA 1,Preco ty me paradnico nechceš, zaco ty me chudobneho tresceš ej či ci tvoja matka nakazala, žeby ši me od dzveroch vyhnala, 2,Kebiš znala, jak me šerdco boli, nerobiš to ty zo svojej voli, ej, či ci včera vašo nakazali, žeby sme še vecej neschadzali, 3,Tvoja macir šerdca bars tvardeho, našla ona gazdu bohateho, ej ma vun luky, a i velo poľa, tam ce dava draha macir tvoja 4,Neznam milá, či to isto za to, že chudobny, nemam stribro, zlato, bo o mne tvoja kamaratka širy, že ja chlapec kus inakšej viry 5,A tvoja mac s tym je nespokojna, bo ona je duša bohabojna, ej radšej ce da, za gazdu pijana, jak by mala žeca ľuterana.
 • Pridal: ssmejo .. 29.06.2010 19:32:34
  cepce ze ju cepce do noveho cepcom bula sumna dzivka budze i nevesta
 • Pridal: eva ka sk .. 11.03.2010 19:07:03
  - A muj ocec taký bul, taký bul, hľedal koňa na ním bul, na ním bul. Hľedal koňa šivého, šivého, až do rána bilého, bilého...
 • Pridal: eva ka sk .. 07.03.2010 12:32:20
  -Aňi tak ňebulo, aňi tak ňešmi bic, žebi vichodňáre ňemáli za co pic...
 • Pridal: teĺov .. 01.01.2010 11:05:01

  Tri kraĺe ot vichodu,
  obačeĺi hvizdu novu,
  na drahu śe takoj daĺi,
  Kreskinďa svojeho hľedaĺi,
  dary svojo richtovaĺi,
  svojeho Kreskinďa hľedaĺi.

 • Pridal: bety .. 19.11.2009 21:05:08
  Ani ja tu nemam šerca vešeleho, bo ja tu nevidzim frajera svojeho... bo ja tu nevidzim frajera svojeho. Dzivki nešpivaju, bo frajera maju, ja sebe zašpivam, bo frajera nemam...ja sebe zašpivam, bo frajera nemam
 • Pridal: teĺov .. 01.05.2009 7:50:06
  Pośilam ci dva texti, ten druhi častejši śpivaju, aĺe po tim perśim vecej duša bahńe


  Ej, čarni śi jak cigan,
  ej, jak ja ce ľubic mam,
  /: ej, sama śe čudujem,
  že ja ce ľubujem, že ja ce ľubujem :/

  Ej, Jaňičku kalviňe,
  ej radzi śe vidzime
  /: ej, pre našo dva viri,
  rozejsc śe muśime, rozejsc śe muśime :/

  Ej, bo ti śi ľuteran,
  ej, a ja katoľička
  /: ej, ňerovnaľi bi śe,
  našo bile ľička, našo bile ľička :/
 • Pridal: teĺov .. 01.05.2009 7:47:32

  Ej, čarni śi jak cigan,
  ej, jak ja ce ľubic mam.
  Ej, sama śe čudujem,
  že ja ce ľubujem,
  že ja ce ľubujem.

  Ej, Jaňičku, kaľviňe,
  radzi śe mi vidzime.
  Ej, pre našo dva viri,
  rozejsc śe muśime,
  rozejsc śe muśime.


 • Pridal: bety .. 10.02.2009 16:17:34
  VIANOČNÁ : Z hentej strany jarka, žeľena tatarka, pašli ovce pastuškove, jedli kašu z harka. Prišol ku nim andel, takto jim povedzel radujce še pastuškove Ježiš še narodzel. Radujce še pastuškove Ježiš še narodzel.
 • Pridal: bety .. 10.02.2009 16:11:17
  Mac moja..mac moja, ale ocec nemoj, mac me vichovala ocec doma nebul, tri hvizdočky na nebe, povedala ja tebe, nechoc mili do nás šak ja ne pre tebe. Tri hvizdočky šviceli, mi še doma ľubeli, kedz mešačik zašol mi še rozchodzeli.
 • Pridal: švabi .. 01.01.2009 8:31:59

