Popis daného slova


Šarišské slovo: hušták~
Slovenský ekvivalent: miesto, priestor
Popis slova: Dobre prístupné rozsiahle miesto obvykle s vodou a napájadlom pre ľudí a dobytok, vhodné pre zhromaždenia, trhy, jarmoky, občerstvenie, odpočinok pri ceste, zhromaždenie vojsk pred výpravou, ťažením, pochodom, presunom, útokom, je to slovenske slovo dnes sa vyskytuje už iba ako pomenovanie, označenie napr. v Prešove Horný Hušták, Dolný hušták, Hušták pri kúpeľnej, Hušták pri cintoríne, Hušták na Vajanského, Hušták pri Komorách - sklade soli a iné ďalšie Pozri Hofstadt https://sk.wikipedia.org/wiki/Slovn%C3%ADk_slovensk%C3%A9ho_jazyka_(Peciar) https://sk.wikipedia.org/wiki/Hu%C5%A1t%C3%A1k
Nick (meno): švabi
e-mail: cimbora@atlas.cz
Dátum vloženia slova: 09.08.2019 9:39:30

[ Naspat na databazu ]