Porekadlá

Pridať nový záznam do kategórie Porekadlá...


 • Pridal: žvofik .. 20.06.2018 11:50:09
  Možno cala pripovidačka ?
  Kazal pan,
  pan psovi,
  pes chvostovi.
  Pes sebe ľehnul,
  chvust śe ańi ňehnul.
  Kazal pan,
  muśel sam !
 • Pridal: teľov .. 01.01.2013 14:04:23

  Śmich – najĺepša medecina .

 • Pridal: th3m0r0n .. 07.03.2012 10:28:55
  Kazal pan, mušel sam. Pán prikázal, musel sám.
 • Pridal: th3m0r0n .. 07.03.2012 10:28:07
  Zapomnul vul, že ceľecom bul. Zabudol vôl, že teľaťom bol.
 • Pridal: žvofik .. 01.01.2012 0:24:38

  Buc spokojni s malom, ... na veĺo, ĺehko zviknuc
 • Pridal: teĺov .. 01.01.2010 16:14:34

  Ĺiščim, ĺičim,
  zaĺičujem,
  pes ma štyri nohi, piatu ric,
  pohojime nebudze ci nič.

 • Pridal: barbora .. 01.09.2009 15:53:04
  Trime śe jak pražny mech pri povnim.
 • Pridal: lenka .. 27.03.2009 13:21:38
  Nechcaca kmotrička źedla calu hus
 • Pridal: marian .. 25.02.2009 14:39:10
  Sity konik poperduje,hladny ani nebzikne.
 • Pridal: teľov .. 16.01.2009 21:25:48

  Ďabol mu dal
  ďabol ho vźal
 • Pridal: švabi .. 01.01.2009 9:06:27

  Kuń dojdze slavi kopitami –

  vichodńar s jazikem


 • Pridal: dusi .. 21.09.2008 15:00:09
  Trepe še jak ľuteran do neba.
 • Pridal: teľov .. 01.01.2008 15:27:01
  Praźni klas dzviha dohuri
 • Pridal: nuklik .. 15.11.2007 3:58:26
  Ani chlip, še neda naraz zejsc.
 • Pridal: sss .. 14.11.2007 19:07:57
  Dajak bulo, dajak budze.
 • Pridal: barbora .. 06.08.2007 16:23:43
  Za korunu bi sebe dal koľeno vertac.
 • Pridal: barbora .. 25.07.2007 13:07:31
  Kedz śe vedze, ta śe vedze. ...Jeden neúspech stíha ďalší. alebo Lepí sa smola na päty.
 • Pridal: barbora .. 19.04.2007 16:14:22
  Jedno ľiči, druhe kaľiči. ...poukázanie na nežiaduce účinky lieku
 • Pridal: mokurik .. 04.04.2007 13:07:49
  Kedz še darí, ta še darí! (keď sa všetko kazí)
 • Pridal: mokurik .. 04.04.2007 12:34:53
  Koňa hľedal, na nim bul.
 • Pridal: barbora .. 21.03.2007 13:51:20
  Śmeje śe jak meśačok na hnoju.
 • Pridal: barbora .. 12.02.2007 10:09:47
  Aňi Pamboch ňestvoril śvet za jeden dzeň.
 • Pridal: barbora .. 29.01.2007 16:57:13
  Chto ňeslucha oca, matku, ten upadňe do upadku.
 • Pridal: aja .. 14.01.2007 16:46:02
  Nemala roboti,narobela klopoti.
 • Pridal: žvofik .. 14.01.2007 0:19:54
  Klam śe zradzi sam
 • Pridal: žvofik .. 09.01.2007 23:04:37
  Marne celom vabiš, ket ten druhi ma hluche oka
 • Pridal: barbora .. 05.01.2007 12:50:58
  Na koňu śedzi a koňa hľeda.
 • Pridal: paskudka .. 26.12.2006 2:19:20
  Jake požič, take vrac.
 • Pridal: paskudka .. 26.12.2006 2:16:55
  Ked je medzvedzovi dobre, idze na ľad tancovac.
 • Pridal: paskudka .. 26.12.2006 2:15:41
  Ľeta jak suka s prebitu labu.
 • Pridal: anna .. 17.11.2006 17:37:36
  Pridze glupi co to kupi!
 • Pridal: paskudka .. 26.10.2006 23:46:56
  Kemu pán Boh ta temu i šicke svaté.