  Śidzem tri boĺesci striga śe spila,
  prišla do Prešova tam śe opila,

  vof Prešove perši ras,
  f Soĺivare duhi ras,

  prišla na švabi opila śe zaś


 • Pridal: bety .. 13.10.2008 18:00:18
  Po koľeno dovoleno, noľe noľe noľe no a po višej ani mišeľ noľe noľe noľe no bo me boli koleno. Ani bi ja neverela, noľe noľe noľe no, žeby ľubosc zaškodzela noľe noľe noľe no, bo me boli koľeno.
 • Pridal: bety .. 13.10.2008 17:51:41
  Povedal mi mili jedno mudre slovo, že na teraz roček budzem žena jeho, na gambočky kupca mala a na lička maľara, čom bi ja še Bože nikda nevidala.Na gambočky kupca mala a na lička maľara, čom bi ja še Bože, nikda nevidala.
 • Pridal: bety .. 13.10.2008 17:44:20
  Šalata šalata, šalatovo lisce, zochabel me frajir šejhoj, neznam či naisce. A kedz me zochabel, šak ja tomu rada, nebudzem chodzila šejhoj, jak chustočka bľada. Jak chustočka bľada, jak trava žeľena, žebi ľudze znali šejhoj, že namam frajera.
 • Pridal: bety .. 13.10.2008 17:34:43
  Zahraj cigan fras ce trime, nech še mojej milej drime, hej totu totu mojej milej notu. Co ju von a rada mala, rada na ňu tancovala, hej totu totu, mojej milej notu.
 • Pridal: bety .. 13.10.2008 17:19:55
  Na Župčanskom poľu hore vidli stoja Župčanské parobci roboti še boja a ked idu do poľa, ta z plecami kivaju a dzivčata mišĺa, že ich psi kusaju.
 • Pridal: kolesarn .. 12.10.2008 11:13:19
  ci niekto pozna tuto o starine? starinu trebalo vodut reba piti? neviem asi pred 15r som ju pocul pekna rusinska
 • Pridal: jano .. 17.09.2008 7:20:23
  Vše me moja žena laje, že pijem, išče ona plakac budze ket umrem, pobočka me položí me na lavku a tam budze hladkác moju hlavku. Staň mužičku staň mužičku staň hore, už ce čeká liter rumu na stole, bebiš dala maďorani šafrane, už ci vecej moja hlávka nestane.
 • Pridal: jano .. 17.09.2008 7:12:54
  Či me tu pobočkáš či dalej pojdzeme, /drahá dušo moja, šak i tu možeme/. Bočkal si mi ličko keľo se ci chcelo, /pobočkaj mi i ric, šak to jedno celo/.
 • Pridal: ed .. 05.02.2008 12:25:14
  Uspavanka: Há,há kotky dva , šare, bure obidva jeden chodzi do školki, druhi šije bačkorki a ten treci na kamenci trime gajdi na remneci a tak šumne hra, tralalala, la
 • Pridal: ed .. 05.02.2008 12:19:03
  V Bardiove na nadraži , stalo še tam divadlo šedla krava na včeličku puščila jej žihadlo. Šina idze po mašine , lampaš neše vachtara, listek ščika konduktora, vagon kuka s prašeca
 • Pridal: bety .. 23.01.2008 16:50:39
  Umarla ciganka na doline, biju še cigani na perine, cigani, cigani nebijce še, perina ma čtiri rohi rozdzeľce še!
 • Pridal: bety .. 23.01.2008 16:45:15
  1. Neľem ja, neľem ja hojaja, co nemam frajera čuhaja, jest i vecej take hojaja, nemaju nijake čuhaja. 2. Kedz idzem kolo vas hojaja, povim pochvaľeni čuhaja, žebi še zapačel hojaja, tej tvojej maceri čuhaja
 • Pridal: bety .. 23.01.2008 16:39:32
  Ča volki do stodolki, ča volki do lesa, polamali še nam oje a i šicke kolesa, kolesa še polamali, moju milu ďabli vžali ča volki do stodolki, ča volki do lesa.
 • Pridal: bety .. 23.01.2008 16:35:04
  Na zahumňu zlata nitka treše še, treše še. Moja mila sama doma boji še, boji še. Neboj ti še mila moja z večera, z večera, šak ja pridzem prenocujem do rana, do rana.
 • Pridal: bety .. 23.01.2008 16:28:56
  Ulapela muchu na bruchu, dala ju postavic na juchu, taka bula dobra polivka, až poskakovala prikrivka.
 • Pridal: bety .. 23.01.2008 16:24:50
  1.Kedz som išol, kedz som išol popod chotar, vožik še mi, vožik še mi rozčerkotal, zbiraj mila kolesečka budzeš moja, budzeš moja frajerečka. 2.Kedz som išol, kedz som išol od Mariši, spad mi kalap, spad mi kalap do Torisi, pomož Bože kalap dostac, nebudzem še, nebudzem še vecej bočkac.
 • Pridal: jitka .. 22.01.2008 15:42:35
  1.A od prešova a od prešova a od prešova v tym pol'u:/ /:neše še Janik šrdečko moja neše še janik na koňu.:/ 2./:A za nim idze a za nim idze a za nim idze ocec,mac://:vrat se janicku šrdečko moje vrat še janičku vrat se vrat:/ 3. /:A ja se veru a ja se veru a ja se veru nevratim:/ a dal si to nepamatuju ale tak nějak to je
 • Pridal: žvofik .. 01.12.2007 17:53:01
  vi taku horčavu pijece ?
 • Pridal: žvofik .. 01.12.2007 17:52:49
  ta to horč tote ogurki
 • Pridal: teľov .. 25.11.2007 11:00:01
