Výpis všetkých slov, ktoré pridal používateľ: gaspix

ŠarišskySlovenskyPopisKedy
ohňova voda ostrá pálenka   12/4/2005
palačinkarka panvica   10/25/2005
plachetka trávnica   10/25/2005
pohubic še pokaziť sa (techn.)   10/30/2005
popraviac o/upravovať   10/30/2005
popsuc še pokaziť sa   10/30/2005
potalabac pošliapať   10/30/2005
poterkac kopnúť (elektrina)   10/30/2005
prebľesc še prezliecť sa   10/30/2005
pyšta štefan   12/4/2005
sankac še sánkovať sa   12/4/2005
sciskac še natlačiť sa   10/25/2005
spesc še silno sa opáliť priložený 10/25/2005
spľetac dristať   10/30/2005
šcipace ostré   10/30/2005
Celkový počet slov pre používateľa: 41
Zotrieď slová podľa dátumu

 

Prvá strana Predchadzajúca strana   Výpis slov od 16 do 30   Nasledujúca strana Prechod na koniec