 • Pridal: teľov .. 13.10.2006 8:03:23
  dobri čĺovek ńikemu ńeubĺiži
 • Pridal: teľov .. 13.10.2006 8:01:37
  dobreho ńechvaĺe planeho śe boja - ľudia sú závisliví a bojazliví
 • Pridal: šariš .. 05.08.2006 8:54:24
  jaki čas taki klas - od počasia závisi úroda
 • Pridal: nick .. 11.07.2006 14:45:41
  Koza z voza a vozovi lekčejši.
 • Pridal: nick/olaj/ .. 10.07.2006 13:30:00
  Lem prazdni klas hore hlavu trime.
 • Pridal: nick/olaj/ .. 10.07.2006 13:24:58
  Od roskošu še psi bešňa.
 • Pridal: nick/olaj/ .. 10.07.2006 13:23:58
  Hlava šiveje a ric šaleje.
 • Pridal: nick/olaj/ .. 07.07.2006 15:00:55
  Vilija rada dzeci pobija.
 • Pridal: nick .. 04.07.2006 17:37:26
  Obecunka, šalenému radosc.
 • Pridal: nick .. 04.07.2006 17:36:44
  Jakú mala, takú dala.
 • Pridal: nick .. 03.07.2006 17:54:54
  Šilené pacere do neba neidu. Vynutené konanie nemá účinok.
 • Pridal: širaš .. 03.07.2006 14:09:01
  Picha ďablom dicha
 • Pridal: širaš .. 03.07.2006 14:06:29
  Vlasńa chvala z harla pachńe
 • Pridal: širaš .. 03.07.2006 14:05:16
  Gluposc, pišnosc, lakomosc na jednim dreve rośńu
 • Pridal: kereštvej .. 29.06.2006 10:10:57
  každi pes inakši breše -každý po svojom koná
 • Pridal: žvofik .. 28.06.2006 6:37:11
  zedar talpu aš do brandzoĺa - ženie veci do krajnosti
 • Pridal: kereštvej .. 27.06.2006 8:31:27
  ten naš šef ma vibrakovanu i hlavu
 • Pridal: žvofik .. 26.06.2006 15:15:52
  Braĺi śe v maju
 • Pridal: mamka .. 21.06.2006 14:41:05
  lenivosť a psota za sebu chodza
 • Pridal: žvofik .. 16.06.2006 7:37:36
  Šicko v božich rukoch - nevedno predpovedať budúcnosť
 • Pridal: reveta .. 04.06.2006 16:32:02
  Studzeni maj v stodoľe raj..............možno,že tohto roku to aj bude
 • Pridal: švábi .. 04.06.2006 9:41:13
  Jake bojisko taki gazda - podľa stodoly (prostredia) poznaš gazdu
 • Pridal: švábi .. 03.06.2006 9:57:15
  Bohatstvo - zavisc, chudoba - nenavisc - >nerovnosť plodí zlo
 • Pridal: švábi .. 03.06.2006 9:45:50
  Mudri bohaci, glupi traci
 • Pridal: kereštvej .. 03.06.2006 9:23:29
  ma un bomgaroch - ma filipa - je prifíkaný
 • Pridal: barbora .. 02.06.2006 11:32:06
  Trafilo śe mu, jak śľepej kure zarno.
 • Pridal: žvofik .. 01.06.2006 14:53:22
  bĺiśči śe jak zlato - výrazne
 • Pridal: śvábi .. 30.05.2006 20:58:01
  kolo cintira śe chorobi blukaju
 • Pridal: kereštvej .. 30.05.2006 8:11:36
  Ket maj źimni, kabati ńebivni - Studeny maj, v stolole raj - Ak je maj chladný, rok nebude hladný
 • Pridal: kereštvej .. 29.05.2006 21:27:51
  chto śe zo psom zabavja, ten z bĺichami narabja - pamätaj na následky
 • Pridal: .. 29.05.2006 8:43:51
  pridze ĺeto vischńe blato - neprijemnosti zakrátko pominú
 • Pridal: śvábi .. 28.05.2006 22:26:41
  mĺinar ot muki, zlatńik ot zlata, blatńik ot blata - prostredie vidno na človeku
 • Pridal: śvábi .. 27.05.2006 22:31:43
  i bitńik, i pitńik - i do bitky, aj ku poharičku
 • Pridal: teľovik .. 25.05.2006 23:25:41
  poprevracaĺi stoli hore birdi - a nezostal kameń na kameni
 • Pridal: mowamuwemé .. 24.05.2006 20:44:00
  bidńe śe žilo i bidńe jedlo
 • Pridal: mowamuwemé .. 24.05.2006 19:12:09
  pan kolače a bidni plače - ubožiak nemá ańi čo jesť, kým pán sa prejedá
 • Pridal: mowamuwemé .. 24.05.2006 16:02:53
  ńit vekšej bidi jak pijana baba
 • Pridal: mowamuwemé .. 24.05.2006 16:02:12
  bida i na pecu najdze človeka - pred zlom neujdeš
 • Pridal: mowamuwemé .. 24.05.2006 16:01:48
  ńezadavaj sebe bidi - neznepokojuj sa
 • Pridal: teľov .. 24.05.2006 15:45:19
  bida tej nevesce co ju śvekra nechce
 • Pridal: barbora .. 23.05.2006 15:01:37
  V Americe dobre žice, kedz ňerobiš, poraźi ce.
