Výpis všetkých slov, ktoré pridal používateľ: hari

ŠarišskySlovenskyPopisKedy
chtore ktoré   8/12/2018
dezertor dezertér   8/12/2018
dnešejša dnešná   8/12/2018
dotlukla dobila   8/19/2018
dozvolene dovolenie   8/19/2018
jakuška nejakú   8/19/2018
konfiškovac konfiškovať priložený 8/12/2018
menažeria manéž   8/19/2018
mescoch miestach   8/12/2018
nadparic stretnúť priložený 8/12/2018
nevinik nevinný   8/19/2018
obačel zbadal   8/12/2018
obačeli zbadali   8/19/2018
ohledze ohľade   8/12/2018
opanujuc opanovať   8/19/2018
Celkový počet slov pre používateľa: 37
Zotrieď slová podľa dátumu

 

Prvá strana Predchadzajúca strana   Výpis slov od 1 do 15   Nasledujúca strana Prechod na koniec