  jasne hodi cmave stodoli -pekne počasie na vianoce veští dobrú úrodu
 • Pridal: teľov .. 25.11.2007 10:59:46
  ket na hodi o pul noci vidno, ta pulne stodoli
 • Pridal: žvofik .. 21.09.2007 22:56:58
  paĺenočka guĺ guĺ guĺ, ochabel me šicek buĺ (piešeň)
 • Pridal: maňa .. 08.06.2007 21:15:44
  Ej topanečky mojo, ej jak mi nožky sčišľi, frajirečko moja, jak sme še rozešľi. Ej rozejdzme še šuhaj, ej po tej dobrej voľi, naj mňe ani tebe serdečko neboľi.
 • Pridal: maňa .. 08.06.2007 21:09:58
  A za našu stodoličku jahoda, plače dzifče že še nigda nevydá, neplač dzifče nerub sebe neščesce pridze šuhaj z Ameriky vezňe ce.
 • Pridal: geja .. 25.01.2007 20:05:43
  Neznam či tota je prave naša z vychodu ,ale... A teraz vam zašpivame jak še na tj vojne mame :ani jedneho dna nemame pokoja : v pondelok je politika :v utorok je gimnastika a v stredu je pucmaš:pucuj vojak co maš:a v štvartok ja švanc parada, to ma každa holka rada :každa holka mlada ma vojačka rada:a v piatok je pust veliki davaju nam len knedliki :same len knedliki tvrde jak špendliki:v sobotu je šurovačka pritom velka bohovačka: na co še šuruje ked čiste nebudze:a v nedzelu ze svou milou s cigaretou zapalenou :postretol me četar ja som mu čest nedal:halo,halo vi vojine od kterej ste baterie:od ktoreho pluku, sakramenski kluku:halo,halo vi četare pred milou ma netrestajte:ked vam jednu liznu hned vam cvočki zmiznu :pan četar si pozor nedal pred milou ma vždicki trestal,: ket som mu jednu dal: hned si cvočki hladal.
 • Pridal: paskudka .. 26.10.2006 23:35:24
  Hodzil ši kolo nás jak po tretuáru, pujdzeme do poľa, narobíme žaľu.Žaľu narobíme ocovi, maceri. I mojej i tvojej, na co nám brániľi?! Nebraňce mi mamko od teho beťára, ked mi zabranice, skočím do Hornáda. Skočím do Hornáda, do najhalbšej vody, hybaj me sám pán Boh stadzi vyšľebodzi. Nebudzem, nebudzem skakac do Hornáda, bo to veľká voda a ja dziefka mladá. Pujdzem ja za teho, co po vašej voľi, aľe moj veľký žaľ ňigda nepreboľi!
 • Pridal: paskudka .. 26.10.2006 23:35:04
  A na medzi čerešenka a pod medzu dva, prespalo sa švarne dzifče na mne poveda. Na keho by povedala ket ne na tebe? Šak ši dňoval i nocoval a ja pri tebe. Nošil ši mi do posceli červene vino, že by chlapca nekrescili na tvojo meno. Darmo nošiš i odnošiš červeno vino, bo už chlapec pokersceny na tvojo meno. Darmo nošiš i odnošiš želene hrušky, bo už na zahradze viša bile peľušky.
 • Pridal: paskudka .. 26.10.2006 23:34:02
  Idzem po valaľe, kamene padajú, čom mi tote ľudze pokoja nedajú?Bila me moja mac, bila me s paľicu, že ja še ľubila pod vašu pivnicu.Ja še neľubila, ja še dohvariala, kamarátka moja na mne povedala.Ona povedala, bo mi zavidzela, bo še ešči nikda neľúbila.Na našu kapur bešac uderiľi, že by do nás chlapci vecej nechodziľi.Ja še pohnevala, bečac odorvala, poce do nás chlapci z caloho valala.
 • Pridal: paskudka .. 26.10.2006 23:33:52
  Ked som pasla kačky, kačeta, skočilo mi jedno do blata.Poce mi ho, hlapci, ulapic, dám še vám na večar oblapic.Ked som pasla huši, hušeta, skočilo mi jedno do blata, poce mi, parobci, na pomoc budzem s vami spala jednu noc.
 • Pridal: paskudka .. 26.10.2006 23:32:33
  Ňescem paradného, som paradna sama, bo by mi na poľu robota zastala.Bo by mi zastalo žito i pšenica, ľudze by hvareľi, že som daromnica.Beťár som dzievečka i nevesta budzem.Zvodzila som chlapcoch i ženáčoch budezem.Zvodzila som chlapcoch z calej okoľici a ženáčoch budzem hoc ľem z polovici.Ňe do nás, ňe do nás, aľe do roboty, ked še sceš ľubovac, čekaj do soboty, čekaj do soboty, do ňedzeľi rána, ked še ci zascelo mojho ľubovaňa
 • Pridal: paskudka .. 26.10.2006 23:32:00
  Stala ja na skaľe, ej scela ja še spuščic, aľe mi bulo žaľ, šejahoj, frajera opuščic, bože moj! Stala ja na skaľe, ej scela ja še zabic, aľe mi bulo žaľ, šejahoj, frajira zochabic, bože moj!
 • Pridal: paskudka .. 26.10.2006 23:31:15
  Never parobkovi jako zlemu hadu, bo ma pod jazykom šedzmoraku zradu.Jednu zradu noši, jak ma dziefče zradzic, druhu zradu noši, jak ju ma zochabic.Nezochab me naraz, budzem plakac nahlas.Zochab pomaľučky, budzem pocihučky.Never parobkovi, ej ani mu neuver, pokim ci nekľekne, ej pred oltar na kameň...
 • Pridal: šariš .. 02.09.2006 20:40:28
  Špivanka zo Záhora