 • Pridal: mowamuwemé .. 21.05.2006 21:22:30
  bez cukru kava, bez rozumu hlava - všetko si žiadad komplexnosť
 • Pridal: mowamuwemé .. 17.05.2006 6:34:29
  beśeda - rozhovor, beśeda śe tam vedla o ńej, spôsob rozhovoru, jazyk, nárečie, slang, úroveˇ, vzdelanie, prejav, forma, obsah, štýl, ńehańbi śe za svoju beśedu, jaki človek taka beśeda - podľa reči poznáš človeka, človeka po reči - vtáka po perí
 • Pridal: reveta .. 08.05.2006 13:22:04
  Aj dobri majster še raz utňe.
 • Pridal: reveta .. 08.05.2006 13:18:32
  Daj še do kopi z muchu, ta doľeciš najdaľše na hnojisko.
 • Pridal: kereštvej .. 07.05.2006 12:11:49
  dluhu kolbasu, kratku kazeń, miluje každi blazen
 • Pridal: kereštvej .. 07.05.2006 12:01:48
  dochtorik i śedlaček zanju vecej jak sam dochtorik
 • Pridal: kereštvej .. 06.05.2006 19:46:56
  skurčiš śe jak babin pes - aj na teba doľahne nešťastie
 • Pridal: kereštvej .. 06.05.2006 11:02:33
  dze baba śedzi na zatku ~ tam malo poratku, o lenivej, neporiadnej žene
 • Pridal: reveta .. 05.05.2006 19:39:26
  Vrana k vraňe šeda,rovni rovneho si hľeda.
 • Pridal: reveta .. 05.05.2006 19:37:34
  Hlava šiveje,ric šaľeje.............hovorí sa tomu,kto sa žení ešte raz vo veku okolo 60.
 • Pridal: švábi .. 04.05.2006 6:14:48
  * algustova źimota bere ĺetu života - chladno v auguste kráti leto, Horný Šariš
 • Pridal: reveta .. 30.04.2006 18:10:05
  Nichto ňemladňe,aľe každi starňe.
 • Pridal: žvofik .. 28.03.2006 20:30:37
  jak na počatku, tak na ostatku
 • Pridal: johan .. 24.03.2006 15:58:11
  Vysadz žobraka na koňa a neuvidzš ani koňa ani žobraka
 • Pridal: johan .. 24.03.2006 15:56:46
  Daj somarovi rozum a osere ci plot
 • Pridal: johan .. 24.03.2006 15:56:06
  Krive drevo je furt ľem krive drevo
 • Pridal: reveta .. 03.03.2006 19:41:28
  Ňebudze zo psa slanina bo bi bula pod psa.
 • Pridal: reveta .. 02.03.2006 20:01:34
  Zli majster ,horši jak kat.
 • Pridal: švabi .. 14.01.2006 23:26:22
  bida temu domovi, dze rozkazuje krava volovi
 • Pridal: švábi .. 05.01.2006 13:32:08
  śmich bez pričini, priznak bortačini, (František Rusnák, 1951)
 • Pridal: ferinecko .. 22.12.2005 11:21:29
  Trafena huš zagaga. Známe porekadlo .
 • Pridal: zdenoeddie .. 14.12.2005 0:26:37
  Ked chceš žic,mušiš dric.
