Výpis všetkých slov z databázy

ŠarišskySlovenskyPopisPridal
obačic zbadať   lubec
obačic še spamätať sa   johanna
obačicśe spamätať sa priložený žvofik
obačilše spametál sa včas   eva ka sk
obačišše spamätať sa   aja
obačše spamätaj sa   aja
obačśe spamaätaj sa, priložený teľov
obaľa obalia   ferinecko
obalamaucic obalamutiť priložený teľov
obalamuc obalamuť   ferinecko
obalamuca obalamutia   ferinecko
obalamuci oklame   aja
obalamucila obalamutila   plantac
obalamučic oklamať,obalamutiť priložený zap
obaľic obaliť   štofi
Celkový počet slov v databáze: 52131

 

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z
Prvá strana Predchadzajúca strana   Výpis slov od 26781 do 26795   Nasledujúca strana Prechod na koniec