Výpis všetkých slov, ktoré pridal používateľ: gaspix

ŠarišskySlovenskyPopisKedy
ohňova voda ostrá pálenka   04.12.2005
palačinkarka panvica   25.10.2005
plachetka trávnica   25.10.2005
pohubic še pokaziť sa (techn.)   30.10.2005
popraviac o/upravovať   30.10.2005
popsuc še pokaziť sa   30.10.2005
potalabac pošliapať   30.10.2005
poterkac kopnúť (elektrina)   30.10.2005
prebľesc še prezliecť sa   30.10.2005
pyšta štefan   04.12.2005
sankac še sánkovať sa   04.12.2005
sciskac še natlačiť sa   25.10.2005
spesc še silno sa opáliť priložený 25.10.2005
spľetac dristať   30.10.2005
šcipace ostré   30.10.2005
Celkový počet slov pre používateľa: 41
Zotrieď slová podľa dátumu

 

Prvá strana Predchadzajúca strana   Výpis slov od 16 do 30   Nasledujúca strana Prechod na koniec