 • Pridal: zdenoeddie .. 14.12.2005 0:19:43
  Panbuh nenahľivi,ale pametľivi.
 • Pridal: zdenoeddie .. 14.12.2005 0:16:27
  I s malym šaškom še da zahrac veľke divadlo.
 • Pridal: jarko .. 07.12.2005 11:55:23
  Sr.... do vlastneho hnizda /ohovárať vlastnú rodinu/
 • Pridal: zos .. 06.12.2005 20:45:23
  Po každej reči,vypic še svedči.................tak Nazdrave!
 • Pridal: jarko .. 24.11.2005 8:12:32
  Nucene pacere do ňeba neidu./Nútiť sa do nejakej práce/ Ked ďabol z lisky ľeci/Robiť dačo na posl. chvíľu/ Jakí Pan Buch pomahaj, takí Pan Buch visliš/ako ty mne, tak ja tebe/
 • Pridal: barbora .. 07.11.2005 15:31:35
  Siti koňik poperdzuje.
 • Pridal: gaspix .. 30.10.2005 22:59:21
  Ked nečuri ta aspoň kapči. :o)
 • Pridal: gabi .. 25.10.2005 12:45:25
  Skadzi ďabľi, stadzi i šicke svate...všetci máme chyby
 • Pridal: zos .. 22.10.2005 14:45:54
  Nebudze zo psa slanina ani z vlka baranina.
 • Pridal: zos .. 22.10.2005 14:43:49
  Nebudze zo psa slanina bo by bula pod psa.
 • Pridal: zuzana .. 12.10.2005 22:30:19
  Jaky krak, taky krak, lem kec sa jest za co skryc... (o výbere muža - na vydaj)
 • Pridal: les .. 18.09.2005 0:33:01
  Cigan i na šibeňicu privikňe.
 • Pridal: les .. 10.09.2005 10:44:29
  Z malym Gasparkom velke divadlo nezabavis
 • Pridal: jasubi .. 08.08.2005 9:34:41
  Za korunu by voš do Vikartovec durila Oči napasc a bruch vytrasc
 • Pridal: gabi .. 06.07.2005 10:19:43
  Šicko od Boha, ľem ceľe od kravi
 • Pridal: gabi .. 06.07.2005 10:16:14
  Co zo šumnej miski, ked je praźna
 • Pridal: mamka .. 04.07.2005 14:09:43
  Lepší doma krajec celý jak v cudzine krava celá
 • Pridal: barbora .. 29.03.2005 10:01:50
  Pošla krasa do frasa.
 • Pridal: ferinecko .. 24.02.2005 16:45:50
  jaká matka taka Katka.
 • Pridal: ferinecko .. 24.02.2005 16:45:30
  jaky pán taký krám.
 • Pridal: barbora .. 21.12.2004 13:18:13
  Keľo chižov, teľo križov. A každi inakši.
 • Pridal: barbora .. 29.10.2004 13:17:54
  Aňi pes ňeži (nezje), pokim ňepovaľa. ..... Ak spadne jedlo na zem.
 • Pridal: feri .. 13.10.2004 15:33:17
  z duba šahovina, z Gdovina ..ujovina
 • Pridal: barbora .. 29.09.2004 17:12:34
  Pri veľo baboch dzecko zahiňe.
 • Pridal: barbora .. 21.09.2004 9:55:28
  Hlupi ňerozumi a mudri še ňepočuduje.
 • Pridal: barbora .. 21.09.2004 9:53:33
  Dze ňitka najceňša, tam še urve.
 • Pridal: barbora .. 21.09.2004 9:51:49
  I šviňa gazdiňa, kedz ma u čim. - Dobre sa šafári, keď je s čím.
 • Pridal: vihodňarka .. 22.07.2004 9:09:43
  Na svateho Ignaca - ľetko še obraca !
 • Pridal: vihodňarka .. 22.07.2004 9:09:20
  Svata Anna - žitko žala!
 • Pridal: vihodňarka .. 22.07.2004 9:09:04
  Na Jakuba - hrom do duba!
 • Pridal: barbora .. 28.05.2004 16:08:30
  Tri dňi chodu, dzeň hoscini. ..... Vynaloženie neprimerane veľkého úsilia na niečo.
 • Pridal: vychodňark .. 03.05.2004 14:22:40
  Maria nohy umyla a päty ostali. / Povrchne urobená práca /
 • Pridal: barbora .. 02.04.2004 16:52:20
  Ja ňič, ja muzikant.