  U Zahore stred valala jahoda

  U Zahore stred valala jahoda,
  plače dzifče, že vono śe neodda.
  Neplač dzifče hojaja,
  oddaš śe ti na jeśeń,
  jag opada drobne ĺisce z čerešeń.

  Opadalo, ĺeži vono na źemi,
  iśče śe muj perši frajir ńežeńi.
  Na źeĺenu hojaja,
  travu rosa padala,
  ĺem banuju, žem śe mlada oddala.

  Už zhorela bila karčma, zhorela,
  kedi išĺi Zahorańe z koscela.
  Kec zhorela hojaja,
  naj śe na nej čuduju,
  Zahorańe novu karčmu zbuduju.

  Uš umarla karčmaročka, umarla,
  co nam na burg paĺenočku davala.
  Kec umarla, hojaja,
  naj ju ńešu do hrobu,
  a mi chlopci, nośme za ńu žalobu.

 • Pridal: praktik .. 23.07.2006 23:54:16
  Pišňička z okolia Sabinova,co me moja babča nebožka dakedy špievac naučeli...jaki ty parobek,taká i ja dzifka,podzme še poľubic do hušiho chľifka! A ket mi še ľubeli ,ta huši gagali ,bodaj tote huši šicke pozdychali!Prišla matka s palicu,ta nas vypasala,bodaj tote huši karika trimala!!!
 • Pridal: plantac .. 14.06.2006 11:07:26
  Víľecel Gagarin na veľkim korabe a pan džon Kenedy za uchom še škrabe. Nijak mu neidze popod te bajuzy, že perše do neba vyľeceľi rusi. Titov a Gagarin veľke kamaraci, jeden za druheho aj život utraci.
 • Pridal: reveta .. 30.05.2006 22:22:07
  Hej,ňedaľeko Temešvaru spadla baba do ľekvaru,hej. Mušeľi ju vicahovac a potom ju oľizovac,hej,hej,hej.
 • Pridal: reveta .. 29.04.2006 15:28:09
  A zbočkoroch paľce vikukuju,jak kurčata kedz še nadžubuju..................spieva sa v jednej pesničke a "nadžubovaňe kurčat" je typické pre terajšie jarné obdobie.
 • Pridal: reveta .. 01.04.2006 15:36:29
  Čija vina macerina,hej roboty me ňeučila, ľem učila me tej roboty,hej s parobkami poza ploty.
 • Pridal: reveta .. 24.03.2006 18:52:33
  Mac moja mac moja a ja macerina,vidavala bim še eja,hoja,ja, aľe dze perina čuhaja. Mac moja mac moja, aľe ocec ňe muj, mac me vichovala šeja,hoja ja ocec doma ňebul čuhaja. Mišľim,ža tota starodavna pišňička je v sučasnosci aktualna bo chlapi idu za robotu mimo domova a o dzeci še staraju ľem mami.
 • Pridal: švabi .. 19.02.2006 8:13:37
  ? ... nam je to jedno mi peńeži nemame, ten chto ma peńeži idze g dochtorovi, chto peńeži ńema ĺeži doma chori, ...
 • Pridal: zos .. 04.02.2006 17:22:51
  Zahraj cigan fras ce trime,bo še mojej milej drime,hej totu,totu mojej milej notu.Chtoru ona rada mala,rada na ňu tancovala.Hej totu,totu mojej milej notu.
 • Pridal: zos .. 30.12.2005 16:26:07
  Ocec i zmaceru hľadaľi mi ženu,azda mi ňenajdu dajaku šaľenu.A oňi mi našľi takeho čudaka išla dojic kravy šedla pod bujaka.Jak doji tak doji bujaka za rohy,co je to za krava co mľeko ňedava.
 • Pridal: švábi .. 25.12.2005 19:04:43
  V tej švábskej ulici, vov šarišskim kraju, žijú sebe ľudze jak v dajakim raju. Hoc sme nebohaté, paňská duša v cele, šicke sme rodzina, šicke sme praceľe.
 • Pridal: zos .. 16.12.2005 23:27:58
  Zochabel me frajir a ja temu rada,ňebudzem chodzila jak chustečka bľada.Jak chustečka bľada,jak trava žeľena a budzem chdzila jak ruža červená.
 • Pridal: zos .. 16.12.2005 23:14:32
  Zbohom ocec,zbohom mac bo ja mušim rukovac. Zbohom cala rodzina idze Spišská mašina.
 • Pridal: ferinecko .. 09.12.2005 8:44:51
  Išla na pec a ja za ňu, spadla z peca a ja na ňu. Sukenki si hore vikasala,bile nožky ukazala
 • Pridal: zos .. 04.12.2005 14:21:27
  Pišňička o Prešovčanoch: Koňare,koňare dze sce koňe pašľi, stracila ja veňec,stracila ja veňec,stracila ja veňec či sce ho ňenašľi. Ňenašľi,ňenašľi ľem zme ho vidzeľi jak ho voda ňešla,jak ho voda ňešla, jak ho voda ňešla popod haj žeľeny.
 • Pridal: zos .. 02.12.2005 23:39:20
  A na hure a na hure oves pokošený,a do stožka a do stožka šumňe uložený.A v tym stožku šedzi lastovička Hančuš moja,Hančuš moja daj poboškac lička.Kebi ja ci, kebi ja ci ,lička boškac dala,ta ja bi še,ta ja bi še nigda nevidala.Sto raz ňe raz som ci povedala,idz odemňe ňestuj pri mňe ja ce ňevolala.
 • Pridal: zos .. 25.11.2005 21:45:37
  Starodavná pišnička: V murovanej pivnici piju vinko zbojnici, hej piju,piju červené,hej za peňeži kradzené. Buli bi me zabili pre dva snopky jariny, hej aľe ja som zucekal,hej do Uherskej krajiny. Do Uherskej krajiny do mestečka Temešvar, hej Temešvaru,Temešvar,hej z Temešvaru ženu mam. Budze dobra gazdyňa, rada noši do mlina, hej a zo mlina dodomu,hej ňeda ona nikomu.
