Popis daného slova


Šarišské slovo: bahnosci
Slovenský ekvivalent: ?
Popis slova: túžby, ciele, vzplanutia, méty, tužoby, úmysly, predsavzatia, ideál, zacielenie, účel, plán, zámery, myšlienky, trendy, idey, tendencie, intencie, smery, úsilia, snahy, sklony, náklonnosti, náchylnosti, dispozície, námahy, pričinenia, agilnosti, pričinlivosti, aktivity, úsila, snaženia, ašpirácie, práce, usilovania, snaženia, roboty, driny, drilovačky, hrdlačiny, lopoty, fušky, galeje, mordovačky, papračky, piplačky, šipľačky, úlohy, trudy, vydratosti, výsledky snáh a úsilí, zamestnania, služby, existencie, živobytia, pričinenia, usilovania, diela, výtvory, tvorby, utvárania, chody, pochody, produkty, kusy, artefakty, opusy, prvotiny, juvenilie, plody, kreácie, výplody, diela, tvorby a zopár ďalších
Nick (meno): širaš
e-mail: cimbora@atlas.cz
Dátum vloženia slova: 1/1/2019 9:26:40 AM

[ Naspat na databazu ]