Výpis všetkých slov, ktoré pridal používateľ: jsd

ŠarišskySlovenskyPopisKedy
šuľak rola priložený 06.01.2005
zapozdzic nestihnúť   06.01.2005
žochtar nádoba na mlieko   06.01.2005
ľedaci deravý   06.01.2005
hasontragere tráky   06.01.2005
odpasc stratiť   06.01.2005
odrucic odhodiť   06.01.2005
drucený drôtený   06.01.2005
kľiňec klinec   06.01.2005
zachodzic zapadať   06.01.2005
vychodzic vychádzať   06.01.2005
kupa krhla   06.01.2005
ortufka motyka priložený 06.01.2005
kvaka// hák   06.01.2005
herbet chrbát   06.01.2005
Celkový počet slov pre používateľa: 104
Zotrieď slová podľa dátumu

 

Prvá strana Predchadzajúca strana   Výpis slov od 16 do 30   Nasledujúca strana Prechod na koniec