 • Pridal: zos .. 24.11.2005 19:29:35
  Šaľená ja bula,že ja ce ľubila,šej hoj keľo mi tvoja mac čuda narobila.Čuda narobila i na ohvarjala,šej hoj a sama čudaka sina vichovala.
 • Pridal: zos .. 13.11.2005 13:21:30
  Kedz me ľubiš,ta me ľub,ta me ľub. A tu ňestuj jak ten slup,jak ten slup. Bo kec ty slup ,ja živa,ja živa. Ta ja bi še ľubila,ľubila.
 • Pridal: zos .. 12.11.2005 18:14:50
  Šedzi mucha na ščeňe,na ščeňe,na ščeňe Šedzi mucha na ščeňe,šedzi a špi. Šedzi a buvinka,potvora malinka Šedzi mucha na ščeňe,šedzi a špi.
 • Pridal: štofi .. 12.11.2005 14:00:07
  Išla mlada z mladym spac, neznala mu skadzi dac. Či zo zadku, či zos predku, taku mala jak ščetku.
 • Pridal: zos .. 11.11.2005 23:17:30
  A chto beťar na valaľe kedz ňe ja,chto vyštreľil z ľevorvera kedz ňe ja.Postavím še štyrom pejcom žandarom ja še volám Zamutovským beťarom.
 • Pridal: zos .. 10.11.2005 20:35:20
  A v Bardyjove jarmak budze, a v Bardyjove jarmak budze stara baba naňho pujdze, stara baba naňho pujdze. Priľecela čarna chmara, priľecela čarna chmara ta i jarmak rozehnala, ta i jarmak rozehhnala. Mala dzivku do vidaja, mala dzivku do vidaja i kravičku do predaja i kravičku do predaja. Ani dzivku nevidala, ani dzivku nevidala, ani kravu nepredala ani kravu nepredala.
 • Pridal: zos .. 10.11.2005 20:35:18
  A v Bardyjove jarmak budze, a v Bardyjove jarmak budze stara baba naňho pujdze, stara baba naňho pujdze. Priľecela čarna chmara, priľecela čarna chmara ta i jarmak rozehnala, ta i jarmak rozehhnala. Mala dzivku do vidaja, mala dzivku do vidaja i kravičku do predaja i kravičku do predaja. Ani dzivku nevidala, ani dzivku nevidala, ani kravu nepredala ani kravu nepredala.
 • Pridal: vlaďo .. 09.11.2005 6:45:06
  Kapura, kapura, na kapure rače, zochabil me frajir teraz za mnu plače. Ej ľem teraz mu prišla, hej dum ado rozuma, že ja mu najľepša frajirečka bula.
 • Pridal: barbora .. 04.11.2005 13:17:46
  V Trebišove višol divat taki, odavaju dzivki na kontraki. A moj ocec ňema dzešec tišic a do banki ňepojdze požičic.
 • Pridal: zos .. 23.10.2005 18:48:27
  A na našim mostečku,mostečku,prišla ku mňe moja mac spaličku./Dzivko moja keho frasa robiš, kec ty sama za frajirom chodziš/2x Nechodzim ja za frajirom sama ,bo ja ešči pre frajira mala./A chto chce mac šumnú frajirečku,ta naj pridze pod našu šopečku/2x.
 • Pridal: zos .. 18.10.2005 19:10:26
  Refren piesne: Tri džvizdečky na ňebe povedala ja tebe Nechoc do nas šuhaj bo ja ňe pre tebe.
 • Pridal: zos .. 05.10.2005 19:31:44
  A muj ocec taky bul,taky bul,koňa hľedal na nim bul, na nim bul.Koňa hľedal šiveho,šiveho,až do rana bilého,bilého.
 • Pridal: zos .. 05.10.2005 19:23:42
  Nežarli našo prašata něška rano,jednemu prašecu prišlo plano.Už něpomože jarec ani žito,ľem pomože horuca voda,nož a korito.
 • Pridal: zos .. 30.09.2005 16:21:59
  Mam ja ženu,mam ja ženu poraženú,kupim sebe,kupim sebe korbač na ňu.Tak ju budzem korbačovac,až ju budze,až ju budze poražovac.
 • Pridal: zos .. 30.09.2005 16:11:28
  Mam ja ženu,mam ja ženu poraženú,kupim sebe,kupim sebe korbač na ňu.Bo to žena veliký križ,ľem še ožeň,ľem še ožeň ta uvidziš.
 • Pridal: zos .. 22.09.2005 17:53:30
  Fčera večar na valaľe dal mi mily tri grajcare, a ja vžala taj rucila nechcu ja ce za frajira. Nechcu ja ce za frajira bo ty čarný a ja bila, ta bi mojo bilé celo od tvojeho počarnelo. (Pozn.: Spievať to na melódiu Macky Masser)
 • Pridal: zos .. 14.09.2005 18:09:43
  Kedz mi prišla kartka narukovac, dal som si muziku pririchtovac, muzikanci mojo zahrajce mi čardaš, peršeho októbra rukovac mam.
 • Pridal: zos .. 14.09.2005 17:52:18
  A jaký ty parobek taká i ja dzivka,podzme še poľubic do hušiho chlivka. A jak me še ľubeli ta huši gagali,bodaj tote huši šické pozdychali!
 • Pridal: zos .. 11.09.2005 10:37:08
  Šofere,šofere dze vašo motore,tam dolu v garažu i na štacijoňe.Šofer še opije motor sam keruje, na každej zastavke dzivče pociluje.
 • Pridal: zos .. 11.09.2005 10:30:31
  Na Vychodze v každom domku varia ľudze samohonku,bandurkovú i šlivkovú dzevedzešat percentovú.
 • Pridal: marek .. 18.08.2005 7:22:25