 • Pridal: barbora .. 12.12.2003 15:53:48
  Napľuj ku**e do oč, ta duma, že diždž pada.
 • Pridal: barbora .. 04.11.2003 17:34:05
  Každi ma pod gačami ľem holu ric. ... (múdrosť zo Spišskej Novej Vsi)
 • Pridal: barbora .. 17.09.2003 13:13:42
  Spolki - ďablovo volki. ... Spolky plodia nedorozumenia a zvady.
 • Pridal: vihodňarka .. 17.09.2003 8:16:30
  Mali chlop - veľka palica. ( šarišské vyjadrenie "napoleonovského komplexu")
 • Pridal: vihodňarka .. 17.09.2003 8:15:36
  Hlad - psu brat.
 • Pridal: vihodňarka .. 17.09.2003 8:15:26
  Koňe chľib dorabjaju a somare ho pojedza...
 • Pridal: vihodňarka .. 17.09.2003 8:15:01
  Jak Kubo Bohovi - tak Boh Kubovi.
 • Pridal: vihodňarka .. 17.09.2003 8:14:36
  Ňikdze s kolačami ploti ňehradza. ( Nikde nie je až tak dobre...:o)))
 • Pridal: vihodňarka .. 17.09.2003 8:13:35
  Jaki išol - taki stret.
 • Pridal: vihodňarka .. 17.09.2003 8:13:13
  Taki jarec naroš co žabkom po oči....
 • Pridal: vihodňarka .. 17.09.2003 8:12:48
  Dze pijak - ta ňijak...
 • Pridal: barbora .. 20.08.2003 16:34:01
  Chto stracil, naj hľeda. Chto našol, naj ňeda. ... Akési nepísané pravidlo.
 • Pridal: barbora .. 20.08.2003 16:30:54
  Chto śe ohlaśil, tot śe opraśil. ... Kto sa ozval, ten zasmradil. Trafená hus zagágala.
 • Pridal: barbora .. 18.08.2003 17:36:12
  Pristaňe mu, jak psu zvoňčok. ... Nehodí sa mu.
 • Pridal: vihodňarka .. 18.08.2003 6:40:05
  Šila parala - bodaj roboti mala... - keď niekto niečo robí bez rozmyslenia, bez osohu, nedostatočne...
 • Pridal: gabi .. 14.08.2003 14:29:15
  Obecunki-šaľenemu radosc....sľuby sa sľubujú, blázni sa radujú
 • Pridal: josko .. 12.08.2003 11:49:12
  Taka rodzina - muj dzedo tvojej babe pchal do rici hrabe - vzdialená rodina
 • Pridal: josko .. 12.08.2003 11:47:41
  To vtedi bulo jak bobek bojoval a chrusti šable nośili- bolo to davno - Hrabkov
 • Pridal: josko .. 12.08.2003 11:46:01
  Nahvarena ani krava nedobra. - ked´ niekomu nahovarali ženu alebo muža
 • Pridal: josko .. 12.08.2003 11:44:29
  Od roskošu śe psi beśňa- ked´ je koze dobre...
 • Pridal: josko .. 12.08.2003 11:42:56
  Nemala baba roboti, našla sebe klopoti.- ked´je koze dobre ide na ľad tancovať
 • Pridal: barbora .. 28.07.2003 12:51:52
  Panboh ňe nahli, aľe pametľivi.
 • Pridal: oleg makara .. 14.06.2003 7:34:26
  Kto še haňbi, prazne ma (veckaj) gambi
 • Pridal: barbora .. 02.06.2003 11:17:00
  Jaki čort, taki ďabol; taka joho mac. ... Keď si vyberám z viacerých možností a zisťujem, že každá z možných alternatív je rovnako nevýhodná.
 • Pridal: barbora .. 30.05.2003 12:36:12
  Na prebačeňu śvet stoji.
 • Pridal: barbora .. 27.05.2003 16:57:16
  Ňevinni na šibeňi viśi.
 • Pridal: barbora .. 02.05.2003 15:22:48
  Šumni ocec, šumna mac budu šumni dzeci mac.
 • Pridal: barbora .. 15.04.2003 15:59:19
  Zabul vul, kedy ceľecom bul.
