Popis daného slova


Šarišské slovo: ďabel ďabul
Slovenský ekvivalent: diabol
Popis slova: ďabul ńeśpi, aĺe vojuje, ma ďabla pot skuru - je zlý, zli jak ďabul, idz do ďabla - vypadni, tak ho tu (tam) treba jak ďabla do koscela, pitaj śe ďabla či pujdze na spovic - skoda reči, šicko ďabĺi vźaĺi prišli sme o všetko, chto s ďablom narabja, peklom napachńe - bude potrestaný, śmerdzi jak sto ďabloch, zrub ďablu po voĺi on ce v pekĺe prituĺi - odmení sa ti peklom, bohu služ a ďabla ńehńivaj - múdro si počínaj, bulo tam teho do ďabla - veľa, ańi ďabla śe ńebuj, taki jak ďablova obnoha, z cihej ĺipi ďabol kipi - nedaj na vonkajší dojem, z pocmeĺuch ďabul bucha - pozor na potmehúta, co po nahĺe to po ďabĺe, on ´ženu bije, ďabolďabĺi ho tam znaju, kadzi ĺita,
Nick (meno): žvofik
e-mail: cimbora@atlas.cz
Dátum vloženia slova: 19.03.2011 23:01:55

[ Naspat na databazu ]