  Có še mi staló v nédzeľu ranó štúrim rúku do kešéni péňeži maló Či som ich prepíl či som ich stracíl či som svójej nájmiléjšej zá noc záplacíl Áni néprepíl áni néstracíl ľém som svójej nájmiléjšej zá noc záplacíl
 • Pridal: marek .. 18.08.2005 7:18:54
  Ket som ja bul gavaľirom mal som stado za gaľirom stado še mi rozskakalo ľem mi galir potarhalo Nič to nič za to nič fčera bula paľenečka dneška nič
 • Pridal: marek .. 17.08.2005 21:58:44
  Pesnička: Moja žena čisto trime neruši še pavučine šmecoch pulno v každym kuce a v posceli strach bloščice Nič to nič zato nič fčera bula paľenečka neška nič
 • Pridal: marek .. 17.08.2005 21:55:37
  Pesnička: Kec som prišol z Ameriki do teho kraju ta som prepil za jednu noc tristo doľaru a ja na to nič nedbám ľem kec ja še dobre mám po uľici každy kriči veľkomožný pán Ešči ja mam kaát novy ľem bez cherbata a ten druhy ešči ľepší bo sama plata a ja na to nič nedbám ľem kec ja še dobre mám po uľici každý kriči veľkomožný pán Ešči ja mám tri frajirky co me ľubujú ľemže oni muj bugeľar bars vypražňujú A ja na to nič nedbám ľem kec ja še dobre mám po uľici každý kriči veľkomožný pán
 • Pridal: marek .. 17.08.2005 21:51:15
  Starší Bardejovčania určite pamätajú krčmu "U Tulenka" ktorá sa niekedy nachádzala v miestach kde je teraz križovatka pod športovou halou. Pesnička : Tu stuj koňu Pejka tu dobra paľenka co ju naľivala Hanča u Tuľenka co ju naľivala Hanča u Tuľenka Hanča u Tuľenka a Marča na Brane tu stuj koňu Pejka nič še ci nestaňe tu stuj koňu Pejka nič še ci nestaňe
 • Pridal: laco-rača .. 09.06.2005 18:31:39
  V 1938 som ako chlapec počul takúto hanlivú pieseň: Ket sme rukovali na Košici, buľi sme tam tidzen na hranici.To by sce še ľudze čudovali, jake to Maďare vojsko mali. Kabat, nohavice na zaplace, puška co na muhy, na špagace, topanky veľike na dva laby a v nich suche laby kalaraby.
 • Pridal: laco-rača .. 09.06.2005 18:23:38
  Keby Pan Buh hcel urobic to čudo, že by zmenil Topľu na vino a ja by bul stara Ondava, že by do mne Topľa vcikala. Netreba melódiu?
 • Pridal: vlado .. 05.06.2005 9:55:56
  Tota pišňička še špiva ked ce ohvaria švekra: V Lenartove medza baby na ňej šedza, tak me ohvariaju dobre me nezjedza. Keby ohvariali len dajake cudze, ale me ohvaria co mi švekra budze
 • Pridal: šafar .. 19.05.2005 17:04:01
  Pásol som ja bele husky,ty ši pásla kačky, ja ľehnul dolu bruškom a ty horeznačky.
 • Pridal: šafar .. 19.05.2005 17:01:54
  Javore,javore,žeľený javore otvorže mi, milá maľované dzvere. Dzvere otvorila a sama še skryla,bodaj ši še,bodaj do roka skurvila!
 • Pridal: ferinecko .. 24.02.2005 16:34:32
  išla na pec a ja za ňu, spadla z peca a ja na ňu. Sukenky si hore vykasala, bile nožky ukazala
 • Pridal: ja .. 18.11.2004 12:46:30
  Dala bim ci dala, aľe maš maľučki, nedošahnul by ši ľem do polovički.... /teľo som začula cez oblak jak dakto špival, kec dakto zna jak to pokračuje, naj dopiše.Pitala mi še kolegu v roboce, ale ten kazal, že co ešče chcem,že šicko tam jasne a daľej še už nič neda robic/
 • Pridal: monika .. 13.01.2004 13:14:46
  a na medzi ceresenku a pod medzu dva prespalo se svarne dzivce na mne poveda na keho by povedala kec ne na tebe sak si dnoval i nocoval a ja pri tebe nosil si mi do posteli cervene vino zeby chlapca pokersceli na tvojo meno
 • Pridal: barbora .. 15.12.2003 17:38:28
  SPIEVANÁ BALADA: (Prvá sloha sa nezachovala. Refrén "kukovečka, kuk" vzhľadom na rozsiahlosť balady uvediem iba na začiatku.) 2. V tom kaštiľu krasna panna, kuk. V tom kaštiľu krasna panna, rada bi śe vidavala, kukovečka, kuk. 3. Panno, panno, ja bi ce vźal, kuk. Panno, panno, ja bi ce vźal, kebiś brata otrovila, kukovečka, kuk. 4. Jak že ja ho otrovic mam, kedz ja tomu sposob ňeznam. 5. Ic do haja źeľeneho, ulap hada jedoveho. 6. A rozkraj ho na tri kusi, daj Janičkoj na tri misi. 7. Už Janičko z ľesa idze, maľovane drevko ňeśe. 8. Haňčo, śestro, coś varila, žeś cali dvor zaśmerdzila. 9. Varila ja fizu ribu, tvojmu śerdcu ku užitku. 10. Jak Janičko z peršej chľipnul, za pravi bočok śe scisnul. 11. Jak Janičko z druhej chľipnul, za ľevi bočok śe scisnul. 12. Jak Janičko z trecej chľipnul, za śerdečko śe von scisnul. 13. Haňčo, śestro, ic na vinco, naj ochladzi mojo śerdco. 14. Pokim Haňča z vincom prišla, i z Janička duša višla. 15. Smutňe zvoni vizvaňaju, Haňču śestru už kapčaju. 16. Ruža, ruža, bila ruža, ňemam brata, aňi muža. 17. Bratam´ sebe otrovila, mužam´ sebe odpudzila. ........ (Poznámka: fiza riba - ide pravdepodobne o jeseterovitú rybu vyzu. )