 • Pridal: ja .. 10.04.2003 16:07:51
  Ľubi ho jak koza nuž. /má ho rada, ako koza nožík - ak niekoho nenávidí/
 • Pridal: ja .. 10.04.2003 15:59:05
  Gdze veľo ľuda, tam veľo čuda. Kde je veľa ľudí, tam je veľa neporiadku.
 • Pridal: ja .. 10.04.2003 15:44:46
  Mala hrudka, sami sir /Ak je niečo malé, ale výdatné, plné a pod./
 • Pridal: ja .. 10.04.2003 15:39:21
  Tak mu to chybelo jak psoj piata noha. /Tak mu to chýbalo ako psovi piata noha/
 • Pridal: ja .. 10.04.2003 15:32:46
  Maľučke, žultučke pana z koča zohnalo... /Aj pán sediaci na koči musí občas zíjsť a navštíviť malú miestnosť.. /OO/
 • Pridal: ja .. 10.04.2003 15:30:13
  Z pocmeľucha ďabol bucha... /od falošného človeka, nič dobé nečakaj/
 • Pridal: barbora .. 09.04.2003 10:32:41
  Rada bi duša do raju, aľe jej hrichi ňedaju. .... Ak má človek snahu niečo urobiť, ale mu okolnosti nedovoľujú.
 • Pridal: barbora .. 07.04.2003 17:08:23
  Mac mac, chto ju može mac. ... Mama je mama.
 • Pridal: vihodňarka .. 04.04.2003 8:52:30
  Starej babe hrabe, mladej muža.
 • Pridal: vihodňarka .. 04.04.2003 8:51:57
  Od taňiru do gagora ešči daľeko.... (nekrič hop...)
 • Pridal: vihodňarka .. 04.04.2003 8:50:30
  Ešči temu veľo očenaše treba..... (to ešte prejde času, kým to bude...)
 • Pridal: vihodňarka .. 04.04.2003 8:49:21
  Davno tote hrabľe skapaľi co od sebe hrabjaľi...... netreba byť lakomý...
 • Pridal: vihodňarka .. 04.04.2003 8:48:39
  Dajce temu korheľovi za poharik, mňe dojsc i sudek...
 • Pridal: vihodňarka .. 04.04.2003 8:47:32
  Co koľiska vihojdala to motička zahrabala - nič nie je večné.....
 • Pridal: vihodňarka .. 04.04.2003 8:46:49
  Co chižka to druha juška - to je ako s našimi mravcami:o))
 • Pridal: vihodňarka .. 04.04.2003 8:45:59
  Aj cesnik ščipe aľe doma ho treba - keď nám niečo nevyhovuje, no napriek tomu to strpíme.
 • Pridal: barbora .. 01.04.2003 16:45:54
  Ja pan, ti pan. A chto budze kozi pasc?! ... Ak sa každý uhýba pred nejakou robotou.
 • Pridal: barbora .. 01.04.2003 16:40:37
  Zbira śe jak lačni srac.
 • Pridal: vihodňarka .. 01.04.2003 13:44:30
  Dze še dvojo mlaca - tam trecemu placa. Staré porekadlo v tejto variácii - Kde sa dvaja bijú.....
 • Pridal: barbora .. 26.03.2003 13:42:27
  Muśaj veľki pan a Ňemož išči vekši.
 • Pridal: barbora .. 11.03.2003 16:47:24
  Posral śe holi, ta ho boľi ric. .... Byť v núdzi.
 • Pridal: barbora .. 11.03.2003 16:41:30
  Veśeľe, krescini, mac peňeźi stracili. ... Príslovečné vtedy, ak máte naraz viacero mimoriadnych výdavkov.
 • Pridal: barbora .. 10.03.2003 17:03:53
  Jak kebi na husku vodu zľal. .... Ako keby hrach na stenu hádzal.
 • Pridal: barbora .. 06.03.2003 17:08:50
  Patri, jak ceľe na maľovani vrata.
 • Pridal: barbora .. 06.03.2003 17:08:40
  Patri, jak ceľe na maľovani vrata.
 • Pridal: barbora .. 06.03.2003 17:01:06
  Čijo ňe ceľe, za tim krava ňereve. ... Niečo podobné, ako "Z cudzieho krv netečie", ale v príbuzenskom vzťahu osôb.
 • Pridal: barbora .. 03.03.2003 12:10:17
  Ňe toti ženci, co začali, aľe co dožali. .... Ocenení sú nie tí, čo prácu začali, ale čo ju ukončili.
