Výpis všetkých slov, ktoré pridal používateľ: chaz

ŠarišskySlovenskyPopisKedy
virgac vysieť, hompáľať   3/14/2001
viršle párky   2/6/2001
vitknuc vyvrtnúť,podvrtnúť priložený 6/26/2002
vul vôl   3/6/2001
vužik vozík   3/14/2001
vyčačkac ozdobiť   3/8/2001
vytriščené vygulené ( oči)   3/7/2007
zapotrošic stratiť priložený 3/7/2001
zaušnica náušnica   3/8/2001
zhajsaný opotrebovaný, znosen   2/6/2006
zrucic zbúrať, zhodiť   4/3/2001
zunovaný unavený   6/1/2005
zunutý unavený   6/1/2005
ženic še ženiť sa   3/8/2001
žulty žlty   3/8/2001
Celkový počet slov pre používateľa: 326
Zotrieď slová podľa dátumu

 

Prvá strana Predchadzajúca strana   Výpis slov od 312 do 326   Nasledujúca strana Prechod na koniec