 • Pridal: barbora .. 10.11.2003 16:50:57
  Paródia na VEŚ TI ZAJDU I JA ZAJDU, POJDZEME DO MĽINA: Veś ti tašku i ja tašku, pojdzeme do školi. Opitame śe školňika, či učiteľ chori. A školňik nam tak povedal, že učiteľ chori, chori, chori, chori, ňepojdzeme za dva tižňi do tej našej školi.
 • Pridal: barbora .. 23.09.2003 16:12:20
  (ČASTUŠKA alebo HUMORESKA): 1. Ľeto śe minulo, źimne dňi nastali a mi s kamaratom (? ...vybrali sa na vohľady). 2. Idzeme po cesce, štretľi sme bačika, scel sebe zakuric a ňemal švabľika pripaľic. 3. Švabľik sme mu daľi a sme śe spitaľi, dze take bivaju, co dzivočku maju na vidaj. 4. Prišľi sme pod oblak, do oblaka kukli, od veľkoho śmichu dobre sme ňepukli napoli. 5. Stari pipku kuri, mlada višivala a stara s papuču bľichi zabijala v posceľi. 6. Vojdzem do prikľeta, cma tam jak v komiňe spadľi sme do šafľa, dze buľi pomije pre śviňe. 7. Stari dobri čľovek hňec pošila staru, ic jim priňeś chľeba i harčičok cmaru naj jedza. 8. Cmaru sme zapiľi, chľeba zakušiľi aľe do pitačok sme śe ňepuśčiľi tot večar.
 • Pridal: mary .. 16.09.2003 22:31:06
  Kamaratki mojo verne ostavajce zdravi, bo ja ňeška ostatňeras s vami, bo ja idzem do tej cudzej žemi, ot tej mojej, ot tej mojej predobrenej maceri. Poce vi me z domu viprovadzic, kamaratki mojo verne, jak vas mam zohabic.
 • Pridal: mary .. 16.09.2003 22:26:04
  Zaľubena ja beťaru dotebe, aňi ňeznam či jes krajši od tebe, tak mi ľežiš v mojim šercu hľiboko, jak to ňebo ot žemi je visoko, sama ňeznam čo mojo šerco čeka, mišeľ moja ľem za tobu uceka.
 • Pridal: barbora .. 24.02.2003 16:49:43
  Ej, šumna ja dzivočka, ej, aňi mi pari ňit, ej, aňi v Trebišove pre mňe frajira ňit. Ej, aňi v Trebišove, ej, aňi v Megľisove, ej, aňi u Vojčicoch na tich troch uľicoch.
 • Pridal: gabi .. 19.02.2003 20:20:04
  Na vichodze dobre žic,dobre žic,každe rano kave pic,kave pic a na obid hovedzu poľivku a na večar ľubovac frajirku...
 • Pridal: vihodňarka .. 14.02.2003 7:36:24
  1. Pijeme, pijeme, a sme ňe pijane. Či paľenka slaba, či poharki male. 2.Čuduju še ľudze za co pijak pije. Predal psa v Šarišu, suku v Jarabiňe.
 • Pridal: vihodňarka .. 14.02.2003 7:35:04
  1.Pil som včera pijem ňeška , prepil som ja kalap dzeška. Co mi budze moja mac povedac, kedz ja budzem kalap hľedac.
 • Pridal: vihodňarka .. 14.02.2003 7:33:51
  1.Zaspala paľenka, poharik ju budzi. Staň paľenka hore a idz medzi ľudzi. 2.A ja na tu hriatu paľenečku zvikla, kedz še jej napijem ta som jako cvikla. 3.A ona me zato, dze najvekše blato. Dze me ruci tam me ruci, šak ňemožem za to
 • Pridal: vihodňarka .. 11.02.2003 11:41:47
  1. Vihodňare hadzi poznaju jich všadzi. Ľem piju borguľu,ľem piju borguľu,ľem piju borguľu ,potom še ľubuju. 2. Ľubuju še ňeška, budu i v sobotu. Potom vše zabudňu, potom vše zabudňu, potom vše zabudňu na šicku robotu.
 • Pridal: vihodňarka .. 10.02.2003 13:27:42
  1. Pila vino, pila pivo, nošela čepec na krivo, šej haj jedenac , dvanac, trinac, šternac, petnac, šesnac, šidzemnac, ošemnac. 2. Pila trunek i paľenki, už jej koňec ňedaľenki,šej haj jedenac, dvanac, trinac, šternac, petnac, šesnac, šidzemnac, ošemnac.
 • Pridal: martin .. 08.02.2003 1:40:15
  1. V prešovskej kasarni, hej vysoko oblaki, v prešovskej kasarni, hej vysoko oblaki, ktože moju milu, hej dnes večar oblapi, ktože moju milu hej dnes večar oblapi. 2. Ja ju neoblapim, hej oblapi še sama, ja ju neoblapim, hej oblapi še sama, popri mojim bočku, hej šabľa opasana. Popri mojim bočku, hej šabľa opasana. 3. Šabľa opasana, i češki gver do ručki, šabľa opasana, i češki gver do ručki. Pujdzem še muštrovac, hej na ševerske lučki, pujdzem še muštrovac, hej na ševerske lučki.
 • Pridal: vihodňarka .. 06.02.2003 9:01:35
  1.Maľare, maľare, maľujce mi skriňu , bo ja ša vidavam na druhu dzedzinu. 2.Maľare, maľare, šumňe ju maľujce, za mojo peňeži, farbi ňešanujce. 3. Topanečki mojo, jak mi nošku scisľi, starodavni frajir, nazad na mňe mišľi.
 • Pridal: gabi .. 04.02.2003 22:59:04
