Výpis všetkých slov, ktoré pridal používateľ: zvofik

ŠarišskySlovenskyPopisKedy
pokraśneni ? priložený 2/3/2016
mačina ? priložený 2/3/2016
košuĺenka ? priložený 2/3/2016
zĺepeńak ? priložený 2/3/2016
zemevid ? priložený 2/3/2016
prehuĺac ? priložený 11/9/2015
bordiĺar neporiadník priložený 10/28/2015
kapĺička  kaplnka priložený 10/28/2015
šoudarik šunočka priložený 8/10/2015
ńečin  neporiadok, bordeĺ priložený 8/7/2015
cugbordeĺ vysavač priložený 8/7/2015
bordeĺcug vysavač priložený 8/7/2015
bordĺcug vysavač priložený 8/7/2015
śčiri  ? priložený 8/7/2015
ńespodzivańe~ ? priložený 8/6/2015
Celkový počet slov pre používateľa: 61
Zotrieď slová podľa dátumu

 

Prvá strana Predchadzajúca strana   Výpis slov od 1 do 15   Nasledujúca strana Prechod na koniec