Výpis všetkých slov z databázy

ŠarišskySlovenskyPopisPridal
ožgrapac oškrabať   ferinecko
ožgrapaja oškrabú   ferinecko
ožgrec orýpať, poškodiť, priložený teĺov
ožic ožiť   ferinecko
ožierac obžierať priložený švábi
oźimina ozimina priložený švábi
ožimini oziminy   eva ka sk
ožiminy oziminy priložený miklucho maklaj
ožinac obžínať priložený švábi
ožinańe obžínanie priložený švábi
ožirac obžierať priložený švábi
oźńe neskoro priložený kereštvej
ožobračic obrať o blahobyt   švábi
ožolknuc ožĺtnúť priložený švábi
ožolknuti ožĺtnutý priložený švábi
Celkový počet slov v databáze: 52181

 

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z
Prvá strana Predchadzajúca strana   Výpis slov od 29848 do 29862   Nasledujúca strana Prechod na koniec