Popis daného slova


Šarišské slovo: šukańe
Slovenský ekvivalent: milovanie
Popis slova: Máloktorá jazyková skupina má tak pestrú a bohatú základňu synonym (skoro rovnako významových slov) na najkrajší akt medzi milujúcimi sa ľuďmi ako my: cmochtac šustac pošustac dzigac dziges dzigľa podzigac macac pomacac mirdac pomirdac pindoĺic śe pucolipopindoĺic popirdoĺic pirdoĺic poĺubic ĺubic ĺubovac precahnuc podobric śe udobric śe pošustac šustac popirkac pirkac milovac pomilovac perdoĺic śe fikac fiknuc prefiknuc hubĺovc zahubĺovac pohubĺovac posmikac smikac presmiknuc suložic živa mašina šije poglajchac śe vyglajchac śe džubac podžubac chamajdzic pochamajdzic
Nick (meno): teľov
e-mail: cimbora@atlas.cz
Dátum vloženia slova: 29.01.2006 11:26:53

[ Naspat na databazu ]