Popis daného slova


Šarišské slovo: pošustac
Slovenský ekvivalent: pomilovať
Popis slova: Máloktorá jazyková skupina má tak pestrú a bohatú základňu synonym (skoro rovnako významových slov) na najkrajší akt medzi milujúcimi sa jedincami ako my. cmochtac šustac pošustac dzigac dziges dzigľa dzigačka podzigac macac pomacac macačka mirdac pomirdac mirdačka pindoĺic śe pucolic popindoĺic pindačka popirdoĺic pirdoĺic poĺubic ĺubic ĺubovac ľubovačka precahnuc podobric śe udobric śe pošustac šustac šustaćka popirkac pirkac pirkačka milovac pomilovac jebac pojebac jebačka perdoĺic śe fikac fiknuc prefiknuc fikačka hubĺovac zahubĺovac pohubĺovac hubĺovačka posmikac smikac presmiknuc smikaćka šukac pošukac šukaćka suložic živa mašina šije poglajchac śe vyglajchac śe džubac podžubac chamajdzic pochamajdzic chamajdačka Kto vie koľko ich ešte je medzi ľudom. Kto by ich spočítal. A vedel pridať.
Nick (meno): švabi
e-mail: cimbora@atlas.cz
Dátum vloženia slova: 29.01.2006 9:59:01

[ Naspat na databazu ]