Výpis všetkých slov, ktoré pridal používateľ: bidy

ŠarišskySlovenskyPopisKedy
blinkre odstávajúce uši   02.01.2006
chamajda ženský pohlav. orgán   02.01.2006
chandža desiata priložený 02.01.2006
ďiža nádoba na vodu priložený 02.01.2006
kotinok miestnosť na slamu   02.01.2006
ľadňik trava na pašu   02.01.2006
ludzareň udiareň   02.01.2006
nakasľik nočný stolík   02.01.2006
oboroh stodola   02.01.2006
pantlik stužka   02.01.2006
parchy dlhé vlasy   02.01.2006
pivonja kvat   31.01.2006
siňa dlhá chodba   02.01.2006
skyrne gumené čižmi   02.01.2006
snovalica náradia na tkanie   02.01.2006
Celkový počet slov pre používateľa: 22
Zotrieď slová podľa dátumu

 

Prvá strana Predchadzajúca strana   Výpis slov od 1 do 15   Nasledujúca strana Prechod na koniec