 • Pridal: barbora .. 28.02.2003 17:33:44
  Dze śe ptaščok viľahňe, tam ho furt cahňe.
 • Pridal: barbora .. 24.02.2003 16:35:17
  O čim śe reče, toto śe vľeče. ... Ekvivalent známeho: Spomeň čerta a čert za dverami.
 • Pridal: barbora .. 21.02.2003 19:27:21
  Zo šaľenej dziri šaľeni viter duje. .... Poukázanie na niečie nerozumné reči alebo nerozumné činy.
 • Pridal: raslav .. 23.01.2003 13:28:58
  Ked daš na cudzu hlavu, do svojej možeš nas**c.
 • Pridal: barbora .. 07.01.2003 11:16:08
  Macerino lace ňeboľace. - Matkino karhanie nebolí.
 • Pridal: vife .. 30.12.2002 13:53:24
  Bulo somarovi dobre, išol na ľad tancovac a zlamal sebe nohu.
 • Pridal: barbora .. 18.12.2002 15:02:21
  Prišol na psa mraz. - Dostať sa do núdze.
 • Pridal: barbora .. 16.12.2002 19:12:28
  Pes psu oko ňevikuśi. - Vrana vrane oko nevykole.
 • Pridal: gabi .. 13.12.2002 14:10:55
  Ňe každeme psu Tarka meno.......každý človek je iný...
 • Pridal: barbora .. 12.12.2002 17:46:30
  U varošu dobre žic - zlate čipki, hola ric. - Je jedným z tých porekadiel, ktoré si zvlášť cením. Má zaujímavú históriu. Dostalo sa ku mne až z Ameriky a doniesla ho stará dáma hovoriaca po maďarsky, ktorá prišla na Slovensko k príbuzným dožiť svoj život. V Amerike ju mama naučila iba jedinú východniarsku vetu - toto porekadlo.
 • Pridal: barbora .. 10.12.2002 16:54:25
  Kazal pan psovi a pes chvostovi. Pes sebe ľehnul a chvost śe aňi ňehnul. - Ak príkazy nadriadeného v hierarchii odkazované smerom dole zostanú nepovšimnuté.
 • Pridal: barbora .. 09.12.2002 15:06:40
  Co od mački, šicko miši lapa. - Úžas nad tým, ako múdro je usporiadaný svet.
 • Pridal: barbora .. 06.12.2002 17:14:22
  Šila, parala, bodaj roboti mala. - Ak prácu treba urobiť odznova, lebo sa napr. na niečo zabudlo.
 • Pridal: vihodňarka .. 05.12.2002 8:48:55
  Bagoj hutori špucaku že ma veľku hlavu. (Sova vraví vrabcovi, že má veľkú hlavu) = Keď niekto niekomu vyčíta chybu , ktorú má aj on.
 • Pridal: barbora .. 04.12.2002 16:46:06
  Kotel harčku dohvaria a sam ňedovaria. Podobne ako: Vidí smietku v cudzom oku, no nevidí brvno vo svojom.
 • Pridal: gabi .. 03.12.2002 22:40:38
  Muž zo ženu jak dzeci pod scenu-nepotrebujú žiadne rady..ako rýchlo sa pohnevajú,tak sa aj udobria
 • Pridal: barbora .. 29.11.2002 16:59:45
  Odbul, jak kobula taňec. - Okomentovanie nedbalej, narýchloodvedenej roboty (činnosti).
 • Pridal: barbora .. 29.11.2002 16:56:52
  Každi naj do svoho partka nos ucira. - Predstava o vlastnej domácnosti, resp. súkromí.
 • Pridal: vihodňarka .. 29.11.2002 11:39:18
  Komu ňit radi - temu dajce do ruki lopatu... Komu niet rady - ten nech si robí čo chce ...:o)))
 • Pridal: zap .. 29.11.2002 2:21:40
  Komu nit radi, tomu nit pomoci!
 • Pridal: barbora .. 25.11.2002 13:55:49
  Už kedz do pekla, ta na paradnim koňu. - Už keď mať nedovolenú známosť (frajerku), tak peknú.
