Popis daného slova


Šarišské slovo: pitni
Slovenský ekvivalent: vyjadruje rovnakosť
Popis slova: jednake, rovnaké, zhodný, totožný, identický, ten istý, taký istý, rovný, jeden, spoločný, súhlasný, jednotný, uniformný, konformný, rovnocenný, rovnoznačný, synonymný, rovnozvučný, rovnozvuký, homonymný, homologický, homologný, nemenný, nemenlivý, ustálený, nezmenený
Nick (meno): švábi
e-mail: cimbora@atlas.cz
Dátum vloženia slova: 31.12.2005 13:31:00

[ Naspat na databazu ]