Popis daného slova


Šarišské slovo: presvedčeńe
Slovenský ekvivalent: názor, stereotyp
Popis slova: pravidlá, kánon, princíp, zákon, doporučenia, rady, predpis, nariadenia, zásady, krédo, tézy, presvedčenia, konfesia, normy, normatívy,
Nick (meno): švábi
e-mail: cimbora@atlas.cz
Dátum vloženia slova: 12/29/2005 11:03:11 AM

[ Naspat na databazu ]