 • Pridal: gabi .. 22.11.2002 22:26:21
  Ňerob ňič,ňemaš ňič.....bez práce nie sú koláče
 • Pridal: gabi .. 22.11.2002 22:05:04
  Kratka draha ľem do pekla idze....kto chce rýchlo k výhodam prísť,osoh z nich dlho nemá
 • Pridal: gabi .. 22.11.2002 22:00:25
  Jaki pochvaľeni,taki naveki amen...ako ty mne,tak ja tebe
 • Pridal: gabi .. 22.11.2002 21:58:29
  Co po nahľe,to po ďable....práca chvatná,málo platná
 • Pridal: barbora .. 22.11.2002 15:34:11
  Tara, tara, psi u krupoch. - Kedz śe napr. gazdiňa z dakim zataraka a prihori jej u harčku.
 • Pridal: barbora .. 22.11.2002 14:53:33
  Od rozkošu psi beśňeju.
 • Pridal: barbora .. 22.11.2002 14:52:44
  Išol žobrak žobrac, ňemal do čoho brac. - Príslovečné vtedy, ak nemáš naporúdzi napr. nákupnú tašku, vrece a.pod.
 • Pridal: štofi .. 20.11.2002 21:36:30
  Od kapusty bruch tlusty !
 • Pridal: barbora .. 20.11.2002 17:31:59
  Žobrak z Monastira, pital chľeba, ta i sira. - Ak niekomu poskytnete pomoc a on Vás požiada ešte o viac. Podobné ako: Podaj prst, vezme celú ruku.
 • Pridal: barbora .. 20.11.2002 17:28:45
  Ňerad pes, že ho biju, aľe išči skiči. - Ak niekto už utrpel nejakú újmu a nie je ticho, ale ešte si koleduje.
 • Pridal: barbora .. 20.11.2002 17:08:56
  Keľo chižki, teľo variški.
 • Pridal: barbora .. 20.11.2002 17:08:09
  Ňit chiža bez križa.
 • Pridal: barbora .. 20.11.2002 16:11:10
  Kedz ptaška lapaju, šumňe mu śpivaju, aľe jak ho ulapia, ta voni mu daju!
 • Pridal: vihodňarka .. 20.11.2002 15:10:40
  Kedz hľedaš ďabla - idz do karčmi.
 • Pridal: vihodňarka .. 20.11.2002 15:10:17
  Zbera še jak pľeban orac.
 • Pridal: vihodňarka .. 20.11.2002 15:10:02
  Jeden za ošemnac a druhi prez dvoch za dvacec.
 • Pridal: vihodňarka .. 20.11.2002 15:09:39
  Hto ma na ňič ženu, ňetreba mu hrenu.
 • Pridal: vihodňarka .. 20.11.2002 15:09:07
  Ma teľo dzeci, jak na drišľaku dzirki.
 • Pridal: vihodňarka .. 20.11.2002 15:08:30
  Jaki požič taki vrac.
 • Pridal: vihodňarka .. 20.11.2002 15:02:15
  Jaku mala - taku dala. :o))
 • Pridal: vihodňarka .. 20.11.2002 15:01:52
  Trime jak pes ježa.
 • Pridal: vihodňarka .. 20.11.2002 15:01:37
  Ňepije od Jakuba do svatej Anny.
 • Pridal: vihodňarka .. 20.11.2002 15:01:15
  Jaki išol - taki stret.
 • Pridal: vihodňarka .. 20.11.2002 15:00:59
  Goľa na špacirke - plana hviľa na vižirke.
 • Pridal: vihodňarka .. 20.11.2002 15:00:28
  Taki jak za korunu bičak.
 • Pridal: zap .. 20.11.2002 4:49:33
  Jak sebe posceľiš, tak budzeš spac! Porekadlo z Michaloviec pre mladych aby študovali.
 • Pridal: barbora .. 18.11.2002 15:58:50
  Z ľuckoho koňa na štred drahi dolov! Znamená: Ak užívaš cudziu požičanú vec, musíš ju vrátiť vo chvíli, kedy si o ňu majiteľ požiada.
 • Pridal: barbora .. 18.11.2002 15:43:04
  Haňbi śe, jak kobula kedz sanki vivraci. - Vystihuje situáciu, keď niekto, kto by sa mal pre nejaký čin hanbiť, sa správa, ako by sa nič nestalo. (Porekadlo nehovorí o nehanebnej žene. Tú vystihuje iné porekadlo.)
 • Pridal: barbora .. 18.11.2002 15:27:41
  Kresni - ňekresni, dolov z čerešňi. Vyjadruje situáciu, kedy neplatí žiadna protekcia alebo úľava.