Výpis všetkých slov z databázy

ŠarišskySlovenskyPopisPridal
utraca utratia   ferinecko
utracic zabiť priložený aja
utracim utratím   aja
utrasc utriasť, priložený žvofik
utre zajtra   lubec
utrec utrieť   lubec
utreňa utiereň priložený dobri pĺantac
utreňe utretie   ferinecko
utrenki raňajky   aja
utresac utriasať priložený teľov
utresc utriasť priložený teľov
utreśeni utrasený priložený švábi
utrešeš utrasieš   aja
utric utrieť, povtierať priložený barbora
utrijce utrite   ferinecko
Celkový počet slov v databáze: 52192

 

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z
Prvá strana Predchadzajúca strana   Výpis slov od 45198 do 45212   Nasledujúca strana Prechod na koniec