  Ket śi prišol śedňi sebe,moja dzivka ňe pre tebe,moja dzivka pre grofika,co jej kupi medovňika...
 • Pridal: gabi .. 04.02.2003 22:54:27
  Čomu śi śe ňeožeňil roňďošu,pokim bula paľenečka po grošu a teraz už paľenečka po śtiri po śtiri,ňeožeňiš śe roňďošu tej žimi.....
 • Pridal: barbora .. 03.01.2003 17:10:25
  Kračuňska: Kedi jasna hvizda z ňeba vichodzila, tedi Panenka Marija sina porodzila. Jak ho porodzila, šumňe mu śpivala, hajaj beľaj, sam sin Boži, bo ja bi bars spala. Počekaj ti, mamko, jednu hodzinočku, pokeľ ja ci pojdzem priňes z ňeba koľisočku. Z ňeba koľisočku, z raja perinočku, počekaj ti, mamko moja, jednu hodzinočku. Sinu moj, sinu moj, či biś to urobil? iśči ľem jedna hodzina, jak śi śe narodzil. Mamko moja, mamko, či biś to verila, že ja stvoril ňebo i źem i šicki stvoreňa.
 • Pridal: štofi .. 23.12.2002 23:25:32
  Povzbudzovanie futbalového mužstva: Šala baba šala mak ! Hej hej hej ! Co šala, mak šala, jak šala, tak šala, ciki caki ciki cak, hej hej hej !
 • Pridal: feri z lipian .. 23.12.2002 13:14:57
  Nebudzem dobri,nebedzem.Hoc me porežu na buben.Na bubne budú bubnovac.Budzeš Ty mila banovac.Na poli bida doma dva. Za pecom dzeci hromada. Zeberce dzeci lopatu. Ice do karčmi po tatu. Ach mamko,mamko mamičko. Tato je spiti jak bičko.
 • Pridal: barbora .. 05.12.2002 17:15:24
  U nas kedz čepia mladu, ta jej śpivaju: 1. Hej, ľena, ľena, źeľena ľena, jaka z našej pajtašočki prekrasna žena. 2. Hej, oves, oves, źeľeni oves, naco śi śe vidavala, kedz neznaš mores. 3. Hej, prutki, prutki, źeľeni prutki, naďabla śi zaňho išla, kedz . . . . Aľe bars šumni redovi taňec, chtori ma podľa potrebi teľo slohoch, jak dluho śe tancuje, pokim mladu cala fameľija ňevitancuje.
 • Pridal: vihodňarka .. 05.12.2002 8:27:58
  1. Parta moja parta,žeľeni veňec,už ci je Haničko, ostatni koňec 2.Kukňi še Haničko,na vysoki kľinčok,dzeš sebe vešala svoj želeny venčok 3.Pokukaj Haničko,hore do povali žebi tvojo dzeci čarne očka mali 4. Kedz ju začepčľi v pisk jej viľepiľi žebi pametala že čepec dostala
 • Pridal: vihodňarka .. 05.12.2002 8:20:06
  1.Budzeš ty Haničko,ej, budzeš ty ujukac,kedz ce budze tvoj muž,ej, poza uši pukac 2.Kedz ce budze tvoj muž,ej, budze to ľem z lasky,ale kedz ce šveker,ej, budu i kolbasky
 • Pridal: vihodňarka .. 05.12.2002 8:18:09
  1.A muj frajir taki pišni parada - Neobuje ňigdaj čižmi parada -Ľem obuje bočkoriska parada parada -Po koľena onučiska parada 2.Dajže bože daj taki mor parada - že bi umar ten frajir moj parada- Ja bi za ňim banovala parada parada - Tri dni bi som tancovala parada
 • Pridal: vihodňarka .. 05.12.2002 8:13:14
  1.Stracela ja stracela ja stracela - Co ja rada do kojscela nošela - Stracela ja stracela ja pacerki - Sama ňeznam sama ňeznam dze čerkľi -Čerkľi voňi čerkľi voňi na dvore -Staveľi še pri švekrinej komore.2.Stracela ja stracela ja obručku -Co mi treba co mi treba na ručku - Stracela ja ten perscenek ze zlata- Schuľal še mi schuľal še mi do blata - A teraz še bzudzem mušec strahovac - Či me budze moj mužiček ľubovac.
 • Pridal: barbora .. 04.12.2002 17:28:22
  Ča, volki, do stodolki, ča, volki, do ľesa. Polamali śe na voźe šicki štiri koľesa. Koľesa śe polamali, koľesaroch ďabli vźali, ča, volki, do stodolki, ča, volki do ľesa ...
 • Pridal: barbora .. 22.11.2002 17:15:12
  A jak ja śe vidavala, bul to śvet, bul to śvet. Nośila ja sukenečku sami kvet, sami kvet. A jak ja śe vidala, sukeň śe mi podrala, ľem mi dzira popri dzire zostala, zostala.
 • Pridal: barbora .. 22.11.2002 17:09:07
  Uśňi, že mi uśňi, veľiki virośňi. Veľiki jak i_i ja, bili jak lelija. - Ľuľaj, že mi ľuľaj, ľem śe ňeviguľaj. Z novej koľiso_očki, do čarnej žemočki. - Haju, haju, haju, pre tebe me laju. Najbaržej v ňedze_eľu, kedz u karčme hraju. - Kedi murovali śivu kameňicu, vihnali na pa_aňske chudobnu gdovicu. - Chudobna gdovica horko zaplakala. Až śe kameňi_ica na prach rozsipala.
 • Pridal: barbora .. 20.11.2002 15:34:20
  Daj, Bože, zdrave, teraz pijem prave. Trimem pohar v pravej ruce, dobre śe mi ňeroztluče, daj, Bože, zdrave. - Spievaný prípitok pri slávnostnej príležitosti, napr. na svadbe.
 • Pridal: vihodňarka .. 20.11.2002 9:44:14
  ... a teraz totu našu : "Podaj mila podaj fľašu.." To sa povie, keď už nikoho nenapadne ďalšia pieseň:o)))