Výpis všetkých slov, ktoré pridal používateľ: peter369

ŠarišskySlovenskyPopisKedy
briežek malý breh   5/5/2019
dimstovac dusiť pri varení   5/5/2019
džadac neponáhľať sa   5/5/2019
faltac deliť na veľké kusy   5/5/2019
kuľačka oporná palica   5/5/2019
magič magnetofón   5/5/2019
nezriadzený neupravený   5/5/2019
nijačina naničhodník   5/5/2019
odfľaric stratiť   5/6/2019
pomarete uhynuté   5/5/2019
rozhajdakac premárniť   5/6/2019
skremptni mrzutý   5/5/2019
spodzievac myslieť   5/6/2019
šparviks krém na topánky   5/5/2019
vonechdy minule   5/5/2019
Celkový počet slov pre používateľa: 19
Zotrieď slová podľa dátumu

 

Prvá strana Predchadzajúca strana   Výpis slov od 1 do 15   Nasledujúca strana Prechod na koniec