Výpis všetkých slov, ktoré pridal používateľ: dobri sin

ŠarišskySlovenskyPopisKedy
cilečko ? priložený 31.12.2016
badnička  výrobník masla priložený 20.12.2016
badogar  ? priložený 20.12.2016
žingora  ? priložený 16.12.2016
˙ingora ? priložený 16.12.2016
ńelačo ? priložený 11.12.2016
choĺem  miera, menšia miera priložený 10.11.2016
das   miera priložený 10.11.2016
ta  no, nuž, snáď, ak, priložený 10.11.2016
zepina ? priložený 10.11.2016
rajbe mu ? priložený 09.11.2016
vicahnuti ? priložený 09.11.2016
popater tu ? priložený 09.11.2016
trimaj tu ? priložený 09.11.2016
gvaltovańe ? priložený 09.11.2016
Celkový počet slov pre používateľa: 63
Zotrieď slová podľa dátumu

 

Prvá strana Predchadzajúca strana   Výpis slov od 1 do 15   Nasledujúca strana Prechod na koniec